Journal of Vibroengineering, Vol. 16, Issue 7

November 2014, Pages (3169-3664), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Bin Yang, Li-Bo Cao, Ning Chen, Kwong-Ming Tse, Heow-Pueh Lee
p. 3169-3177
PDF
Malik Abdulrazzaq Alsaedi
p. 3178-3183
PDF
Mohammed Jawad Mohammed, Intan Z. Mat Darus
p. 3184-3196
PDF
Chunqiang Qian, Zhijun Zheng, Jilin Yu, Songyan Li
p. 3197-3208
PDF
Ning Liu, Guolai Yang, Bo Chen
p. 3209-3217
PDF
Yasser S. Hamed
p. 3218-3235
PDF
J. P. Zhang, Y. Han, A. X. Zhou, D. M. Hu, J. X. Ren
p. 3236-3247
PDF
Hui Ma, Xueling Wang, Heqiang Niu, Hui Li
p. 3248-3259
PDF
A. M. Zenkour, H. F. El-Mekawy
p. 3260-3272
PDF
Zhengchao Xie, Pak-Kin Wong, Yucong Cao, Ming Li
p. 3273-3280
PDF
Weiwei Xiao, Kuanmin Mao, Bin Li, Sheng Lei
p. 3281-3293
PDF
Shyang-Jye Chang, Jing Chen
p. 3294-3301
PDF
Teng Hu, Mingnan Sun, Guofu Yin
p. 3302-3316
PDF
Ruihong Jiang, Shulin Liu, Chao Jiang
p. 3317-3330
PDF
Ha-Ju So, Seong-Hyun Kim, Dong-Wook Kim
p. 3331-3339
PDF
Chaoqun Liu, Bin Liu, Hualing Chen
p. 3340-3349
PDF
Lida Zhu, Huinan Zhao, Xiaobang Wang
p. 3350-3360
PDF
Chih-Chieh Liu, Ching-Hua Hung, Huai-Ching Chien
p. 3361-3371
PDF
Giedrius Augustinavičius, Audrius Čereška
p. 3372-3381
PDF
Yong Wang, Shunming Li, Jiyong Li, Xingxing Jiang, Chun Cheng
p. 3382-3398
PDF
Zhi-Hong Liu, Li-Zhou Li, Zhi-Ping Liu
p. 3399-3408
PDF
Jovana Jovanova, Viktor Gavriloski
p. 3409-3418
PDF
Yuqiang Jiang, Xiaoping Ma, Xingming Xiao
p. 3419-3431
PDF
Mingming Xing, Shimin Dong
p. 3432-3448
PDF
Tomasz Figlus, Mateusz Koziol
p. 3449-3468
PDF
Dishan Huang, Jicheng Du, Lin Zhang, Dan Zhao, Lei Deng, Youmei Chen
p. 3469-3479
PDF
Jinbao Chen, Chao Zhu, Yuantian Qin, Mei Cheng
p. 3480-3488
PDF
I. Venytė, E. Kibirkštis, A. Voloshin, K. Ragulskis, L. Ragulskis
p. 3489-3497
PDF
Liying Wang, Weiguo Zhao, Shaopu Yang, Kui Li
p. 3498-3507
PDF
Jing-Hua Zhang, Guang-Ze Li, Xing-Xing Zhao
p. 3508-3522
PDF
D. L. Majid, Z. A. C. Saffry, E. J. Abdullah, F. Mustapha, N. H. M. Haidzir
p. 3523-3533
PDF
Bai-zhou Li, Yu Wang, Qi-chang Zhang
p. 3534-3546
PDF
Iau-Teh Wang
p. 3547-3556
PDF
Hasan Koruk, Ahmet Arisoy, Necati Bilgin
p. 3557-3564
PDF
Huihui Dong, Qiang Han, Xiuli Du, Jianian Wen
p. 3565-3575
PDF
Zhiyi Ren
p. 3576-3585
PDF
Jurgis Trumpaitis, Rytis Jurkonis, Daiva Imbrasienė, Agnė Grizickaitė, Alvydas Paunksnis
p. 3586-3594
PDF
Z. C. Ding, M. S. Cao, H. L. Jia, L. X. Pan, H. Xu
p. 3595-3608
PDF
Tang Youfu, Zou Longqing, Lei Yong
p. 3609-3619
PDF
Ali A. M. Al-khafaji, Intan Z. Mat Darus
p. 3620-3636
PDF
De-jian Meng, Li-jun Zhang, Zhuo-ping Yu
p. 3637-3654
PDF
Na Li, Lei Yan, Hua Qian, Jian Wu, Sen Men, Yanbei Li
p. 3655-3664
PDF