Journal of Vibroengineering, Vol. 17, Issue 8

December 2015, Pages (4057-4647), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Su Chen, Xiaojun Li, Hong Zhang, Guoxing Chen, Aiwen Liu, Xiuli Du
p. 4057-4068
PDF
Tomasz Matyja, Bogusław Łazarz
p. 4069-4077
PDF
Huiqun Yuan, Tianyu Zhao, Wenjun Yang, Honggang Pan
p. 4078-4095
PDF
Xiulong Chen, Xiaoxia Liang, Yu Deng, Qing Wang
p. 4096-4111
PDF
Piotr Kohut, Krzysztof Kurc, Dariusz Szybicki, Witold Cioch, Rafał Burdzik
p. 4112-4121
PDF
Yangfang Wu, Qianqian Lu, Chunlin Xia
p. 4122-4133
PDF
Gwi-Nam Kim, Sun-Chul Huh, Sung-Gu Hwang, Yong-Gil Jung, Jang-Hwan Hyun, Hee-Sung Yoon
p. 4134-4141
PDF
Martynas Vaidelys, Sandra Aleksiene, Jurate Ragulskiene
p. 4142-4152
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Andrzej Katunin, Angelika Wronkowicz
p. 4153-4163
PDF
Yang Feng, Xiaodiao Huang, Rongjing Hong, Jie Chen
p. 4164-4179
PDF
Mingyue Yu, Guangyi Jiang, Wei Wang
p. 4180-4192
PDF
Le Liu, Xiao-Yang Li, Wei Zhang, Tong-Min Jiang
p. 4193-4210
PDF
Xiao Chen, Yang Gao, Chenlong Wang
p. 4211-4218
PDF
Xiaofeng Li, Meng He, Limin Jia, Yong Qin
p. 4219-4230
PDF
Chao Jiang, Jicheng Liu, Hongli Zhang, Kunju Shi
p. 4231-4247
PDF
Karol Listewnik, Grzegorz Grzeczka, Maciej Kłaczyński, Witold Cioch
p. 4248-4258
PDF
Gintarė Vaidelienė, Jonas Valantinas
p. 4259-4267
PDF
Robert Kostek, Bogdan Landowski, Łukasz Muślewski
p. 4268-4278
PDF
Iwona Komorska, Andrzej Puchalski
p. 4279-4288
PDF
Vibration generation and control
Dan Sun, Shuang Wang, Yanting Ai, Hailun Zhou, Keming Wang
p. 4289-4300
PDF
Alexander M. Gouskov, Sergey A. Voronov, Ilya I. Ivanov, Igor A. Kiselev, Vadim V. Novikov
p. 4301-4312
PDF
Seismic engineering
Mahdi Eghbali, Gholamreza Ghodrati Amiri, Morteza Raissi Dehkordi
p. 4313-4324
PDF
Jianghai Chen, Wenbin Gu, Jianqing Liu, Zhenxiong Wang, Ming Lu, Yuxin Pan
p. 4325-4335
PDF
Zhenning Ba, Jianwen Liang
p. 4336-4353
PDF
Peng-xian Fan, Ming-yang Wang, Cheng Chu, Hai-yang Ma
p. 4354-4365
PDF
Bong-Ho Cho, Sung-Gul Hong, Tae-Hyu Ha, Dae-Jin Kim
p. 4366-4376
PDF
Modal analysis
Jintao Gu, Meiping Sheng, Zhiwei Guo, Hanbei Guo
p. 4377-4389
PDF
Guang-qing Lu, Ke Fang, Dong-mei Pang
p. 4390-4403
PDF
Yongsheng Ren, Yuhuan Zhang, Xingqi Zhang
p. 4404-4420
PDF
Vibration in transportation engineering
Jiaqi Cai, Hong Nie, Ming Zhang, Fei Feng
p. 4421-4431
PDF
Cheng Lin, Wei Liu, Hongbin Ren
p. 4432-4444
PDF
Kun Qian, Jie Liang, Yin-han Gao
p. 4445-4457
PDF
Junhui Luo, Linchang Miao, Renjue Li, Wenbo Shi, Yinan Chen, Bo Yan
p. 4458-4468
PDF
Łukasz Konieczny, Rafał Burdzik, Jan Warczek, Piotr Czech, Grzegorz Wojnar, Jakub Młyńczak
p. 4469-4477
PDF
Flow induced structural vibrations
Yifei Gao, Zongjin Ren, Zhenyuan Jia, Wanting Dai, Zhongtian Xiang
p. 4478-4489
PDF
Algimantas Fedaravičius, Sigitas Kilikevičius, Arvydas Survila
p. 4490-4495
PDF
Xingyu Gong, Caijun Xue, Jiangbo Xu
p. 4496-4506
PDF
Yang Li, Li Zhou, Bingcai Yang
p. 4507-4516
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Hayan T. Madhloom, Sameem Abdul Kareem, Hany Ariffin
p. 4517-4532
PDF
Liang Zong, Yi Guo, Wencai Du, Yong Bai
p. 4533-4544
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Nader Mohammadi, Mehrdad Nasirshoaibi
p. 4545-4559
PDF
Shihua Zhou, Guiqiu Song, Mengnan Sun, Zhaohui Ren
p. 4560-4574
PDF
Guohua Cao, Jinjie Wang, Zhencai Zhu, Yandong Wang, Weihong Peng
p. 4575-4588
PDF
Shenghong Li, Jiancheng Wu
p. 4589-4602
PDF
Oscillations in electrical engineering
Zhongcai Qiu, Jian Xiao, Song Wang
p. 4603-4617
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Robertas Mikalauskas, Vitalijus Volkovas
p. 4618-4624
PDF
Xiao-zheng Xie
p. 4625-4639
PDF
Zbigniew Dąbrowski, Jacek Dziurdź
p. 4640-4647
PDF