Journal of Vibroengineering, Vol. 18, Issue 1

February 2016, Pages (1-670), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Qian Zhao, Ziliang Liu, Yonghui He, Hongliang Yao, Bangchun Wen
p. 1-12
PDF
Guoping Yang, Hanghang Wei, Huanhuan Zhang, Guojun Cao, Chuanchang Li
p. 13-26
PDF
Vladimir I. Erofeev, Aleksandr S. Plekhov, Alexander E. Shokhin
p. 27-33
PDF
Lei’an Zhang, Xuemei Huang, Jinkai Yao
p. 34-43
PDF
Cong Zhang, Zhe Tian, Xinping Yan
p. 44-55
PDF
De Cheng, Zhen-qiang Yao, Ya-bo Xue
p. 56-69
PDF
Shujin Chen, Hao Li, Mingfang Wu, Junrong Xue, Jianghui Dong
p. 70-80
PDF
Zhengminqing Li, Wei Ye, Linlin Zhang, Rupeng Zhu
p. 81-92
PDF
Tomasz Matyja
p. 93-102
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Mahmoud M. Jahjouh, Udo Nackenhorst
p. 103-118
PDF
V. B. Dawari, G. R. Vesmawala
p. 119-128
PDF
Qiang Wang, Yong-Bao Liu, Hui-Dong Xu, Xing He
p. 129-138
PDF
S. Ma, S. M. Li, Y. P. Xiong
p. 139-150
PDF
Dongliang Chu, Qing He, Xinhua Mao
p. 151-164
PDF
Mostafa Rostaghi, Mehrdad Nouri Khajavi
p. 165-174
PDF
Jingwei Gao, Ruichen Wang, Lei Hu, Rui Zhang
p. 175-189
PDF
Lei Qiu, Shenfang Yuan, Zhongqing Su, Bin Liu
p. 190-201
PDF
Samir Khatir, Idir Belaidi, Roger Serra, Magd Abdel Wahab, Tawfiq Khatir
p. 202-213
PDF
Zhifang Zhang, Xiaojing Ma, Rui Rao
p. 214-226
PDF
Vibration generation and control
R. L. Wang, S. C. Ho, N. Ma, Y. P. Zhang, G. Song
p. 227-237
PDF
Jinyong Ju, Wei Li, Yuqiao Wang, Mengbao Fan, Xuefeng Yang, Yufei Liu
p. 238-249
PDF
Shuai Zhang, Ya-hong Zhang, Xi-nong Zhang, Guang-xu Dong
p. 250-266
PDF
Seismic engineering
Marta Polak, Jakub Obuchowski, Maciej Madziarz, Agnieszka Wyłomańska, Radosław Zimroz
p. 267-275
PDF
Bin Sun, Zhaoxia Li
p. 276-288
PDF
Ping Xu, Ying Tie
p. 289-304
PDF
Iau-Teh Wang
p. 305-314
PDF
Juncai Xu, Qingwen Ren, Zhenzhong Shen
p. 315-323
PDF
Modal analysis
Branislav Rakićević, Saša Mitić, Predrag Jovančić, Dragan Ignjatović, Taško Maneski
p. 324-333
PDF
Yong Liu, Luyun Chen
p. 334-349
PDF
Pedro Cruz, Enrique Gutiérrez, Dariusz Szwedowicz, Rafael Figueroa, Josefa Morales
p. 350-360
PDF
Dongyan Shi, Xiuhai Lv, Qingshan Wang, Qian Liang
p. 361-377
PDF
Vibration in transportation engineering
Pavel Novotny, Aleš Prokop, Martin Zubík, Kamil Řehák
p. 378-393
PDF
Ling-bo Wang, Pei-wen Jiang
p. 394-407
PDF
Wenwen Sui, Zhencai Zhu, Guohua Cao
p. 408-416
PDF
Li-zong Lin, Meng-ren Wu, Zheng-yin Ding, Hao-wei Gu
p. 417-430
PDF
Qiang Wang, Youqun Zhao, Xianbin Du, Mingmin Zhu, Hongxun Fu
p. 431-445
PDF
Cheng Lin, Wei Liu, Hongbin Ren
p. 446-457
PDF
Jifu Guan, Dongdong Huo, Xinxia Ji
p. 458-475
PDF
Flow induced structural vibrations
Xiaoming Shi, Ying Su
p. 476-484
PDF
Huibin Li, Mengyin Gu, Min Tang
p. 485-495
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Xinliang Lu, Shan Jia, Lin Chen, Xingsong Wang, Yali Han
p. 496-510
PDF
Ina Pampariene, Vincentas Veikutis, Vaidas Oberauskas, Judita Zymantiene, Rasa Zelvyte, Arunas Stankevicius, Dalia Marciulionyte, Paulius Palevicius
p. 511-521
PDF
De-gan Zhang, Wen-bin Li, Si Liu, Xiao-dan Zhang
p. 522-538
PDF
Zhihua Cai, Zemin Li, Liping Wang, HungYao Hsu, Zhihui Xiao, Cory J. Xian
p. 539-550
PDF
Yang Li, Cheng Xu, Xiaorong Guan
p. 551-561
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Hongbo Meng, Changming Wang, Aijun Zhang, Jiandong Bao
p. 562-576
PDF
Oscillations in electrical engineering
Boe-Shong Hong
p. 577-586
PDF
Joonsoo Jun, Yujeong Shin, Jin Ho Kim
p. 587-594
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Yin-han Gao, Kun Qian, Jie Liang, Qiang Liu, Jian Zhao
p. 595-605
PDF
Li Yang
p. 606-621
PDF
Xiao-ping Rui, Yang Zhao
p. 622-636
PDF
Zhigang Chu, Fang Kuang, Runcheng Kang, Xiaoxin Gao
p. 637-648
PDF
Zeyin He, Tianhong Luo, Xiangyang Xu, Tengjiao Lin
p. 649-660
PDF
Dawei Li, Rijie Yang, Yingchun Zhong
p. 661-670
PDF