Journal of Vibroengineering, Vol. 16, Issue 4

June 2014, Pages (1619-2117), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Piotr Czech, Grzegorz Wojnar, Rafał Burdzik, Łukasz Konieczny, Jan Warczek
p. 1619-1639
PDF
Yao Zhou, Hao Pan
p. 1640-1649
PDF
Yener Taskin
p. 1650-1660
PDF
Guobin Bu, Jian Cai, Jing Zhou, Kangning Li
p. 1661-1671
PDF
Chao-Ching Ho, Chih-Mu Chiu, Yuan-Jen Chang, Jin-Chen Hsu, Chia-Lung Kuo
p. 1672-1678
PDF
Yao Rao, Jia Cili, Lu Wenhua, Cheng Minye, Yao Peng
p. 1679-1688
PDF
Mingli Ding, Jintao Yu, Xiaobing Li
p. 1689-1697
PDF
Zhouping Wu, Beizhi Li, Jianguo Yang, Steven Liang
p. 1698-1708
PDF
J. I. Real, C. Zamorano, C. Hernández, R. Comendador, T. Real
p. 1709-1722
PDF
Chuan Wang, Weidong Shi, Qiaorui Si, Ling Zhou
p. 1723-1734
PDF
Yao Zhou
p. 1735-1744
PDF
Kihong Shin
p. 1745-1752
PDF
Zhipeng Wang, Chen Lu, Zili Wang, Jian Ma
p. 1753-1762
PDF
Arvydas Palevicius, Regita Bendikiene, Gediminas Marozas, Algirdas Lazauskas, Viktoras Grigaliunas, Asta Guobiene, Egle Fataraite
p. 1763-1768
PDF
Fu Niu, Lingshuai Meng, Wenjuan Wu, Jinggong Sun, Wenming Zhang, Guang Meng, Zhushi Rao
p. 1769-1785
PDF
Iau-Teh Wang
p. 1786-1798
PDF
Sun Zhijun, Hou Li, Chang Qinglin, Wei Yongqiao, Li Wei
p. 1799-1811
PDF
Wei Chih Su, Chiung Shiann Huang, Ching Yu Liu, Quang Tuyen Le
p. 1812-1820
PDF
Huabing Mao, Qibai Huang, Jianliang Wang, Ming Zhu
p. 1821-1830
PDF
Zhong Chen, Xianmin Zhang
p. 1831-1841
PDF
Liu Qingyou, Mao Liangjie, Zhou Shouwei
p. 1842-1853
PDF
Qi Xu, Qian Zhao, Hongliang Yao, Bangchun Wen
p. 1854-1863
PDF
Yongjun Shen, Yongxiang Zhao, Shaopu Yang, Haijun Xing
p. 1864-1876
PDF
Yit-Jin Chen, Song-Wei Lin, Yi-Jiun Shen
p. 1877-1887
PDF
Deqiang He, Qiyang Liu, Hao Lei, Xiaoyang Yao
p. 1888-1898
PDF
Fanliao Wang, Xiangfang Li, Gary Couples, Donglai Wen, Yuansheng Li, Xiaoliang Chen, Ning Liu, Ling Wu
p. 1899-1910
PDF
Tomasz Matyja, Bogusław Łazarz
p. 1911-1924
PDF
Dorota Górnicka
p. 1925-1933
PDF
Shin-Yong Chen, I-Feng Lin
p. 1934-1943
PDF
Wan-Tsun Tseng, Chen-Nan Kuo
p. 1944-1951
PDF
Hasan Koruk
p. 1952-1963
PDF
Xiandong Liu, Yuhan Zhao, Yingchun Shan, Tian He
p. 1964-1976
PDF
Libin Wang, Xiaoyi Guo, Mohammad Noori, Jie Hua
p. 1977-1991
PDF
Guan Jinfa, Wu Jiqin, Zhong Yuan
p. 1992-2007
PDF
R. Bansevičius, S. Navickaitė, V. Jūrėnas, A. Bubulis
p. 2008-2014
PDF
Dooyong Cho, Kyoungbong Han
p. 2015-2022
PDF
Liyan Wang, Shangkun Chen, Peng Gao
p. 2023-2034
PDF
Haisheng Yu, Denghong Xiao, Xiaoxia Ma, Tian He
p. 2035-2046
PDF
Jung Hun Lee, Lawrence Kulinsky, Marc Madou, Byunghyun Kim, Hwa Cho Yi, Jin Ho Kim
p. 2047-2053
PDF
Hong Liu, Zhong Su, Ning Liu
p. 2054-2061
PDF
Chin-Chia Liu, Chien-Hung Liu
p. 2062-2069
PDF
Hougui Zhang, Weining Liu, Kefei Li, Dan Su
p. 2070-2081
PDF
Vytautas Kazimieras Augustaitis, Vladimir Gican, Arunas Jakstas, Bronislovas Spruogis, Vytautas Turla
p. 2082-2088
PDF
Xinghui Zhang, Jianshe Kang, Eric Bechhoefer, Lei Xiao, Jianmin Zhao
p. 2089-2102
PDF
You-Feng Zhu, Yong-Sheng Ren
p. 2103-2116
PDF
p. 2117-2117
PDF