Mechanical vibrations and applications
2853. Buhui Li, Dachang Zhang, Pingzhou Cao, Bing Zhang
p. 1274-1287
PDF
2854. Amit Sharma, Ashish Kumar Sharma, Vijay Kumar
p. 1288-1298
PDF
2855. Krzysztof Sokół
p. 1299-1310
PDF
2856. Chao Fu, Xingmin Ren, Yongfeng Yang
p. 1311-1321
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
2857. Nader Sawalhi
p. 1322-1339
PDF
2858. Liying Jiang, Jianguo Cui, Jinglin Wang
p. 1340-1354
PDF
2859. Yong Lv, Yi Zhang, Cancan Yi, Han Xiao, Zhang Dang
p. 1355-1369
PDF
2860. Yongqi Chen, Yang Chen, Qinge Dai
p. 1370-1381
PDF
2861. Shahriar Shahbazpanahi
p. 1382-1391
PDF
2862. Xiangang Su, Hong Lu, Xinbao Zhang, Wei Fan, Yongquan Zhang
p. 1392-1408
PDF
2863. Qing Li, Steven Y. Liang
p. 1409-1425
PDF
2864. Meijiao Qu, Guo Chen, Kaiyong Zhang
p. 1426-1442
PDF
2865. Yahui Cui, Longlong Li, Runlin Chen, Xiaolin Liu, Yawei Cao
p. 1443-1458
PDF
2866. Mobarak Hossain, Helen Wu
p. 1459-1469
PDF
Seismic engineering and applications
2867. A. Shishegaran, A. Amiri, M. A. Jafari
p. 1470-1487
PDF
2868. Yao Liang Zhu, Jin Yu, Jian Feng Zhou, Bing Xiong Tu, Yan Yan Cai
p. 1488-1500
PDF
Vibration in transportation engineering
2869. Aynalem Mekonnen, Abraham Teklebrhan
p. 1501-1510
PDF
Flow induced structural vibrations
2870. Jianping Zhang, Zhen Gong, Xing Zhang, Liang Guo, Danmei Hu
p. 1511-1521
PDF
Oscillations in biomedical engineering
2871. A. Hernández-Vicente, A. Santos-Lozano, R. Bailón, C. Mayolas-Pi, P. J. Marín, N. Garatachea
p. 1522-1529
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
2872. Lei Zhang, Changzheng Chen, Jie Liu, Siyu Zhao
p. 1530-1543
PDF
Oscillations in electrical engineering
2873. Ranjith Kumar Kalilasam, Venkatesan Mani
p. 1544-1553
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
2874. Jan Petřík, Robert Fiedler, Petr Lepšík
p. 1554-1563
PDF
Jing Liu, Xiangyang Li, Weipeng Zhang
p. 1564-1564
PDF
Prashanth Ragam, D. S. Nimaje
p. 1565-1565
PDF