Journal of Vibroengineering, Vol. 22, Issue 4

June 2020, Pages (751-992), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Haipeng Zhang, Lihua Yang, Pan Su, Shuyong Liu, Bo Zhao
p. 751-761
PDF
Yong Jin, Tianyang Deng, Zhenglin Liu, Jianhui Zhou
p. 762-772
PDF
Meilong Chen, Shuying Li, Hongliang Li, Siyuan Liu
p. 773-791
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Hongchao Wang, Wenliao Du
p. 792-803
PDF
Hongwei Gao, Xin Wang, Xiaofei Zhao
p. 804-816
PDF
Xueping Ren, Jian Kang, Zhixing Li, Jianguo Wang
p. 817-830
PDF
Seismic engineering and applications
Azer A. Kasimzade, Obaidullah Abrar, Gencay Atmaca, Mehmet Kuruoglu
p. 831-848
PDF
M. X. Bai, X. L. Xu, H. X. Yang, M. Xiong, W. Q. Zhu, Z. P. Liu, C. H. Luo
p. 849-867
PDF
Jinjin Ge, Ying Xu
p. 868-879
PDF
Shangrong Zhang, Fanglan Liu, Jianqiang Xiao, Yuchen Hu, Hairui Deng
p. 880-895
PDF
Modal analysis and applications
Liguo Sun, Yezhuang Xu
p. 896-908
PDF
Yunshan Liu, Feng Shang, Zhuo Xu, Bangchun Wen
p. 909-922
PDF
Vibration in transportation engineering
Qiping Chen, Sheng Kang, Xiangqin Li, Mingming Wu, Jiacheng Wei, Yu Liu
p. 923-932
PDF
Jarosław Goszczak, Grzegorz Mitukiewicz, Bartosz Radzymiński, Andrzej Werner, Tomasz Szydłowski, Damian Batory
p. 933-944
PDF
Ham Vu Cong, Cuong Phung Manh, Dung Tran Quang
p. 945-958
PDF
Flow induced structural vibrations
Shuai Lei, Junli Wang, Tuolei Li, Wensheng Zhang, Zhigui Ren, Hong Cui
p. 959-970
PDF
Biomechanics and biomedical engineering
Piotr Kowalski, Patrycja Łach
p. 971-982
PDF
Dynamics and oscillations in electrical and electronics engineering
Gani Balbayev, Arailym Nussibaliyeva, Baurzhan Tultaev, Erlan Dzhunusbekov, Gulsara Yestemessova, Aliya Yelemanova
p. 983-992
PDF