Journal of Vibroengineering, Vol. 16, Issue 1

February 2014, Pages (1-544), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Abdelhalim Ebaid, Shaher Momani, Shih-Hsiang Chang, Mona D. Aljoufi
p. 1-14
PDF
Ahmad Nicknam, Afshin Hosseini, Hamed Hamidi Jamnani, Mohammad Ali Barkhordari
p. 15-30
PDF
Zhang Limei, Chen Wujun, Dong Shilin
p. 31-41
PDF
Yansheng Li, Hanxu Sun, Yanheng Zhang, Ming Chu, Qingxuan Jia, Xiaojuan Lan
p. 42-56
PDF
Bo Wang, Shulin Liu, Hongli Zhang, Chao Jiang
p. 57-69
PDF
Zhang Su-xia, Liu Xi-jun, Xu Long-xu, Hou Shu-jun
p. 70-77
PDF
Dan Sun, Yanting Ai, Wanfu Zhang, Jiangang Yang
p. 78-89
PDF
Hongtao Li, Wentie Niu, Dawei Zhang, Yanling Tian, Shengli Fu
p. 90-102
PDF
Liu Xiaohui, Liu Songyong, Cui Xinxia, Tang Ping
p. 103-115
PDF
Chuan Li, Daewoong Hong, Kwang-Ho Kwon, Jaehwa Jeong
p. 116-125
PDF
Weiguo Zhao, Liying Wang, Linming Zhao
p. 126-133
PDF
Yansheng Li, Yanheng Zhang, Hanxu Sun, Haiyang Dong, Shunli Zhao
p. 134-146
PDF
Eun-Taik Lee, Hee-Chang Eun
p. 147-155
PDF
Yun Haiwei, Han Jinglong, Huang Lili
p. 156-173
PDF
Jingjun Zhang, Bin Yan, Ruizhen Gao, Guoguang Li, Huimin Xue
p. 174-182
PDF
Zhengchao Xie, Xinjian Xue, Pak-kin Wong
p. 183-194
PDF
Zheng Lu, Hailin Yao, Jie Liu, Zhi Hu
p. 195-209
PDF
T. Real, J. Montrós, L. Montalbán, C. Zamorano, J. I. Real
p. 210-224
PDF
Leszek Gardyński, Paweł Lonkwic
p. 225-230
PDF
Huiying Wang, Jian Cai, Jing Zhou
p. 231-239
PDF
Li Liang, He Qing, Zheng Mian
p. 240-255
PDF
Ming Foong Soong, Rahizar Ramli, Wan Nor Liza Wan Mahadi
p. 256-265
PDF
Xiao-Hui Wei, Cheng-Long Liu, Xiao-Chen Song, Hong Nie, Yi-Zhou Shao
p. 266-274
PDF
Fei Feng, Hong Nie, Ming Zhang, Yiming Peng
p. 275-291
PDF
Jiang Hongxiang, Du Changlong, Liu Songyong, Gao Kuidong
p. 292-302
PDF
Jiang Hongkai, Wang Han, Zhou Yong
p. 303-311
PDF
Hong Xu, Kuan-Jun Zhu, Bin Liu, Cao-Lan Liu, Jia-Lun Yang
p. 312-323
PDF
Rafał Burdzik
p. 324-333
PDF
A. Nicknam, M. A. Barkhordari, H. Hamidi Jamnani, A. Hosseini
p. 334-340
PDF
Shijie Zheng, Xiaohua Liang, Hongtao Wang, Deli Fan
p. 341-350
PDF
Yongxiang Li, Lihong Jin, Wenquan Shen, Liwen Nan, Youjia Zhao
p. 351-359
PDF
Xiaocong He, Yanfang Ding, Huiyan Yang, Baoying Xing
p. 360-368
PDF
Bassam Harb
p. 369-377
PDF
F. Majdič, M. Kalin
p. 378-388
PDF
Dongyan Shi, Xianjie Shi, Wen L. Li, Qingshan Wang
p. 389-398
PDF
Jinbao Chen, Hong Nie, Zemei Zhang, Lichun Li
p. 399-406
PDF
Jing Wang, Yingying Wu, Hao Qu, Guanghua Xu
p. 407-413
PDF
Linfeng Deng, Rongzhen Zhao
p. 414-433
PDF
Jin-Bong Kim, Eun-Taik Lee, Hee-Chang Eun
p. 434-446
PDF
Zhu Ming, Mao Kuanmin, Li Bin, Xiao Weiwei
p. 447-463
PDF
Xiao Chen, Yang Gao, Lisuo Bao
p. 464-476
PDF
Xiaoming Yuan, Xiuhong Hao, Bing Du, Lijie Zhang
p. 477-486
PDF
Han Xiao, Jianzhong Zhou, Jian Xiao, Wenlong Fu, Xin Xia, Weibo Zhang
p. 487-498
PDF
Yu Jiang, Jingping Wu, Chengqiang Zong
p. 499-512
PDF
Rui Xu, Qiang Chen, Guolai Yang, Hao Yan
p. 513-521
PDF
Zhu Congyun, Jiang Chunying, Yang Shufeng, Li Xiaojuan, Huang Qibai
p. 522-532
PDF
Guo Qing Jing, Qi Luo, Zijie Wang, Chuantao Yin
p. 533-544
PDF