Journal of Vibroengineering, Vol. 19, Issue 5

August 2017, Pages (3129-3967), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Zhiqiang Huang, Yachao Ma, Chengsong Qiu, Qin Li
p. 3129-3150
PDF
Yan Lei Xu, Qi Wang, Long Tu Zhu, Dong Yan Huang
p. 3151-3168
PDF
Pravin Singru, Ayush Raizada, Vishnuvardhan Krishnakumar, Akhil Garg, K. Tai, Varun Raj
p. 3169-3177
PDF
Alexander S. Gvozdev, Vladimir S. Melentjev
p. 3178-3190
PDF
Changzhao Liu, Datong Qin, Yinghua Liao
p. 3191-3206
PDF
Eglė Jotautienė, Algirdas Jasinskas, Vytautas Kučinskas, Dainius Steponavičius
p. 3207-3215
PDF
Jin-shuan Peng
p. 3216-3229
PDF
Wu Ouyang, Lin Peng, Runlin Chen, Xiaoyang Yuan
p. 3230-3242
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Shakti P. Jena, Dayal R. Parhi
p. 3243-3254
PDF
Huiyong Guo
p. 3255-3270
PDF
Shenbo Lu, Li Zhou
p. 3271-3282
PDF
Peijiang Li, Xiaojin Zhu, Ting You, Hesheng Zhang, Zhiyuan Gao
p. 3283-3295
PDF
Hongyuan Zhang, Huiqun Yuan, Wenjun Yang, Tianyu Zhao
p. 3296-3312
PDF
Xin Li, Jing Cai, Hongfu Zuo, Xi Chen, Huijie Mao, Yutong Xu
p. 3313-3334
PDF
Baochun Xu, Jingqiu Wu, Mulan Wang
p. 3335-3348
PDF
Jianguo Cui, Huihua Li, Mingyue Yu, Liying Jiang, Wei Zheng
p. 3349-3363
PDF
Zhang Yang, Yanlong Jiang, Guoyuan Zhang
p. 3364-3379
PDF
Lei Zhang, Yueyun Cao, Zichun Yang, Lei Weng
p. 3380-3394
PDF
Ke Li, Yiya Liu, Jingjing Wu, Lei Su, Peng Chen
p. 3395-3412
PDF
Xianglong Ni, Jianmin Zhao, Qiwei Hu, Xinghui Zhang, Haiping Li
p. 3413-3428
PDF
Fengtao Wang, Chenxi Liu, Wensheng Su, Zhigang Xue, Hongkun Li, Qingkai Han
p. 3429-3444
PDF
Chenxi Wu, Tefang Chen, Rong Jiang
p. 3445-3461
PDF
Vibration generation and control
Hung-Yi Chen, Jin-Wei Liang
p. 3462-3471
PDF
Jun Ren, Jun Wang
p. 3472-3487
PDF
Na Zhang, Qiang Zhao
p. 3488-3511
PDF
Alexander M. Gouskov, Sergey A. Voronov, Vadim V. Novikov, Ilya I. Ivanov
p. 3512-3521
PDF
Ibrahim Mustafa Mehedi
p. 3522-3532
PDF
Yener Taskin, Ismail Yuksek, Nurkan Yagiz
p. 3533-3541
PDF
Muhammad Atif Khushnood, Xiaogang Wang, Naigang Cui
p. 3542-3555
PDF
A. Čereška, R. Maskeliūnas, J. Ragulskienė, Guang Qing Lu
p. 3556-3563
PDF
Khaled Ghaedi, Zainah Ibrahim, Hojjat Adeli, Ahad Javanmardi
p. 3564-3580
PDF
Seismic engineering and applications
Feng Hui Dong, Can Hong Lou, Yuan Liu, Bao Jiang Sun
p. 3581-3598
PDF
Yang Lv
p. 3599-3609
PDF
Ping Wang, Hao Liu, Xiankui Wei, Rong Chen, Jieling Xiao, Jingmang Xu
p. 3610-3628
PDF
Haitao Li, Xiaokun Chen, Qiuhong Wang, Jiezhuoma La, Jun Deng
p. 3629-3647
PDF
Hamid Reza Samiee
p. 3648-3667
PDF
Modal analysis and applications
Wael A. Altabey
p. 3668-3678
PDF
Fazl e Ahad, Dongyan Shi, Zarnab Hina, Rehman Anees Ur
p. 3679-3693
PDF
Yici Li, Lin Hua, Fengxiang Xu
p. 3694-3709
PDF
Vibration in transportation engineering
Pavel Novotny, Lubomir Drapal, Ales Prokop, Kamil Rehak
p. 3710-3719
PDF
Bao Liu, Qian Su, Ting Liu, Ting Li
p. 3720-3736
PDF
Guojin Tan, Ziyu Liu, Yubo Jiao, Jiguang Zheng
p. 3737-3753
PDF
Flow induced structural vibrations
Qian Bei Yue, Ri Zhi Dong, Ju Bao Liu
p. 3754-3767
PDF
Minggao Tan, Zhipeng Zhu, Houlin Liu, Xianfang Wu, Jinsheng Feng
p. 3768-3778
PDF
Linwei Tan, Desheng Zhang, Weidong Shi, Ling Zhou, Xiaotong Cai
p. 3779-3796
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Zhongming Xu, Quan Yuan, Shenrong Huang, Zhifei Zhang, Yansong He
p. 3797-3808
PDF
Zhi Tang, Qiong Shen, Chang Xu, Xi Hou, Qian Wang, Zhi-hui Liu, Shu-jia Li
p. 3809-3821
PDF
Piotr Kohut, Krzysztof Holak, Rafał Obuchowicz
p. 3822-3831
PDF
Pu-Pin Yu, Jung-Ge Tseng, Ming-Yuan Huang, Bo-Wun Huang
p. 3832-3841
PDF
Houguang Liu, Mengli Wang, Xinsheng Huang, Jianhua Yang, Lei Zhou
p. 3842-3854
PDF
Usman, Shyh-Chour Huang
p. 3855-3865
PDF
Kiyoung Kwak, Huigyun Kim, Kyukeun Song, Dongwook Kim
p. 3866-3874
PDF
Dae Eun Moon, Sung Min Kim, Hong Seok Lim
p. 3875-3882
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Lingxuan Li, Xiaozhe Chen
p. 3883-3894
PDF
Zhaohui Qi, Huitao Song
p. 3895-3910
PDF
Oscillations in electrical engineering
Lale T. Ergene, Yasemin D. Ertuğrul
p. 3911-3925
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Yao-ming Zhou, Yao-long Liu, Shao-wei Li, Dao-chun Li, Yu-hong Jia
p. 3926-3938
PDF
Jin-mei Wu
p. 3939-3952
PDF
Hang-xu Yang, Dong-mei Liu
p. 3953-3967
PDF