Journal of Vibroengineering, Vol. 22, Issue 5

August 2020, Pages (993-1265), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Madina Isametova, Beknur Omarbekov, Rollan Nussipali, Ulan Angarbekov, Aysen Isametov
p. 993-1005
PDF
Jianshi Fang, Jianqiang Xiao, Liang Li, Dingguo Zhang
p. 1006-1021
PDF
Ma Yinhanga, Jiang Hanyanga, Dai Meilingb, Yang Fujuna
p. 1022-1036
PDF
Risto Viitala, Raine Viitala
p. 1037-1054
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Ran Wang, Lei Xu, Fengkai Liu
p. 1055-1068
PDF
Hongyuan Zhang, Huiqun Yuan, Hongyun Sun
p. 1069-1083
PDF
Fei Ye, Jiaquan Wu, Kun Ma
p. 1084-1098
PDF
Vibration generation and control
Hui Yang, Saiyan Wu, Gang Huang
p. 1099-1112
PDF
Seismic engineering and applications
Chengzhong Qu, Yu Zhou
p. 1113-1125
PDF
Jianbing Lv, Xulong Li, Helin Fu, Yong Tang, Zhanrong Li, Hui Zhao
p. 1126-1144
PDF
Zhang Hai, Wu Di, He Ying, Wang Dai
p. 1145-1164
PDF
Vibration in transportation engineering
Yuan Chen, Yabing Liao, Maohua Xiao, Wei Zhang, Guanghu Jin
p. 1165-1173
PDF
Renqiang Jiao, Vanliem Nguyen, Vanquynh Le
p. 1174-1186
PDF
Jingjing Wang, Jianbo Li, Wenli Li
p. 1187-1195
PDF
Flow induced structural vibrations
Xu Zhang, Xiaoyao Zhang, Gege Wang, Wei Li
p. 1196-1209
PDF
Haichen Zhang, Wei Dong, Diyi Chen
p. 1210-1227
PDF
Biomechanics and biomedical engineering
Leilei Zhao, Yuewei Yu, Changcheng Zhou
p. 1228-1239
PDF
Dynamics and oscillations in electrical and electronics engineering
Erlan J. Dzhunusbekov
p. 1240-1250
PDF
Dynamics of smart and functionally graded materials
Thaer M. I. Syam, Asan G. A. Muthalif, Ayman M. H. Salem, Ahmed A. A. Hejazi
p. 1251-1265
PDF