Journal of Vibroengineering - Articles in Press

Articles in press are accepted, peer reviewed articles that are not yet assigned to volumes/issues, but are citable using DOI

Ying Wang, Mingxuan Liang, Xiangwei Wu, Lijuan Qian, Li Chen PDF
Huajie Zou, Qiongyan Shi, Huhai Cai, Jiang Liu PDF
Sushil Doranga, Christine Wu PDF
Sasan Farhadi, Marco Civera PDF
Yongqing Zeng, Haibo Li, Xiang Xia, Junru Li, Zhiwei Li, Xiaohong Liu PDF
Vitalii Yanovych, Pavel Žitek, Hamed Hashemi-Dezaki, Yurii Polievoda PDF
ShuE Ji, Yongmei Wang, Xigui Wang, Jiafu Ruan, Siyuan An, Baixue Fu PDF
Jing Xia, Hantao Chen, Wenyong Guo, Jianggui Han PDF
Bo Zhang, Jinglong Han, Ruiqun Ma PDF
Shengdong Zhang, Xiuying Yang, Yong Jin PDF
Xuchu Jiang, Hu Zhang, Biao Zhang, Ying Li PDF
Xu Zhang, Zituo Wang, Wei Li PDF
Cong Li, Guolai Yang, Qingbo Yu, Quanzhao Sun PDF
Shuiyuan Wu, Ping He, Xiansheng Gong PDF
Wen-Pei Sung, Ming-Hsiang Shih PDF
Grzegorz Pajak PDF
Carlos S. Oliveira, Pedro M. B. Correia PDF
Rafael Ayala, Luis Moreno-Ahedo PDF
Zhongzheng Liu, Zhihong Lin, Mingzhong Wu PDF
Hongyuan Zhang, Haocun Dong, Tianyu Zhao, Xin Zhang, Huiqun Yuan PDF
Honghua Jin, Linfeng Wang, Qingyang Ren, Xingxing Zhang PDF
Qing Xin, Yongxiang Zhang, Jiawei Li PDF
Antoni Lis, Ziemowit Dworakowski, Piotr Czubak PDF
Wael A. Altabey PDF
Lei Ma, Ziqiang Li, Xiaoyan Shen, Xiongheng Bian, Zhiling Li, Jiahuan Shen PDF
Ham Vu Cong, Cuong Phung Manh, Dung Tran Quang PDF
Maja Anachkova, Simona Domazetovska, Zlatko Petreski, Viktor Gavriloski PDF