Journal of Vibroengineering, Vol. 23, Issue 4

June 2021, Pages (770-1064), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Wael A. Altabey
p. 770-783
PDF
Hongyuan Zhang, Haocun Dong, Tianyu Zhao, Xin Zhang, Huiqun Yuan
p. 784-798
PDF
Nazar Kostyuk, Anatoliy Hordieiev, Algimantas Bubulis, Oleksii Hordieiev
p. 799-809
PDF
Siti Khadijah Ali, Mohamad Faisal Fadzilan, Aida Nur Syafiqah Shaari, Muhamad Sukri Hadi, Rickey Ting Pek Eek, Intan Zaurah Mat Darus
p. 810-822
PDF
Yongqing Zeng, Haibo Li, Xiang Xia, Junru Li, Zhiwei Li, Xiaohong Liu
p. 823-846
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Zhixing Li, Huiru Bao, Songjiu Han
p. 847-860
PDF
Antoni Lis, Ziemowit Dworakowski, Piotr Czubak
p. 861-876
PDF
Vibration generation and control
Grzegorz Pajak
p. 877-890
PDF
Rafael Ayala, Luis Moreno-Ahedo
p. 891-907
PDF
Seismic engineering and applications
Wen-Pei Sung, Ming-Hsiang Shih
p. 908-922
PDF
Honghua Jin, Linfeng Wang, Qingyang Ren, Xingxing Zhang
p. 923-955
PDF
Modal analysis and applications
Carlos S. Oliveira, Pedro M. B. Correia
p. 956-975
PDF
ShuE Ji, Yongmei Wang, Xigui Wang, Jiafu Ruan, Siyuan An, Baixue Fu
p. 976-993
PDF
Vibration in transportation engineering
Ham Vu Cong, Cuong Phung Manh, Dung Tran Quang
p. 994-1010
PDF
Flow induced structural vibrations
Qing Xin, Yongxiang Zhang, Jiawei Li
p. 1011-1023
PDF
Biomechanics and biomedical engineering
Lei Ma, Ziqiang Li, Xiaoyan Shen, Xiongheng Bian, Zhiling Li, Jiahuan Shen
p. 1024-1033
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Zhongzheng Liu, Zhihong Lin, Mingzhong Wu
p. 1034-1055
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Maja Anachkova, Simona Domazetovska, Zlatko Petreski, Viktor Gavriloski
p. 1056-1064
PDF