Journal of Vibroengineering, Vol. 22, Issue 6

September 2020, Pages (1266-1547), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Shoule Wang, Dan Sun, Hongliang Li
p. 1266-1281
PDF
Yahong Zhang, Wenchao Lu, Gege Liu, Mei Yang
p. 1282-1294
PDF
Wanfu Zhang, Qianlei Gu, Hao Cao, Yingfei Wang, Lu Yin
p. 1295-1308
PDF
Suzzan Abbas Hassan, Tarek Osman, Aly Khattab, Mustafa Arafa, Mohammed Ali Abdelnaby
p. 1309-1325
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Ning Liu, Bing Liu, Jiaxin Wei, Cungen Xi
p. 1326-1337
PDF
Zhihua Liang, Jiangtao Cao, Xiaofei Ji, Peng Wei
p. 1338-1356
PDF
Mengchen Shan, Wenyi Liu
p. 1357-1372
PDF
Marcello Morgantini, Raimondo Betti
p. 1373-1398
PDF
Shuo Meng, Jianshe Kang, Kuo Chi, Xupeng Die
p. 1399-1414
PDF
Vibration generation and control
Peiling Wang, Nguyen Van Liem, Jianrun Zhang
p. 1415-1426
PDF
Seismic engineering and applications
Xuansheng Cheng, Xinhai Zhou, Wei Shi
p. 1427-1452
PDF
Zongyao Hu, Nan Jiang, Yuqi Zhang, Yuqing Xia, Chuanbo Zhou
p. 1453-1469
PDF
Vibration in transportation engineering
Aynalem Mekonnen
p. 1470-1480
PDF
Xiaozheng Dang, Liangsheng Zhou, Xiaojun Wei, Yushuai Wang
p. 1481-1494
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Wen-Qian Jing, Hua-Wei Wu, Jin-Quan Nie
p. 1495-1507
PDF
Fractional dynamics and applications
Yuan Qin, Dagang Sun, Zhanlong Li, Yao Wang, Chao Chang, Bao Sun
p. 1508-1518
PDF
System dynamics in manufacturing system modeling
Pawel Baginski, Pawel Zych, Grzegorz Zywica
p. 1519-1533
PDF
Tuolei Li, Junli Wang, Shuai Lei, Wensheng Zhang, Zhigui Ren
p. 1534-1546
PDF
Yinhang Ma, Hanyang Jiang, Meiling Dai, Fujun Yang
p. 1547-1547
PDF