Journal of Vibroengineering, Vol. 18, Issue 6

September 2016, Pages (3425-4154), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Rahmatollah Ghajar, Safa Peyman
p. 3425-3434
PDF
Biwei Fu, Zhijiu Ai, Xu Liu, Shuang Wang, Hao Qin, Rui Chen
p. 3435-3450
PDF
Krishna Bhaskar K, Meera Saheb K
p. 3451-3458
PDF
Lida Zhu, Yang Ding, Changfu Liu, Zhiwei Xu
p. 3459-3472
PDF
Guo Cheng, Li-lin Cui, Zhi-qiang Lv
p. 3473-3483
PDF
Jutao Wang, Chunjie Wang, Junpeng Zhao
p. 3484-3498
PDF
Zhengminqing Li, Jing Wang, Rupeng Zhu
p. 3499-3511
PDF
Xiaodong Zhang, Huiping Lu, Bo Li
p. 3512-3523
PDF
Jinjie Wang, Guohua Cao, Zhencai Zhu, Weihong Peng, Jishun Li
p. 3524-3538
PDF
Piotr Czubak
p. 3539-3547
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Xueli An, Hongtao Zeng
p. 3548-3556
PDF
Guidong Xu, Baiqiang Xu, Chenguang Xu, Ying Luo
p. 3557-3567
PDF
Xin Xia, Wei Ni
p. 3568-3580
PDF
Fei Chen, Xiaojuan Chen, Zhaojun Yang, Binbin Xu, Qunya Xie, Heng Zhang, Yifeng Ye
p. 3581-3595
PDF
Yu Wei, Minqiang Xu, Yongbo Li, Wenhu Huang
p. 3596-3607
PDF
Guojin Tan, Wensheng Wang, Yubo Jiao
p. 3608-3635
PDF
Shaojiang Dong, Jinlu Sheng, Zhu Liu, Li Zhong, Hanbing Wei
p. 3636-3653
PDF
Peiming Shi, Xiao Su, Dongying Han
p. 3654-3667
PDF
Lei Cheng, Sheng Fu, Hao Zheng, Yiming Huang, Yonggang Xu
p. 3668-3683
PDF
Vibration generation and control
Hasan Huseyin Bilgic, Muhammed Arif Sen, Mete Kalyoncu
p. 3684-3694
PDF
En Lu, Xuefeng Yang, Wei Li, Yuqiao Wang, Mengbao Fan, Yufei Liu
p. 3695-3708
PDF
Mohammad Mostafa Mohammadi, Mohsen Hamedi
p. 3709-3718
PDF
Zhimin Liu, Hanxu Sun, Yansheng Li, Qingxuan Jia, Ming Chu
p. 3719-3733
PDF
Anatolij Nizhegorodov, Alexey Gavrilin, Boris Moyzes, Ivan Ditenberg, Olga Zharkevich, Gulnara Zhetessova, Oleg Muravyov, Mikhail Bets
p. 3734-3742
PDF
Duo Qi, Jinfu Feng, Yongli Li
p. 3743-3756
PDF
Piotr Kohut, Mariusz Giergiel, Patryk Cieslak, Michal Ciszewski, Tomasz Buratowski
p. 3757-3767
PDF
Seismic engineering
Falu Weng, Yuanchun Ding, Weijie Mao
p. 3768-3781
PDF
Ju Oh, Jin Ho Kim, Hwa Cho Yi
p. 3782-3797
PDF
Elif Cagda Kandemir-Mazanoglu
p. 3798-3810
PDF
Lin Cheng, Jie Yang, Dongjian Zheng, Fei Tong, Shiyu Zheng
p. 3811-3828
PDF
Józef Pyra, Anna Sołtys
p. 3829-3840
PDF
Modal analysis
Fazl e Ahad, Dongyan Shi, Zarnab Hina, Syed M. Aftab, Hafiz M. Waqas
p. 3841-3857
PDF
Hao Wang, Haizhe Fan, Chunhui Han, Shuaibin Li
p. 3858-3868
PDF
R. Tarinejad, K. Falsafian, M. T. Aalami, M. T. Ahmadi
p. 3869-3880
PDF
Vibration in transportation engineering
Hristijan Mickoski, Ivan Mickoski, Filip Zdraveski
p. 3881-3890
PDF
Xinke Gao, Ganglong Fan, Jin Chen, Guangming Dong
p. 3891-3914
PDF
Di Tan, Chao Lu, Xueyi Zhang
p. 3915-3929
PDF
Kai Cui, Xiaotong Qin
p. 3930-3940
PDF
Yanghai Nan, Wei Shi, Pan Fang
p. 3941-3955
PDF
Ping Wang, Kai Wei, Yingchun Liang, Feng Wang
p. 3956-3969
PDF
Wang Wei, Zhu Kai, Bei Shaoyi, Zhang Lanchun, Wang Yongzhi
p. 3970-3980
PDF
Hui Lü, Wenbin Shangguan, Dejie Yu
p. 3981-4001
PDF
Xue-yu Lu, Zheng-qiao Lu, Li-zong Lin
p. 4002-4014
PDF
Flow induced structural vibrations
El Arabi Attia, Hesham Saber, Hassan El Gamal
p. 4015-4032
PDF
Xiaoru Hao, Xiaojun Zhou, Xiaoguang Liu, Xiaohu Sang
p. 4033-4041
PDF
Chi-Yu Lin, Chih-Lung Lin, Cheng-Fu Yang
p. 4042-4050
PDF
Oscillations in biomedical engineering
E. M. Attia, M. A. Abd El-Naeem, H. A. El-Gamal, T. H. Awad, K. T. Mohamed
p. 4051-4068
PDF
Jacek S. Tutak
p. 4069-4085
PDF
Hai bo Shu, Yi-ming Shao, Jin Xu
p. 4086-4104
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Chunhua Yuan, Jiang Wang
p. 4105-4115
PDF
Oscillations in electrical engineering
Xuesong Yang, Changchun Li, Hao Yan, Jing Huang
p. 4116-4129
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Tomasz Z. Kaczmarczyk, Grzegorz Żywica, Eugeniusz Ihnatowicz
p. 4130-4147
PDF
Fractional dynamics and applications
Chunxue Wu, Jian Yuan, Bao Shi
p. 4148-4154
PDF