Journal of Vibroengineering, Vol. 21, Issue 2

March 2019, Pages (286-537), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Yong Yang, Xianguang Li, Zheng Zou, Lingwan Zeng, Li Wang
p. 286-300
PDF
Zi Liang Liu, Qin Zhang, Yan Bo Cao, Qi Xu, Hong Liang Yao, Bang Chun Wen
p. 301-317
PDF
Łukasz Breńkacz, Grzegorz Żywica, Małgorzata Bogulicz
p. 318-330
PDF
Jianwei Huang, Pengfei Deng, He Li, Bangchun Wen
p. 331-347
PDF
Jian Wang, Yuhan Jiang, Huiyi Ouyang, Tianheng Jiang, Minge Song, Xiang Zhang
p. 348-359
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Zhenyu Gu, Xuelian Zhu, Yuan Zeng, Tiedong Ma
p. 360-369
PDF
Hongchun Sun, Liang Fang, Feng Zhao
p. 370-383
PDF
Vibration generation and control
Ping Wang, Fan Yang, Mingyuan Gao, Yuan Wang
p. 384-395
PDF
H. M. Abdelhafez
p. 396-408
PDF
Kaihua Lu, Lidong He, Wei Yan
p. 409-419
PDF
Modal analysis and applications
Yue Yin, Shuai Wang, Zheli Fang
p. 420-430
PDF
Shuangshuang Zhong, Shenbo Yu
p. 431-449
PDF
Vibration in transportation engineering
Haiqing Li, Youqun Zhao, Fen Lin, Han Xu
p. 450-471
PDF
Yu Chen, Guolai Yang, Quanzhao Sun
p. 472-482
PDF
Flow induced structural vibrations
Fengfeng Shi, Zhiyu Wang, Jianping Zhang, Zhen Gong, Liang Guo
p. 483-497
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Grigory Panovko, Alexander Shokhin
p. 498-506
PDF
Dynamics and oscillations in electrical and electronics engineering
Suresh Balasubramaniam, Saravanakumar Gunasekaran, Sampathkumar Ramasamy, Sathish Kumar Shanmugam
p. 507-525
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Józef Pyra, Maciej Kłaczyński
p. 526-537
PDF