Mechanical vibrations and applications
1617. Tomasz Dzitkowski, Andrzej Dymarek
p. 1578-1592
PDF
1618. Ning Zhou
p. 1593-1604
PDF
1619. Xiaoyin Wang, Xiandong Liu, Yingchun Shan, Tian He
p. 1605-1614
PDF
1620. Garip Genc
p. 1615-1622
PDF
1621. Xiaobin Fan, Yong Zang, Feng Wang, Ke Jin
p. 1623-1633
PDF
1622. Jia-liang Mo, Chu-wei Zhou
p. 1634-1644
PDF
1623. Hong-Wei Zhou, Hai-Bo Chen, Yong-Yan Wang
p. 1645-1659
PDF
1624. Chunxia Zhu, Lida Zhu, Jiashun Shi
p. 1660-1670
PDF
1625. Luyun Chen, Leixin Li
p. 1671-1683
PDF
1626. Juan Xu, Jianjun Zhang, Xu Wang, Li Zhang, Zhijun Ji, Jianghui Dong
p. 1684-1693
PDF
1627. Yongsheng Ren, Yuhuan Zhang, Qiyi Dai, Xingqi Zhang
p. 1694-1706
PDF
1628. Li-gang Wang, Qing Zhang, Xian-rong Qin, Yuan-tao Sun
p. 1707-1718
PDF
1629. Wei Tan, Huai-min Li, Hao Wu, Zhen-wei Li, Hui-yang Lou
p. 1719-1730
PDF
1630. Hui Li, Gang Xue, Yang Zhou, He Li, Bangchun Wen
p. 1731-1747
PDF
1631. Tiancheng OuYang, Nan Chen, Jinxiang Wang, Hui Jing, Xiaofei Chen
p. 1748-1759
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
1632. Marcin Straczkiewicz, Piotr Czop, Tomasz Barszcz
p. 1760-1768
PDF
1633. Guofa Li, Xingping Zhou, Chuanhai Chen, Hailong Tian, Liang Zhang, Jian Wang, Qiong Wang
p. 1769-1782
PDF
1634. Tao-tao Zhou, Xian-ming Zhu, Chong-jian Wu, Wei-cai Peng
p. 1783-1795
PDF
1635. H. Xu, Z. Su, M. S. Cao
p. 1796-1804
PDF
1636. Yu Ding, Jian Ma, Ye Tian
p. 1805-1816
PDF
1637. Wei Cheng, Zhousuo Zhang, Jie Zhang
p. 1817-1827
PDF
1638. Rong-mei Liu, Dewei Meng, Zelun Li
p. 1828-1836
PDF
1639. Xinqing Wang, Huijie Zhu, Ting Rui, Yanfeng Li, Tianshuai Liu, Mengxi Liu
p. 1837-1848
PDF
1640. Qiu-shi Yan, Jing-bo Liu
p. 1849-1860
PDF
1641. Xingxing Jiang, Shunming Li, Yong Wang
p. 1861-1878
PDF
Vibration generation and control
1642. Mohsen Gol Zardian, Amran Ayob
p. 1879-1891
PDF
1643. Bao-Jiang Sun
p. 1892-1902
PDF
1644. Grigory Panovko, Alexander Shokhin, Sergey Eremeykin, Alexey Gorbunov
p. 1903-1911
PDF
1645. Xiaohu Wang, Hongguang Li, Ming Li, Huiyu Bai, Guang Meng, Hua Zhang
p. 1912-1928
PDF
1646. Weiping Guo, Diantong Liu
p. 1929-1936
PDF
Seismic engineering
1647. Ju Oh, Changhwan Jang, Jin Ho Kim
p. 1937-1944
PDF
1648. Wu-Sheng Zhao, Wei-Zhong Chen, Dian-Sen Yang
p. 1945-1960
PDF
Modal analysis
1649. Dorina Isopescu, Constantin Gavriloaia
p. 1961-1970
PDF
1650. Zhi Chen, Tie Wang, Fengshou Gu, Ruiliang Zhang, Jinxian Shen
p. 1971-1988
PDF
1651. Subodh Kumar Sharma, Ashish Kumar Sharma
p. 1989-2000
PDF
1652. Hui Jin, Xiaoyi Guo, Libin Wang, Dongming Feng
p. 2001-2012
PDF
1653. A. Shahrjerdi, T. Ezzati
p. 2013-2024
PDF
1654. Qing-fei Gao, Zong-lin Wang, Jun Li, Chuang Chen, Hong-yu Jia
p. 2025-2039
PDF
Vibration in transportation engineering
1655. Jan Warczek, Jakub Mlynczak, Rafal Burdzik, Lukasz Konieczny
p. 2040-2048
PDF
1656. Mao Ye, Baoxing Cao, Yinpei Pi, Min Ren
p. 2049-2065
PDF
1657. Yao-ming Zhou, Yang Zhao, Zhi-jun Meng
p. 2066-2076
PDF
Flow induced structural vibrations
1658. Ting-wei Ji, Shuai Zhang, Jifa Zhang
p. 2077-2088
PDF
Oscillations in biomedical engineering
1659. Maciej Klaczynski
p. 2089-2098
PDF
1660. Cheung-Hwa Hsu, Wu-Chiao Shih, Ha-Hai Vu
p. 2099-2106
PDF
p. 2107-2107
PDF