Journal of Vibroengineering, Vol. 22, Issue 2

March 2020, Pages (241-450), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Niancong Liu
p. 241-251
PDF
Chunxu Yang, Rui He Wang, Laiju Han, Qilong Xue
p. 252-266
PDF
Xin Li, Jinqiu Zhang
p. 267-279
PDF
T. Phuoc Nguyen, D. Trung Pham, P. Hoa Hoang
p. 280-297
PDF
Grzegorz Żywica, Tomasz Z. Kaczmarczyk, Łukasz Breńkacz, Małgorzata Bogulicz, Artur Andrearczyk, Paweł Bagiński
p. 298-312
PDF
Zhengmin Li, Wei Xu
p. 313-321
PDF
Vanliem Nguyen, Jianrun Zhang
p. 322-336
PDF
Sanaullah Dehraj, Sajad H. Sandilo, Rajab A. Malookani
p. 337-352
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Kunying Ding, Zhe Wang, Xin Lu, Junhong Zhang, Liang Ma
p. 353-365
PDF
Taiyong Wang, Lan Zhang, Huihui Qiao, Peng Wang
p. 366-382
PDF
Hongchao Wang
p. 383-392
PDF
Maja Anachkova, Jovana Jovanova, Zlatko Petreski
p. 393-402
PDF
Seismic engineering and applications
Wei Jing, Jingxuan Wang
p. 403-415
PDF
Vibration in transportation engineering
Denise-Penelope N. Kontoni, Ahmed Abdelraheem Farghaly
p. 416-426
PDF
Xinyu Xu, Xiaolong Zheng, Chuanjiang Zhou, Xingyu Chen
p. 427-436
PDF
Dynamics and oscillations in electrical and electronics engineering
Qiping Chen, Jiacheng Wei, Fanhong Zeng, Qiang Xiao, Hui Chen
p. 437-450
PDF