Mechanical vibrations and applications
2923. Zhili Lin, Xiliang Chen, Bo Zhang
p. 2237-2252
PDF
2924. Bobo Li, Guangding Wang, Huiqun Yuan
p. 2253-2267
PDF
2925. Mathias Kliem, Daniel Johansen, Jan Høgsberg
p. 2268-2288
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
2926. Yuhua Zhang, Hanying Mao, Hanling Mao, Zhenfeng Huang
p. 2289-2300
PDF
2927. Xiongming Lai, Yisheng Liu, Tianchen Ji, Cheng Wang, Yong Zhang
p. 2301-2320
PDF
2928. Yu Xin, Shunming Li, Chun Cheng, Jinrui Wang
p. 2321-2335
PDF
2929. Bin Pang, Guiji Tang, Yuling He
p. 2336-2351
PDF
2930. Lei Zhao, Yongxiang Zhang, Danchen Zhu
p. 2352-2362
PDF
2931. Gang Ren, Jide Jia, Jianmin Mei, Xiangyu Jia, Jiajia Han, Yu Wang
p. 2363-2378
PDF
Vibration generation and control
2932. Xuchu Jiang, Bin Li, Songping He, Xinyong Mao, Wei Jiang
p. 2379-2392
PDF
2933. Huajie Zou, Jian Song, Zeping Wang, Hejuan Chen
p. 2393-2402
PDF
2934. Uzair Ansari, Ibrahim Mustafa Mehedi, Abdulrahman H. Bajodah, Ubaid M. Al Saggaf
p. 2403-2413
PDF
Vibration in transportation engineering
2935. Yunpeng Wei, Yaping Wu, Zhidong Duan
p. 2414-2423
PDF
2936. Tan Li
p. 2424-2452
PDF
2937. Aleksander Sobota, Renata Żochowska, Emilian Szczepański, Paweł Gołda
p. 2453-2468
PDF
Flow induced structural vibrations
2938. Jiang Wei, Chen Diyi, Yuchuan Wang, Li Ting
p. 2469-2485
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
2939. Feng Han, Shuying Yang, Shibao Song
p. 2486-2503
PDF
2940. Loreta Saunoriene, Vilma Petrauskiene, Sandra Aleksiene, Jurate Ragulskiene
p. 2504-2514
PDF
Oscillations in electrical engineering
2941. Senthilkumar Arumugam, Vijayakumar Govindaraj, Sathish Kumar Shanmugam
p. 2515-2538
PDF
Pengfei Hou, Kefeng Huang, Puyu Wang, Jinquan Wang, Ye Xu
p. 2539-2539
PDF