Journal of Vibroengineering, Vol. 17, Issue 7

November 2015, Pages (3392-4056), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Qianwen Huang, Cong Zhang, Yong Jin, Chengqing Yuan, Xinping Yan
p. 3392-3403
PDF
Jin-shuan Peng, Yang Zhao, Lizong Lin, Bin Gao
p. 3404-3414
PDF
Yufei Liu, Wei Li, Yuqiao Wang, Xuefeng Yang, En Lu
p. 3415-3427
PDF
Zerong Guo, Tong Zhang, Jianhua Huang
p. 3428-3437
PDF
Chaofeng Li, Houxin She, Qiansheng Tang, Bangchun Wen
p. 3438-3452
PDF
Chun Cheng, Shunming Li, Yong Wang, Xingxing Jiang
p. 3453-3470
PDF
Fei-yan Lou, Dong-ce Sun, Yi Jiang, Jun-liang Liu
p. 3471-3482
PDF
Tianbiao Yu, Xuezhi Wang, Wanshan Wang
p. 3483-3494
PDF
Alexey Gavrilin, Boris Moyzes, Olga Zharkevich
p. 3495-3504
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Tomasz Gałka
p. 3505-3514
PDF
Hai-yang Zhao, Jin-dong Wang, Jun-jie Xing, Yi-qi Gao
p. 3515-3526
PDF
Jia-Cheng Zhang, Shao-Ping Zhou, Yong Li, Yong-Sheng Su, Pu-Gen Zhang
p. 3527-3537
PDF
Jun Yan, Xunlin Jiang, Haisong Cheng, Congcong Gong, Zhenglian Su
p. 3538-3550
PDF
Haifei Wang, Guo Chen, Peipei Song
p. 3551-3560
PDF
Liu Liu, Yunju Yan
p. 3561-3571
PDF
Ruizhi Shu, Zhenjun Liu, Changzhao Liu, Xiaoyan Lin, Datong Qin
p. 3572-3585
PDF
Andrzej Puchalski
p. 3586-3593
PDF
Tingxia Ma, Hailan Wang, Yu Tang, Hongbing Chen
p. 3594-3607
PDF
Lv Xiaotang
p. 3608-3619
PDF
Guangzong He, Huaihai Chen, Xudong He
p. 3620-3634
PDF
Mohammad Reza Asadi Asad Abad, Ali Mohammad Borghei, Hojat Ahmadi, Saeid Minaei, Babak Beheshti
p. 3635-3649
PDF
Shan Jiang, Wei Zhang, Zili Wang
p. 3650-3661
PDF
Vibration generation and control
Fei Xu, Chuanri Li, Tongmin Jiang, Kjell Ahlin
p. 3662-3674
PDF
Zhou Chenghu, Lv Kuanzhou, Huang Quanzhen, Li Hengyu
p. 3675-3682
PDF
Yuanhong Dan, Peng Xu, Zhi Tan, Zushu Li
p. 3683-3692
PDF
Li Tian, Xia Gai
p. 3693-3701
PDF
Alexander M. Gouskov, Sergey A. Voronov, Ilya I. Ivanov, Sergey M. Nikolaev, Daria V. Barysheva
p. 3702-3714
PDF
Seismic engineering
Yan-yan Cai, Jin Yu, Bing-xiong Tu
p. 3715-3726
PDF
Modal analysis
César A. Morales
p. 3727-3734
PDF
Guanbang Dai, Guoyi Ji
p. 3735-3750
PDF
Nazmul Hossain, Md. Shahriar Islam, KH. Nazmul Ahshan, Md. Zahid Hossain
p. 3751-3759
PDF
Huaizhi Su, Nan Zhang, Meng Yang, Zhiping Wen, Wei Xie
p. 3760-3773
PDF
Mohammad Sheibani, Ali Akbar Akbari
p. 3774-3791
PDF
Kemal Mazanoglu
p. 3792-3802
PDF
Hesheng Zhang, Xiaojin Zhu, Zhiyuan Gao, Lu Geng, Fan Jiang
p. 3803-3821
PDF
Qiong Wang, Kexiang Wei, Xuejun Li, Xiaofeng Geng
p. 3822-3831
PDF
Vibration in transportation engineering
Laura Montalban, Clara Zamorano, Silvia Morales, Julia Irene Real
p. 3832-3843
PDF
Ying Fan, Hongbin Ren, Sizhong Chen, Yuzhuang Zhao
p. 3844-3855
PDF
Javad Marzbanrad, Golamhossein Soleimani, Mehdi Mahmoodi-k, Amir H. Rabiee
p. 3856-3864
PDF
Wang Wei, Bei Shaoyi, Zhang Lanchun, Wang Yongzhi, Yang Hui
p. 3865-3875
PDF
Linhui Li, Jing Lian, Haiyang Huang, Baozhen Yao, Lie Guo
p. 3876-3886
PDF
Shaohua Li, Shaopu Yang
p. 3887-3908
PDF
Flow induced structural vibrations
Guofang Nan, Eryun Chen, Ailing Yang
p. 3909-3918
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Justinas Tilindis, Vytautas Kleiza
p. 3919-3927
PDF
Shun Yan, Yun-feng He, Chang-ming Wang
p. 3928-3935
PDF
Andrzej Zuska, Tomasz Lech Stańczyk
p. 3936-3948
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Daogao Wei, Lili Li, Wei Shi, Tianpei Li, Jiyu Zhang
p. 3949-3966
PDF
A. Nikkar, H. Jodeiri, Sh. Ahari Abesh Ahmad
p. 3967-3973
PDF
Xiulong Chen, Yunfeng Li, Yu Deng, Wenbin Li, Xiaoxia Liang, Qing Wang
p. 3974-3987
PDF
Zhenghao Sun, Fucai Li, Hongguang Li
p. 3988-3997
PDF
Oscillations in electrical engineering
Man Gi Lee, Seung Hwan Lee, Byung Ho Park, Jin Ho Kim
p. 3998-4010
PDF
Lizhong Xu, Lingchao Peng
p. 4011-4024
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Grzegorz Grzeczka, Karol Listewnik, Maciej Kłaczyński, Witold Cioch
p. 4025-4034
PDF
Xian-lin Ren
p. 4035-4046
PDF
V. Augutis, D. Gailius, E. Vastakas, P. Kuzas
p. 4047-4056
PDF