Journal of Vibroengineering, Vol. 19, Issue 3

May 2017, Pages (1465-2294), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Changcheng Deng, Deqiang Mu, Yuan An, Yong Yan, Zongxuan Li
p. 1465-1478
PDF
Huiduan Zhang, Hongliang Zhou
p. 1479-1493
PDF
Hiroyuki Yaguchi, Shun Sakuma
p. 1494-1508
PDF
Liuyuan Su, Zhuo Meng, Yujing Zhang, Yize Sun
p. 1509-1523
PDF
Fei Wang, Gui-Huo Luo, Xi-Guan Yang, Hai-Tao Cui
p. 1524-1545
PDF
Xiaojun Xia, Zhongming Xu, Zhifei Zhang, Yansong He
p. 1546-1556
PDF
Yang Zhang, Zhaobo Chen, Yinghou Jiao, Xiaoyu Wang
p. 1557-1568
PDF
Xiaochan Liu, Yong Zang, Zhiying Gao, Lingqiang Zeng
p. 1569-1584
PDF
Xin Liao, Jianrun Zhang, Xiyan Xu, Cheng Zhang
p. 1585-1596
PDF
Tiejun Tao, Shuai Huang, Liansheng Liu
p. 1597-1612
PDF
Lin Li, Luyang Tan, Kong Lin, Dong Wang
p. 1613-1623
PDF
P. Wang, Y. F. Wang, M. Y. Gao, Y. Wang
p. 1624-1640
PDF
He Ye Xiao, Zhi Jun Zhao, Bai Bing Chen, Hui Ping Zhang
p. 1641-1652
PDF
Linjing Xiao, Sen Zhang
p. 1653-1664
PDF
Ruohong Zhao, An Xu, Weixing Sun, Xiaohua Lan
p. 1665-1679
PDF
Kai Cui, Ting-ting Zhao, Hong-ye Gou
p. 1680-1696
PDF
Min Wu, Shengbo Yang, Wen Bao, Jinfu Yang
p. 1697-1708
PDF
K. Ragulskis, A. Bubulis, D. Mažeika, R. Kandrotaitė-Janutienė, L. Ragulskis, A. Bartkus
p. 1709-1717
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Juan Xu, Jianjun Zhang, Chunyu Sun, Jianghui Dong
p. 1718-1731
PDF
Wang Kai, Zhang Zixu, Jiang Linglin, Liu Houlin, Li Yu
p. 1732-1744
PDF
Xuejun Chen, Yongming Yang, Ning Yang
p. 1745-1758
PDF
Aijun Hu, Ling Xiang, Nan Gao
p. 1759-1770
PDF
Xinya Chen, Zhen Chen
p. 1771-1781
PDF
Zhixing Li, Boqiang Shi
p. 1782-1792
PDF
Xin Liu, Yunxian Jia, Zewen He, Jie Zhou
p. 1793-1808
PDF
Hongchao Wang, Liwei Li, Xiaoyun Gong, Wenliao Du
p. 1809-1822
PDF
X. G. Xu, H. X. Liu, S. L. Wang, Z. Y. Fan, L. J. Yang, S. T. Liu
p. 1823-1832
PDF
Maciej Zawisza
p. 1833-1844
PDF
M. S. Cao, X. Zhu, W. Xu, X. M. Li, H. Xu, E. Manoach
p. 1845-1853
PDF
Vibration generation and control
Xinbao Zhang, Xingchen Gu
p. 1854-1866
PDF
Sulan Li, Hong Bao, Congsi Wang
p. 1867-1881
PDF
Shuaishuai Ge, Datong Qin, Minghui Hu, Yonggang Liu
p. 1882-1900
PDF
Masoud Zabihi Samani, Mohammad Ghanooni-Bagha
p. 1901-1914
PDF
Jun Liu, Haili Liao, Mingshui Li, Hanyu Mei
p. 1915-1929
PDF
Ramutis Bansevičius, Sigita Navickaitė, Vytautas Jūrėnas, Dalius Mažeika, Aušra Žvironienė
p. 1930-1936
PDF
Seismic engineering and applications
Xinrong Liu, Yongquan Liu, Yuming Lu, Xingwang Li, Peng Li
p. 1937-1961
PDF
Da Hai Zhao, Yong Liu, Hong Nan Li
p. 1962-1979
PDF
Xiaokun Chen, Haitao Li, Qiuhong Wang, Yutao Zhang, Yongfei Jin
p. 1980-2002
PDF
Qian Zhang, Ergang Xiong, Xingwen Liang, Xiaoyu Miao
p. 2003-2018
PDF
Kangning Dang, Yunhe Liu, Jingyi Zhang
p. 2019-2030
PDF
Buhui Li, Pingzhou Cao, Dachang Zhang, Yong Guo
p. 2031-2042
PDF
Xiaowei Zhai, Shibo Wu, Haitao Li, Kai Wang, Weigang Wang, Xianming Song
p. 2043-2062
PDF
Hongxin Sun, Yifan Luo, Xiuyong Wang, Lei Zuo
p. 2063-2079
PDF
Hosein Naderpour, Amir Ezzodin, Ali Kheyroddin, Gholamreza Ghodrati Amiri
p. 2080-2089
PDF
Vibration in transportation engineering
Ke Shang, Xiandong Liu, Emmanuel Moureh-Ledig
p. 2090-2105
PDF
Ling-bo Wang, Pei-wen Jiang
p. 2106-2125
PDF
Flow induced structural vibrations
Songtao Hu, Weifeng Huang, Xiangfeng Liu, Yuming Wang
p. 2126-2141
PDF
Donglin Zou, Jianbo Zhang, Na Ta, Zhushi Rao
p. 2142-2152
PDF
Li-Shi Wang, Zhuang Wang, Yu-Chun Li
p. 2153-2163
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Xiaohao Li, Tao Shen
p. 2164-2173
PDF
Piotr Kowalski, Jacek Zając
p. 2174-2179
PDF
J. Celiesiute, A. Gaurilcikas, M. Gedgaudaite, S. Paskauskas, K. Jariene, D. Vaitkiene
p. 2180-2187
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Shuang Liu, Yatao Shi, Yunpeng Zhang, Meng Zong
p. 2188-2201
PDF
Shuyong Liu, Jiang Jian, Pan Su, Jiechang Wu, Ye Liu, Yuan Fang
p. 2202-2223
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Hsiao Mun Lee, Kian Meng Lim, Heow Pueh Lee
p. 2224-2233
PDF
Yan-lei Xu, Xiao-shan Huang, Long-tu Zhu, Dong-yan Huang
p. 2234-2246
PDF
Fenghui Dong
p. 2247-2261
PDF
Wei-te Lu, Yan Wang, Chun-qin Zhang
p. 2262-2279
PDF
Jun Lan, Jaeoh Han
p. 2280-2293
PDF
p. 2294-2294
PDF