Journal of Vibroengineering - Articles in Press

Articles in press are accepted, peer reviewed articles that are not yet assigned to volumes/issues, but are citable using DOI

Honghua Jin, Linfeng Wang, Qingyang Ren, Xingxing Zhang PDF
Yonghua Cai, Aixia Hou PDF
Julia Real, Alex Unión, Sandra Achurra, Fran Ribes-Llario, Gustavo Silva PDF
Antoni Lis, Ziemowit Dworakowski, Piotr Czubak PDF
Qing Xin, Yongxiang Zhang, Jiawei Li PDF
Wael A. Altabey PDF
Baoyu Huang, Yongxiang Zhang, Danchen Zhu PDF
Guntis Strautmanis, Gennadiy Filimonikhin, Mareks Mezitis, Alexander Gorbenko, Valentina Strautmane, Zura Sansyzbajeva PDF
Lei Ma, Ziqiang Li, Xiaoyan Shen, Xiongheng Bian, Zhiling Li, Jiahuan Shen PDF
Maja Anachkova, Simona Domazetovska, Zlatko Petreski, Viktor Gavriloski PDF
Ham Vu Cong, Cuong Phung Manh, Dung Tran Quang PDF
Muhammad Akbar, Pan Huali, Akin-Adewale Adedamola, Ou Guoqiang, Azka Amin PDF
Shuiyuan Wu, Xiansheng Gong, Ping He PDF
Shuiyuan Wu, Ping He, Xiansheng Gong PDF
Mingyue Yu, Xiang Pan, Zhigang Feng, Minghe Fang PDF
Qianqian Zhang, Bo Fan, Zhengxin Zhao, Shuaihui Gu PDF
Xiang Pan, Mingyue Yu, Guanglei Meng, Wangying Chen PDF
Yongjun Hou, Rui Zou, Pan Fang, Youping Liu, Hong Peng, Yinkai He PDF
César A. Morales PDF
Krishna Reddy G, Venkatesham B, Rami Reddy G PDF
Hao Wang, Hongrun Wang, Yang Xu PDF
Fannian Meng, Xiaoyun Gong, Wenliao Du, Liangwen Wang, Feng Zhao, Liwei Li PDF
Wentao Sui, Yanzhen Guo, Leian Zhang, Xuemei Huang PDF
Fei Guo, Heng Cai, Huifang Li PDF
Hui Yang, Wang Zhou, Xueliang Jiang, Fan Wenchen, Lei Yu PDF
Nabeel Alshabatat, Koorosh Naghshineh PDF
Jingjun Gu, Tong Tong, Dishan Huang, Ming Li PDF
Chun-Ying Lee, Tsung-An Teng, Chun-Ming Hu PDF
Zhe Cao, Jingzhuo Shi, Bo Fan PDF
Hongchao Wang, Hongwei Li, Wenliao Du PDF
Jinfei Pang, Xiaoman Liu, Yuntao Cai, Guojun Du PDF
Bo Zhang, Jinglong Han, Tuanyuan Zhang, Ruiqun Ma PDF
Hongyuan Zhang, Huiqun Yuan, Hongyun Sun PDF
Mahmoud Jahjouh PDF
Siti Khadijah Ali, Masnida Hussin, M. Sukri Hadi, M. Osman Tokhi PDF