Journal of Vibroengineering, Vol. 19, Issue 7

November 2017, Pages (4816-5656), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Shana Smith, Chang-Kai Chao, Jia-Yang Juang
p. 4816-4826
PDF
Kuan Lu, Lei Hou, Yushu Chen
p. 4827-4839
PDF
Jinlei Huang, Yong Zang, Zhiying Gao, Lingqiang Zeng
p. 4840-4853
PDF
A. Leonid Igumnov, S. Vladimir Metrikin, V. Irina Nikiforova
p. 4854-4865
PDF
Fushen Ren, Baojin Wang
p. 4866-4881
PDF
Yang Daolong, Li Jianping, Wang Yanxiang, Jiang Hongxiang
p. 4882-4897
PDF
Shuai Zhang, Ruili Zeng
p. 4898-4910
PDF
Sergey Eremeykin, Grigory Panovko, Alexander Shokhin
p. 4911-4920
PDF
Paweł Pietkiewicz, Sławomir Banaszek, Grzegorz Żywica
p. 4921-4935
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Guoqiang Liu, Yingchun Xiao, Hua Zhang, Gexue Ren
p. 4936-4952
PDF
Xiaofeng Wang, Jun Liu, Weimin Ge
p. 4953-4964
PDF
Hu Sun, Aijia Zhang, Xinlin Qing, Yishou Wang
p. 4965-4976
PDF
A. Behtani, A. Bouazzouni, S. Khatir, S. Tiachacht, Y.-L. Zhou, M. Abdel Wahab
p. 4977-4988
PDF
Taolong Xu, Jian Mao, Yanhua Liu, Anlin Yao
p. 4989-5008
PDF
Jun Fan, Wei Cui, Qinkai Han
p. 5009-5019
PDF
Latifa Al Ghailani, Ameen El-Sinawi
p. 5020-5035
PDF
Xiaoyun Gong, Wenliao Du, Anthimos Georgiadis, Baowei Zhao
p. 5036-5046
PDF
Jiayu Chen, Dong Zhou, Chuan Lyu, Chen Lu
p. 5047-5060
PDF
Shungen Xiao, Shulin Liu, Shouguo Cheng, Xiaogang Xue, Mengmeng Song, Xin Sun
p. 5061-5085
PDF
Hong Li, Dongmei Du, Xiaofei You, Qing He
p. 5086-5103
PDF
J. Q. Liu, Y. F. Wang, W. Xu
p. 5104-5113
PDF
Vibration generation and control
Tingrui Liu
p. 5114-5136
PDF
N. M. R. Shaharuddin, I. Z. Mat Darus, P. Mohd Samin, M. A. Wahid
p. 5137-5148
PDF
Yongxin Yuan
p. 5149-5160
PDF
Ivo Stachiv, Petr Sittner, Yeau Ren Jeng, David Vokoun
p. 5161-5169
PDF
Uichi Nishizawa, Taro Oohashi, Shigeki Toyama
p. 5170-5181
PDF
Ramutis Bansevicius, Genadijus Kulvietis, Vytautas Jurenas, Jurate Janutenaite-Bogdaniene
p. 5182-5190
PDF
Seismic engineering and applications
Yu Cheng, Guo Liang Bai
p. 5191-5207
PDF
Elyar Zafarkhah, Morteza Raissi Dehkordi
p. 5208-5230
PDF
Jianyu Wu, Yuan Long, Mingshou Zhong, Ge Song, Jing Hu
p. 5231-5247
PDF
Hossein Khosravi, Mahdi Ghaderi, Amir Atashi, Sayed Shoaib Mousavi
p. 5248-5260
PDF
Jong Yil Park, Min Sook Kim, Young Hak Lee
p. 5261-5267
PDF
Wen Cheng Liao, Yu Heng Chiang Hsieh, C. Subhash Goel
p. 5268-5277
PDF
Modal analysis and applications
Zunping Xia, Tong Wang, Lingmi Zhang
p. 5278-5289
PDF
Pingxin Wang, Xibei Yang, Jusheng Mi
p. 5290-5300
PDF
Mehran Mahboubkhah, Sajjad Pakzad, Ali Ghane Arasi, Mir Mohammad Ettefagh
p. 5301-5309
PDF
Shuzhen Guo, Xiangming Zheng, Haisong Ang
p. 5310-5326
PDF
Zhihao Liu, Qinhe Gao
p. 5327-5345
PDF
Vibration in transportation engineering
Yanshan Liu, Xiangyang Zeng, Haitao Wang
p. 5346-5360
PDF
Pavel Kučera, Václav Píštěk
p. 5361-5373
PDF
H. M. Abdelhafez, Osama Omara
p. 5374-5387
PDF
Xuefei Li, Weidong Lv, Wei Zhang, Huanyu Zhao
p. 5388-5404
PDF
Guo Chen, Yiren Yang, Yang Yang
p. 5405-5420
PDF
Alireza Arabha Najafabadi, Farhad Daneshjoo, Mahmoud Bayat
p. 5421-5433
PDF
Flow induced structural vibrations
Zheng Mu, Hong Guang Zhang
p. 5434-5447
PDF
Peng Li, Hong Fei Zheng, Fei Wang, Li Zhang
p. 5448-5461
PDF
Guohong Ma, Xingquan Shen
p. 5462-5472
PDF
Chenxu Luo, Shuangxi Jing, Xiaoming Han, Junfa Leng
p. 5473-5481
PDF
Yong Wang, Kaikai Luo, Kai Wang, Houlin Liu, Yu Li, Xianghui He
p. 5482-5497
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Qiang Yao, Xingguo Yang, Hongtao Li
p. 5498-5519
PDF
Vilma Dudoniene, Egle Lendraitiene, Jurate Pozeriene
p. 5520-5526
PDF
Jianhua Chen, Xihui Mu, Fengpo Du
p. 5527-5539
PDF
Kęstutis Radžiūnas, Margarita Radžiūnienė, Tomas Čiuželis, Alfonsas Vainoras, Jonas Poderys
p. 5540-5552
PDF
Dorota Górnicka, Grzegorz Klekot, Michał Michalik
p. 5553-5559
PDF
Oscillations in electrical engineering
Dmitry Klionskiy, Mikhail Kupriyanov, Dmitry Kaplun
p. 5560-5570
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Eyup Bağci
p. 5571-5588
PDF
Xue Yu Lu, Zheng Qiao Lu
p. 5589-5605
PDF
Ai Min Yang, Yi Fan Li, Hong Wei Xing, Ling Zhang, Li Jing Feng, Yu Han Li, Fei Yu Cheng
p. 5606-5626
PDF
Ilona Jacyna Gołda, Piotr Gołębiowski, Mariusz Izdebski, Michał Kłodawski, Roland Jachimowski, Emilian Szczepański
p. 5627-5638
PDF
Marianna Jacyna, Mariusz Wasiak, Konrad Lewczuk, Grzegorz Karoń
p. 5639-5655
PDF
Changliang Tang, Dongjiang Han, Jinfu Yang
p. 5656-5656
PDF