Journal of Vibroengineering, Vol. 16, Issue 6

September 2014, Pages (2624-3168), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Kazimieras Pukenas
p. 2624-2630
PDF
Huang Xuemei, Zhang Lei’an, Yuan Guangming, Wang Na
p. 2631-2638
PDF
Qiang Pan, Tian He, Yingchun Shan, Xiandong Liu
p. 2639-2648
PDF
Darius Bačinskas, Vytautas Turla, Artūras Kilikevičius, Paulius Ragauskas, Mindaugas Jurevičius
p. 2649-2656
PDF
Xin Li, Wei Zhao, Liang Li, Ning He
p. 2657-2675
PDF
Xiao Chen, Chenlong Wang
p. 2676-2684
PDF
Murat Demiral
p. 2685-2694
PDF
Xiaotang Lv
p. 2695-2701
PDF
Qilong Xue, Ruihe Wang, Feng Sun
p. 2702-2711
PDF
Wen-Yi Hung, Chung-Jung Lee, Wen-Ya Chung, Chen-Hui Tsai, Ting Chen, Chin-Cheng Huang, Yuan-Chieh Wu
p. 2712-2721
PDF
Xinxia Cui, Huifu Ji, Mingxing Lin, Ziang Dong
p. 2722-2734
PDF
Hong-yue Liu, Da-kai Liang, Xiao-lin Han, Shen Rui
p. 2735-2746
PDF
Ashraf M. Zenkour, Ibrahim A. Abbas
p. 2747-2755
PDF
Lihua Zou, Liangfeng Li, Jianqiang Huang, Kai Huang
p. 2756-2767
PDF
Q. Yang, H. G. Wang, S. J. Li
p. 2768-2778
PDF
Mostafa Pirmoradian, Mehdi Keshmiri, Hossein Karimpour
p. 2779-2789
PDF
Chunhua Jin, Xinwei Wang
p. 2790-2799
PDF
Youming Wang, Qing Wu
p. 2800-2812
PDF
Jinbao Chen, Dong Han, Hong Nie, Mei Cheng
p. 2813-2820
PDF
J. I. Real, C. Zamorano, C. Hernández, F. Ribes
p. 2821-2833
PDF
Guangjun Chen, Lingguo Kong, Xianli Liu
p. 2834-2842
PDF
Xiaohao Li, Tao Shen
p. 2843-2853
PDF
Lin Yang, Chunsheng Zhao
p. 2854-2861
PDF
Kanitthika Kaewkannate, Gyu Cheol Han, Sung Min Kim, Soo Chan Kim
p. 2862-2873
PDF
Hongkun Li, Xiaowen Zhang, Delu He, Peilin Zhou
p. 2874-2893
PDF
Lihua Zou, Liangfeng Li, Chao Zhang, Wei Zhang, Zhixu Xu
p. 2894-2907
PDF
Chao Zhang, Kai Huang
p. 2908-2919
PDF
Fereidoun Amini, Farzaneh Modiri
p. 2920-2932
PDF
Peng Zhang, Xiaoan Chen, Junfeng Liu
p. 2933-2948
PDF
He Zeyin, Lin Tengjiao, Chenjia Chen, Feiyu Geng
p. 2949-2961
PDF
Ying Chen, Cui Ye, Rui Kang
p. 2962-2973
PDF
Kamel Belalouache, Djamel Benazzouz, Chemseddine Rahmoune
p. 2974-2982
PDF
Guoyuan Zhang, Yanni Tian, Haizhou Huang, Miao Zhou
p. 2983-2997
PDF
Yuxue Pu, Fang Zhang, Jinhui Jiang
p. 2998-3013
PDF
Yansheng Li, Hanxu Sun, Ming Chu, Yanheng Zhang, Qingxuan Jia, Xiaojuan Lan
p. 3014-3025
PDF
Tai-Ping Chang
p. 3026-3032
PDF
Chengyin Liu, Jun Teng
p. 3033-3044
PDF
Sigita Ponelyte, Arvydas Palevicius, Vytautas Lukenas
p. 3045-3051
PDF
Bing-Nan Liang, Hong-Liang Yu, Yan-Nian Cai
p. 3052-3063
PDF
Lin-hui Li, Jing Lian, Bai-chao Chen, Jing Chang, Hai-yang Huang
p. 3064-3075
PDF
Cezary Specht, Władysław Koc, Leszek Smolarek, Andrzej Grządziela, Jacek Szmagliński, Mariusz Specht
p. 3076-3085
PDF
Chang-Ying Liu, Tian-Hao Wang, Zhang-Zhi Bo, Jun-Liang Liu
p. 3086-3095
PDF
Piotr Folęga, Grzegorz Wojnar, Rafał Burdzik, Łukasz Konieczny
p. 3096-3104
PDF
Hong Liu, Rongzhen Zhao, Yuqiao Zheng
p. 3105-3114
PDF
Andrzej Puchalski
p. 3115-3121
PDF
Kai-Liang Lu, Wei-Guo Zhang, Yuan Liu, Guo-Wei Li, Zhi-Yong Hao
p. 3122-3136
PDF
Marcin Łukasiewicz, Tomasz Kałaczyński, Janusz Musiał, Jurij I. Shalapko
p. 3137-3145
PDF
Yu-Heng Ning, Zheng-Yin Ding, Dan Yang, Yu-Guang Zhao
p. 3146-3156
PDF
Hongli Zhang, Fangqi Chen, Xiaohua Zhang
p. 3157-3168
PDF