Journal of Vibroengineering, Vol. 19, Issue 4

June 2017, Pages (2295-3128), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Xu-ning Zhang
p. 2295-2311
PDF
Kun Xie, Meixia Chen, Zuhui Li
p. 2312-2330
PDF
Lin Li, Luyang Tan, Dong Wang, Hongbo Yang
p. 2331-2340
PDF
Anjibabu Merneedi, Mohan Rao Nalluri, V. Subba Rao Vissakodeti
p. 2341-2353
PDF
Krzysztof Szczurowski, Łukasz Kurkus, Damian Walczak, Łukasz Zieliński
p. 2354-2362
PDF
Qibing Yu, Aijun Yin, Quan Zhang, Shiyang Ma
p. 2363-2374
PDF
Xiaohui Zeng, Liang Zhang, Fajun Yu, Jifu Zhou
p. 2375-2389
PDF
Jia-Xing Li, Xue-Zhi Zhu, Zhao-Bo Chen, Ying-Hou Jiao
p. 2390-2402
PDF
Piotr Gierlak, Krzysztof Kurc, Dariusz Szybicki
p. 2403-2412
PDF
Zhiqiang Huang, Gang Li, Lei Hao
p. 2413-2426
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Yongxiang Zhang, Yujie Xiao, Shuai Zhang, Shengjie Wang
p. 2427-2438
PDF
Fei-Wei Qin, Jing Bai, Wen-Qiang Yuan
p. 2439-2455
PDF
Yang Zhao, Zheng Hong Guo, Jian Ming Yan
p. 2456-2474
PDF
Zhiqiang Chen, Xudong Chen, Chuan Li, René-Vinicio Sanchez, Huafeng Qin
p. 2475-2496
PDF
Limin Li
p. 2497-2505
PDF
Houguang Liu, Shuai Han, Jianhua Yang, Songyong Liu
p. 2506-2520
PDF
Jinrui Wang, Shunming Li, Xingxing Jiang, Chun Cheng
p. 2521-2533
PDF
Zhong Wang, Qi Xu, Ziliang Liu, Hongliang Yao, Bangchun Wen
p. 2534-2547
PDF
Bo Zhao, Han Zhu, Yue Yin, Shuai Mei
p. 2548-2561
PDF
Wu Deng, Rui Yao, Meng Sun, Huimin Zhao, Yinglian Luo, Chang Dong
p. 2562-2577
PDF
Sattar Mohammadi Esfarjani, Mehdi Salehi
p. 2578-2585
PDF
Ebrahim Ebrahimi, Mohammad Javidan
p. 2586-2597
PDF
Xing He, Qiang Wang, Yongbao Liu, Huidong Xu, Shuyong Liu
p. 2598-2610
PDF
Fei Chen, Yifeng Ye, Weizheng Chen, Binbin Xu, Chao Chen, Zhaojun Yang
p. 2611-2631
PDF
Vibration generation and control
Shiwei Zhao, Xiuxia Sun, Dong Wang
p. 2632-2644
PDF
Chong Li, Cun-Yue Lu, Yi-Xin Ma
p. 2645-2653
PDF
Zhushun Ding, Feng Zhao, Yechen Qin, Cheng Tan
p. 2654-2669
PDF
Jurate Janutenaite-Bogdaniene, Eugenijus Macerauskas, Asta Drukteiniene, Genadijus Kulvietis, Ramutis Bansevicius
p. 2670-2679
PDF
Seismic engineering and applications
Alfredo Reyes-Salazar, Mario D. Llanes-Tizoc, Edén Bojórquez, J. Luz Rivera-Salas, Arturo Lopez-Barraza, Achintya Haldar
p. 2680-2702
PDF
Tung-Cheng Wang, Chin-Yu Lee, Iau-Teh Wang
p. 2703-2712
PDF
Guangya Ding, Jun Wang, Fan Sun
p. 2713-2725
PDF
Qian Zhang, Jing-chun Wang, Hai-xia Zhang
p. 2726-2738
PDF
Elif Cagda Kandemir-Mazanoglu
p. 2739-2748
PDF
Yavar Bavaghar, Mahmoud Bayat
p. 2749-2758
PDF
Modal analysis and applications
Nader Mohammadi, Mehrdad Nasirshoaibi
p. 2759-2776
PDF
Chunli Wu, Hanbing Liu, Xuxi Qin, Jing Wang
p. 2777-2794
PDF
Zhigang Chu, Di Huang, Jiang Wang, Yang Yang
p. 2795-2805
PDF
Rafael Alfonso Figueroa Díaz, J. E. Aguirre Romano, A. Balvantín García, P. Cruz Alcantar
p. 2806-2821
PDF
Jian Jun He, Bin Xu
p. 2822-2843
PDF
Huan He, Tao Wang, Wei-min Chen, Cheng He
p. 2844-2856
PDF
Jianying Wang, Cheng Wang, Yiwen Zhang
p. 2857-2872
PDF
Wael A. Altabey
p. 2873-2885
PDF
Vibration in transportation engineering
V. Muniandy, P. Mohd Samin, H. Jamaluddin, R. Abdul Rahman, S. A. Abu Bakar
p. 2886-2909
PDF
Xiaoqiang Sun, Yingfeng Cai, Chaochun Yuan, Long Chen, Ruochen Wang
p. 2910-2930
PDF
Ping Wang, Fan Yang, Kai Wei, Changsheng Zhou
p. 2931-2946
PDF
M. Labrado-Palomo, S. Morales-Ivorra, F. Ribes-Llario, J. I. Real-Herráiz
p. 2947-2955
PDF
Flow induced structural vibrations
Jiahuang Tu, Wenjuan Sun, Dai Zhou, Zhaolong Han
p. 2956-2975
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Hongfang Wu, Tianyu Jia, Na Li, Jian Wu, Lei Yan
p. 2976-2986
PDF
Jolanta Pauk, Tomasz Kuzmierowski, Michal Ostaszewski, Kristina Daunoraviciene
p. 2987-2994
PDF
Xiao-ping Jiang, Cheng-hua Li, Hao Ding, Jing Sun, Jie-di Sun
p. 2995-3007
PDF
Lei Fan, Lei Yan, Jiang Xiao, Fangzheng Wang
p. 3008-3018
PDF
Huigyun Kim, Kiyoung Kwak, Dongwook Kim
p. 3019-3029
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Wen Lu, Hongguang Li, Cheng Li
p. 3030-3039
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Xin Zhe Zhang, Guo Jie Zhang
p. 3040-3055
PDF
Liu Yang, Si Cheng Qin, Liu Liu
p. 3056-3067
PDF
Jin Mei Wu
p. 3068-3083
PDF
Zhong-wei Zhang
p. 3084-3098
PDF
Yong-feng Cui, Chong Tian, Zhong-yuan Zhao
p. 3099-3112
PDF
Xin Li, Tao Shang, Liu Han, Xiao-hong Jin, Li-hua Wang
p. 3113-3128
PDF