Journal of Vibroengineering, Vol. 16, Issue 5

August 2014, Pages (2118-2623), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Eduardo Rubio, Guillermo Ramírez
p. 2118-2122
PDF
Sang-Kyu Rim, Hee-Chang Eun, Eun-Taik Lee
p. 2123-2129
PDF
Emine Ayaz
p. 2130-2138
PDF
Petras Petroškevičius, Darius Popovas, Eimuntas Kazimieras Paršeliūnas, Dominykas Šlikas, Romuald Obuchovski, Rosita Birvydienė
p. 2139-2148
PDF
Zheng-Yin Ding, Zhi-Yong Hao
p. 2149-2163
PDF
Wen-Hsiang Hsieh, Ni-Ni Shih
p. 2164-2170
PDF
Adam Kotowski
p. 2171-2177
PDF
A. V. Goroshko, V. P. Royzman, A. Bubulis, K. Juzėnas
p. 2178-2187
PDF
Pan Fang, Qiming Yang, Yongjun Hou, Ye Chen
p. 2188-2204
PDF
Jianshan Lu, Weidong Xie, Hongbo Zhou, Aijun Zhang
p. 2205-2215
PDF
Feng Chen
p. 2216-2223
PDF
Hai-Yan Zhu, Qing-You Liu, Teng Wang
p. 2224-2249
PDF
Harun Šiljak, Abdulhamit Subasi
p. 2250-2255
PDF
Li Jian, Gao Yongtao, Li Lijie, Du Xiaowei, Chen Yinping
p. 2256-2268
PDF
Yongbo Li, Minqiang Xu, Yu Wei, Wenhu Huang
p. 2269-2286
PDF
A. Kasparaitis, A. Kilikevičius, J. Vėžys, V. Prokopovič
p. 2287-2296
PDF
Yunn-Lin Hwang, Jung-Kuang Cheng
p. 2297-2304
PDF
Dong Jiang, Peng Zhang, Qingguo Fei, Shaoqing Wu
p. 2305-2318
PDF
Bin Yang, Ning Chen, Li-Bo Cao, Kwong-Ming Tse, Heow-Pueh Lee
p. 2319-2329
PDF
Yangyi Xiao, Wankai Shi, Jing Luo, Liping Zou
p. 2330-2340
PDF
Quanzhen Huang, Jun Luo, Hengyu Li, Xiaohua Wang
p. 2341-2354
PDF
Bo-Wun Huang, Jung-Ge Tseng, You-Lian Ko
p. 2355-2362
PDF
Dongjiang Han, Jinfu Yang, Changting Chen, Changliang Tang
p. 2363-2374
PDF
Jin-Shuan Peng, Wei Li, Jun-Liang Liu
p. 2375-2384
PDF
Heecheul Kim, Dae-Jin Kim, Min Sook Kim, Young Hak Lee
p. 2385-2393
PDF
Qiang Han, Jianian Wen, Liangliang Lin, Junfeng Jia
p. 2394-2405
PDF
Zhai Lulu, Gu Chaohua, Qin Daqing, Wang Le Qin
p. 2406-2417
PDF
Yao Zhou, Dan Meng, Quanquan Guo
p. 2418-2425
PDF
Xin Qiu, Qing Yang, Feng Wang
p. 2426-2437
PDF
Ming-Chih Huang, Yen-Po Wang, Tzu-Kang Lin, Jer-Fu Wang
p. 2438-2447
PDF
Lu Chen, Li Tieying, Liu Hongmei
p. 2448-2457
PDF
Yiguo Xue, Shucai Li, Dunfu Zhang, Xiaojing Sun, Zheng Sun, Yiguo Nie
p. 2458-2473
PDF
Hao Wang, Jiaojiao Ding, Bing Ma, Shuaibin Li
p. 2474-2483
PDF
Canchang Liu, Shuchang Yue, Yingzi Xu
p. 2484-2493
PDF
Fan Ran, Fang Yuanyuan, Han Yu, Xue Caijun, Wang Enzhen
p. 2494-2507
PDF
Tung-Cheng Wang, Chin-Yu Lee, Iau-Teh Wang
p. 2508-2518
PDF
Yuhong Long, Wenshang Li, Junliang Liu, Jie Cai, Zhansi Jiang
p. 2519-2526
PDF
Yung-Sheng Liu, Tswn-Syau Tsay, Tasi-Chu Wang, Chi-Fan Liu
p. 2527-2535
PDF
Yongsheng Ren, Jingmin Ma, Xingqi Zhang, Yanghang Liu
p. 2536-2544
PDF
Andrzej Katunin
p. 2545-2551
PDF
Linzhen Zhou, Jinglong Han, Guoyi Ji
p. 2552-2562
PDF
Hongyuan Zhang, Jing Wu
p. 2563-2571
PDF
Ing-Jr Ding, Chih-Ta Yen, Che-Wei Chang, He-Zhong Lin
p. 2572-2581
PDF
Xiangyang Jin, Jianyuan Feng, Shangbin Du, Guixian Li, Yongqang Zhao
p. 2582-2592
PDF
Haixia Wang, Xiandong Liu, Yingchun Shan, Tian He
p. 2593-2609
PDF
Chaofeng Li, Houxin She, Shuhua Yang, Hexing Yu, Bangchun Wen
p. 2610-2623
PDF