Journal of Vibroengineering, Vol. 21, Issue 6

September 2019, Pages (1510-1771), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Ashish Kumar Sharma, Manoj Kumar Dhiman, Silky Bensal
p. 1510-1518
PDF
Rajasekhara Reddy Mutra, Srinivas J
p. 1519-1532
PDF
Wenjun Yang, Bobo Li, Lei Wang, Huiqun Yuan
p. 1533-1551
PDF
S. Narayan, Sasa Milojevic, Vipul Gupta
p. 1552-1563
PDF
César A. Morales
p. 1564-1573
PDF
Wei Jing, Jingxuan Wang
p. 1574-1586
PDF
Yuanhong Dan, Peng Xu, Wei Zhang, Zhi Tan
p. 1587-1599
PDF
Hongyuan Zhang, Huiqun Yuan, Hongyun Sun
p. 1600-1612
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Feng Ding, Manyi Qiu, Xuejiao Chen
p. 1613-1621
PDF
Lichen Shi, Zhenya Kang, Haitao Wang, Kun Li
p. 1622-1635
PDF
Fawzi Gougam, Chemseddine Rahmoune, Djamel Benazzouz, Boualem Merainani
p. 1636-1650
PDF
Guoqing An, Kaiyao Song, Rui Li, Huiqin Sun, Hongru Li
p. 1651-1664
PDF
Shutao Zhao, Erxu Wang, Jiawei Hao
p. 1665-1678
PDF
Huiyong Guo, Rong Zhou, Feng Zhang
p. 1679-1693
PDF
Vibration generation and control
Xuchu Jiang, Bin Li, Xinyong Mao, Yili Peng, Wei Jiang, Songping He
p. 1694-1709
PDF
Modal analysis and applications
Jingxiu Ling, Xin Tong, Changsheng Guo, Zhanfu Li
p. 1710-1723
PDF
Vibration in transportation engineering
Yingjie Liu, Dawei Cui
p. 1724-1737
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Xin Wang
p. 1738-1750
PDF
Dynamics and oscillations in electrical and electronics engineering
Haikun Yang, Hongxia Pan
p. 1751-1760
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
L. Yuvaraj, S. Jeyanthi, Lenin Babu Mailan Chinnapandi
p. 1761-1771
PDF