Journal of Vibroengineering, Vol. 19, Issue 1

February 2017, Pages (1-723), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Lei-an Zhang, Li-ming Tao, Xiu-ting Wei, Xue-mei Huang
p. 1-13
PDF
Fazl e Ahad, Dongyan Shi, Zarnab Hina
p. 14-27
PDF
Jie Yao, Jianjun Chang, Decai Li
p. 28-37
PDF
Algimantas Barakauskas, Rimantas Barauskas, Albinas Kasparaitis, Saulius Kaušinis, Aurimas Jakštas
p. 38-48
PDF
Huan Wang, Dongye Sun, Datong Qin
p. 49-60
PDF
Xiaobin Fan, Yong Zang, Ke Jin, Ping’an Wang
p. 61-74
PDF
Tomasz Haniszewski
p. 75-86
PDF
Jie Meng, Dagang Sun
p. 87-99
PDF
Zhiqiang Song, Yunhe Liu
p. 100-110
PDF
Ming Yan, Hong-quan Liu
p. 111-124
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Mohammad Heidari, Stanford Shateyi
p. 125-137
PDF
Hongkai Jiang, Fuan Wang, Haidong Shao, Haizhou Zhang
p. 138-149
PDF
Mariusz Czajkowski, Błażej Bartoszewicz, Zbigniew Kulesza
p. 150-159
PDF
Hongyu Cui, Ming Hong, Yuanying Qiao, Yumei Yin
p. 160-175
PDF
Azeddine Ratni, Chemseddine Rahmoune, Djamel Benazzouz
p. 176-188
PDF
Guofu Luo, Hongchao Wang, Xiaoyun Gong, Wenliao Du
p. 189-203
PDF
Seyed Rohollah Hoseini Vaez, Tahere Arefzade
p. 204-213
PDF
Vesna Damnjanović, Predrag Jovančić, Snežana Aleksandrović
p. 214-222
PDF
Peng Wang, Taiyong Wang
p. 223-236
PDF
Chi Ma, Taibin Wang, Xingming Xiao, Yuqiang Jiang
p. 237-245
PDF
V. Khalkar, S. Ramachandran
p. 246-259
PDF
Feng Ding, Xiang Li, Jinxiu Qu
p. 260-275
PDF
Bo Zhao, Han Zhu, Yue Yin, Shuai Mei
p. 276-289
PDF
Vibration generation and control
Hui Xiao, Guolai Yang, Jianli Ge
p. 290-301
PDF
Haibin Li, Jijian Hu, Yatao Shi, Shuang Liu
p. 302-313
PDF
Shi-Yuan Han, Cheng-Hui Zhang, Yue-Hui Chen, Xiao-Fang Zhong
p. 314-327
PDF
Yougang Sun, Wanli Li, Junqi Xu, Haiyan Qiang, Chen Chen
p. 328-342
PDF
Chih-Ta Yen, Jen-Fa Huang, Guan-Jie Huang
p. 343-354
PDF
Seismic engineering and applications
Ju Oh, Jin Ho Kim
p. 355-362
PDF
Pu Yuan, Ying Xu, Zhitao Zheng
p. 363-375
PDF
Hongye Jiang, Taolong Xu, Dongye Zhao
p. 376-393
PDF
V. Bahreini, T. Mahdi, M. M. Najafizadeh
p. 394-408
PDF
Anna Sołtys, Józef Pyra, Jan Winzer
p. 409-418
PDF
Lei Zhang, Hailong Zhao, Tiecheng Wang, Qingwei Chen
p. 419-433
PDF
Zhaoyu Wang, Nan Zhang, Qi Li, Xiaohui Chen
p. 434-446
PDF
Wei-Chih Su, Chiung-Shiann Huang
p. 447-457
PDF
Wen-Yi Hung, Chung-Jung Lee, Phu Duc Tran
p. 458-467
PDF
Modal analysis and applications
Qingsi Cheng, Guolai Yang, Chen Lin, Jianli Ge, Quanzhao Sun
p. 468-476
PDF
Vibration in transportation engineering
Hao Xu, Hong-song Lin, Ping Wang, Hua Yan
p. 477-486
PDF
Rafał Melnik, Seweryn Koziak
p. 487-501
PDF
Zhiliang Cao, Tong Guo, Zhiqiang Zhang
p. 502-519
PDF
Thien M. Vo, Tam M. Nguyen, An N. Chau, Hoang C. Nguyen
p. 520-538
PDF
Zbigniew Dąbrowski, Bogumił Chiliński
p. 539-548
PDF
Flow induced structural vibrations
Houlin Liu, Kaikai Luo, Xianfang Wu, Huilong Chen, Kai Wang
p. 549-562
PDF
Hucan Hou, Yongxue Zhang, Zhenlin Li, Yuan Zhang
p. 563-576
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Meng Yang, Meng Wang, Jiaqing Hu
p. 577-591
PDF
Hanmin Peng, Penghui Lu, Pancheng Zhu, Boping Yu
p. 592-603
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Mzaki Dakel, Jean-Jacques Sinou
p. 604-628
PDF
Rui Zhu, Yanru Zhang, Jianxing Ren, Hongguang Li, Qingkai Han
p. 629-640
PDF
Oscillations in electrical engineering
Hui Li, Xiaofeng Liu, Lin Bo
p. 641-656
PDF
Chin-Chia Liu
p. 657-664
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Ya-hui Wang, Jian-ting Wang, Liu-qiang Fu
p. 665-677
PDF
Ming Lv, Dong-er Xu, Hua He
p. 678-689
PDF
Linbang Shen, Zhigang Chu, Yang Yang, Guangjian Wang
p. 690-698
PDF
Hsiao Mun Lee, Kian Meng Lim, Heow Pueh Lee
p. 699-706
PDF
He-xuan Hu, Xue-jiao Gong, Chun-lai Shi, Bang-wen Shi
p. 707-723
PDF