Journal of Vibroengineering, Vol. 21, Issue 1

February 2019, Pages (1-285), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Marta Bold, Wojciech Sochacki
p. 1-10
PDF
Hao Dong, Zhi-yu Liu, Xiao-long Zhao, Ya-hui Hu
p. 11-27
PDF
Zhanfu Li, Kunyuan Li, Xiaole Ge, Xin Tong
p. 28-39
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
G. Chen, P. P. Gong, P. Liang
p. 40-51
PDF
Mingyue Yu, Jincai Cheng, Hui Pan, Runze Zhang, Zeli Lin
p. 52-65
PDF
Vantrong Thai, Junsheng Cheng, Viethung Nguyen, Phuonganh Daothi
p. 66-81
PDF
Qiming Niu, Qingbin Tong, Junci Cao, Yihuang Zhang, Feng Liu
p. 82-96
PDF
Vibration generation and control
Weipeng Gao, Guo He, Shuyong Liu
p. 97-110
PDF
Liang Bai, Yun-Wen Feng, Ning Li, Xiao-Feng Xue
p. 111-132
PDF
Y. A. Amer, A. T. EL-Sayed, A. M. Abdel-Wahab, H. F. Salman
p. 133-153
PDF
Seismic engineering and applications
Gang Yao, Hang Li, Yang Yang, Wei Pu
p. 154-169
PDF
Seyed Ahmad Mobinipour, Saeid Pourzeynali
p. 170-186
PDF
Modal analysis and applications
Amit Sharma, Naveen Mani, Reeta Bhardwaj
p. 187-197
PDF
Flow induced structural vibrations
Yao Gang, Yang Yang, Wu Bo, Liu Lianjie, Zhang Liangliang
p. 198-214
PDF
Oscillations in electrical engineering
Kun Jiang, Hongsheng Su, Ding Sun
p. 215-227
PDF
Yuvaraj Duraisamy, Saravana Kumar Gunasekaran
p. 228-249
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Zhongxian Liu, Zhikun Wang, Linping Guo, Dong Wang, Fengjiao Wu
p. 250-264
PDF
Shenbo Yu, Shuangshuang Zhong
p. 265-285
PDF