Journal of Vibroengineering, Vol. 18, Issue 2

March 2016, Pages (671-1387), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Zhanfu Li, Xin Tong, Huihuang Xia, Luojian Yu
p. 671-681
PDF
Ming Zhang, Rongmin Jiang, Hong Nie
p. 682-698
PDF
A. Hamdan, F. Mustapha, K. A. Ahmad, A. S. Mohd Rafie, M. R. Ishak, A. E. Ismail
p. 699-716
PDF
Yulei Liu, Fengqiang Qian, Lizhong Xu
p. 717-730
PDF
Fazl e Ahad, Dongyan Shi, Anees Ur Rehman
p. 731-743
PDF
Xiaozhe Chen, Xiangxi Kong, Jingxin Dou, Yunshan Liu, Bangchun Wen
p. 744-758
PDF
Lin Yang, Xingxing Zhu, Xiangyu Chen
p. 759-767
PDF
Zhen Li, Jianli Ge, Guolai Yang, Jun Tang
p. 768-780
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Shang Gao, Shenfang Yuan, Lei Qiu, Biyun Ling, Yuanqiang Ren
p. 781-800
PDF
Qian Feng, Han Xiao, Qingzhao Kong, Yabin Liang, Gangbing Song
p. 801-812
PDF
Juncai Xu, Qingwen Ren, Zhenzhong Shen
p. 813-825
PDF
Grzegorz Żak, Agnieszka Wyłomańska, Radosław Zimroz
p. 826-837
PDF
Na Lei, Youfu Tang, Yong Lei
p. 838-848
PDF
Jinlu Sheng, Shaojiang Dong, Zhu Liu
p. 849-859
PDF
Mohammad Heidari, Hadi Homaei, Hossein Golestanian, Ali Heidari
p. 860-875
PDF
Runbo Bai, Zongmei Xu, Jingjing Feng
p. 876-882
PDF
Chuanhai Chen, Hailong Tian, Jianhai Zhang, Xiaohui Shi, Lei Chen, Jun Bao, Wei Duan
p. 883-899
PDF
Deyu He, Niaoqing Hu, Lei Hu
p. 900-915
PDF
Vibration generation and control
Uichi Nishizawa, Taro Oohashi, Shigeki Toyama
p. 916-926
PDF
Jing Huang, Changchun Li, Hao Yan, Xuesong Yang, Jing Li
p. 927-937
PDF
H. S. Bauomy, A. T. EL-Sayed, T. M. N. Metwaly
p. 938-950
PDF
Jie Sun, Min Li
p. 951-964
PDF
Jiangchuan Niu, Yongjun Shen, Shaopu Yang, Xianghong Li
p. 965-977
PDF
Xiaohao Li, Tao Shen
p. 978-988
PDF
Kai-Alexander Saalbach, Jens Twiefel, Jörg Wallaschek
p. 989-998
PDF
Xiaoping Zhang, Lin He
p. 999-1007
PDF
Ramutis Bansevičius, Sigita Navickaitė, Vytautas Jūrėnas, Viktorija Mačiukienė, Genadijus Kulvietis, Dalius Mažeika
p. 1008-1015
PDF
Seismic engineering
Jian Deng, Ming Xiao
p. 1016-1030
PDF
Bong-Ho Cho, Eunjong Yu, Hongjin Kim
p. 1031-1040
PDF
Namshik Ahn, Min Sook Kim, Seong-Eon Song, Young Hak Lee
p. 1041-1051
PDF
Seong-Hoon Jeong, Won-Seok Jang
p. 1052-1059
PDF
Yayong Li, Xiaoguang Jin, Zhitao Lv, Wei Luo, Jianghui Dong
p. 1060-1070
PDF
Modal analysis
Xiuhai Lv, Dongyan Shi, Qingshan Wang, Qian Liang
p. 1071-1087
PDF
Arturas Kilikevicius, Audrius Cereska, Rimas Maskeliunas, Antanas Fursenko, Kristina Kilikeviciene, Deividas Sabaitis
p. 1088-1096
PDF
Huifeng Bo, Hongkui Hu, Zhanxin Zhang, Jincai Chang
p. 1097-1103
PDF
Vibration in transportation engineering
Ayoub Zougari, Jordi Martínez, Salvador Cardona
p. 1104-1114
PDF
Xue-li Feng, Jie Hu
p. 1115-1132
PDF
W. J. Qian, Wu Y. F., G. X. Chen, H. Ouyang
p. 1133-1144
PDF
Wenwen Sui, Zhencai Zhu, Guohua Cao, Guoan Chen
p. 1145-1156
PDF
Eun-Taik Lee, Hee-Chang Eun, Young-Ji Choi, Young-Jun Ahn, Seung-Guk Lee, Sang-Woo Park
p. 1157-1166
PDF
Flow induced structural vibrations
Giuseppe Acciani, Francesco Adamo, Filomena Di Modugno, Giancarlo Gelao
p. 1167-1174
PDF
Jianping Zhang, Wenlong Chen, Tingjun Zhou, Helen Wu, Danmei Hu, Jianxing Ren
p. 1175-1186
PDF
Liangjie Mao, Qingyou Liu, Guorong Wang, Shouwei Zhou
p. 1187-1197
PDF
Hsing-Cheng Yu, Yi-An Chen, Young-Zehr Kehr
p. 1198-1208
PDF
Rimantas Barauskas, Andrius Kriščiūnas, Tomas Blažauskas
p. 1209-1226
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Longxue Qiao, Yaohua Du, Feng Chen, Jinlong Wu, Taihu Wu
p. 1227-1242
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Huibin Li, Huichao Gao, Yue Zhang, Dequan Jin
p. 1243-1253
PDF
Kai-liang Lu, Wei-jian Mi, Ming-ming Jiang, Yan-bang Liu
p. 1254-1269
PDF
Zenonas Navickas, Minvydas Ragulskis, Romas Marcinkevicius, Tadas Telksnys
p. 1270-1279
PDF
Farshad Taheran, Vahid Monfared, Saeed Daneshmand, Esmaeil Abedi
p. 1280-1287
PDF
Lingqiang Zeng, Yong Zang, Zhiying Gao
p. 1288-1306
PDF
Oscillations in electrical engineering
Wanchong Cai, Pingfa Feng, Jianfu Zhang, Zhijun Wu, Dingwen Yu
p. 1307-1318
PDF
Hongsheng Su, Hongjian Lin
p. 1319-1331
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Yongliang Wang, Xunpeng Qin, Li Lu, Huaming Liu, Jinjing Huang
p. 1332-1345
PDF
Agnieszka Merkisz-Guranowska, Marek Waligórski
p. 1346-1357
PDF
Ya-hui Wang
p. 1358-1369
PDF
Guo Liang, Zhu Haichao, Mao Rongfu, Su Junbo, Su Changwei
p. 1370-1385
PDF
p. 1386-1386
PDF
p. 1387-1387
PDF