Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 14

28th International Conference on Vibroengineering in Beijing, China, October 19-21st 2017

October 2017, Pages (1-385), ISSN (Print) 2345-0533, ISSN (Online) 2538-8479

Mechanical vibrations and applications
Jiangmin Xia, Zhuying Li, Zhenhai Zhang, Guodong Wei
p. 1-6
PDF
Guojin Tan, Ziyu Liu, Jinghui Shan, Chunli Wu
p. 7-12
PDF
Guntis Strautmanis, Mareks Mezitis, Valentina Strautmane
p. 13-17
PDF
Jia Binghui, Feng Yong
p. 18-22
PDF
Hanping Qiu, Zhaoyan Liu, Xiaohua Liang, Zhiyong Yue, Jungang Zhang, Shichao Fan, Yaoqi Feng, Tong Sun
p. 23-28
PDF
Shiqi Li, Heng Zhang, Shiping Liu, Yue Wang
p. 29-33
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Mengmeng Song, Shungen Xiao, Lixia Huang, Wanxiang Li
p. 34-39
PDF
Yunxian Jia, Xin Liu, Qiang Wang, Xiao Zou
p. 40-44
PDF
Zhendong Du, Jianmin Zhao, Xinghui Zhang
p. 45-50
PDF
Yuyun Lu, Yu Guo
p. 51-56
PDF
Mao Lin Luo, Yu Guo
p. 57-63
PDF
Xiao Jian Yi, Yue Feng Chen, Peng Hou
p. 64-69
PDF
Pang Hong, Wu Xing, Liu Tao, Liu Chang
p. 70-75
PDF
Mengli Xing, Dan Xu, Jiaolan He
p. 76-81
PDF
Cheng Wang, Yanxia Hu, Wei Zhan, Jianying Wang, Baokun Yang, Yiwen Zhang, Yewang Chen
p. 82-86
PDF
Renaldas Raišutis, Rymantas Kažys, Liudas Mažeika, Egidijus Žukauskas, Reimondas Šliteris, Alfonsas Vladišauskas
p. 87-90
PDF
Jinwen Sun, Chen Lu, Jian Ma
p. 91-96
PDF
Fei Wang, Wenjin Zhang, Yu Ding
p. 97-101
PDF
Dong Tan, Zhong Rong Lu
p. 102-107
PDF
Chen Xiaoguang, Yang Jinpeng, Sheng Xi, An Zhengang, Li Bing
p. 108-114
PDF
Jiadong Hua, Chen Lu, Zili Wang, Jing Lin
p. 115-119
PDF
Dengwei Song, Chen Lu, Jian Ma
p. 120-125
PDF
Liu Hongmei, Chen Yu
p. 126-129
PDF
Jiayao Jing, Hongmei Liu, Chen Lu
p. 130-135
PDF
Likun Chao, Chen Lu, Jian Ma
p. 136-140
PDF
Tong Zhang, Chen Lu, Laifa Tao, Kun Li
p. 141-145
PDF
Vibration generation and control
Zhengminqing Li, Hao Wang, Rupeng Zhu, Wei Ye
p. 146-150
PDF
Yujin He, Shougen Zhao, Donghai Li, Tao Li
p. 151-156
PDF
Jin Gao, Chaowei Li, Dongying Wang, Wenbin Du, Shili Li, Qiang Lei
p. 157-161
PDF
Jin Gao, Chaowei Li, Dongying Wang, Wenbin Du, Shili Li, Qiang Lei
p. 162-166
PDF
Jianhui Wei, Weiping He, Jianwei Tu, Jiarui Zhang, Wei Luo
p. 167-171
PDF
Seismic engineering and applications
Baoyuan Wang, Min Guo, Ming Hu, Jun Liu, Wenbin Du
p. 172-177
PDF
Qiong Wu, Yang Qu, Hougui Zhang
p. 178-183
PDF
Ping Lu, Haijun Wu, Qing Li, Wenxue Zhang
p. 184-191
PDF
Modal analysis and applications
Ma Tian Bing, Du Fei, Liu Jian
p. 192-196
PDF
Jiangpan Chen, Yan Liu, Dong Wang, Weiwen Zhang, Xu Liu
p. 197-202
PDF
Vibration in transportation engineering
Hougui Zhang, Chong Qin, Zhongxu Kang, Qiang Liu
p. 203-207
PDF
Huijian Zhang, Qiang Liu
p. 208-213
PDF
Yan Zhang, Yan Qi Liu, Chun Fang Song, Long Long Xu
p. 214-219
PDF
Van Quynh Le
p. 220-226
PDF
Rafał Burdzik, Łukasz Konieczny, Bogusław Nowak, Jacek Rozmus
p. 227-232
PDF
Łukasz Konieczny, Rafał Burdzik
p. 233-237
PDF
Flow induced structural vibrations
Hao Li, Jianguo Tan, Juwei Hou
p. 238-243
PDF
Oscillations in biomedical engineering
Qiang Liu, Zhongxu Kang, Ruixiang Song, Lijuan Zhang, Qiong Wu
p. 244-249
PDF
Seong Wook Jang, Junho Ko, Yu Jin Choi, Yoon Sang Kim
p. 250-255
PDF
Junho Ko, Beom Yeong Kim, Yoon Sang Kim
p. 256-259
PDF
Won Deok Park, Seong Wook Jang, Yeol Ho Kim, Gyu Ah Kim, Wookho Son, Yoon Sang Kim
p. 260-264
PDF
Oscillations in electrical engineering
Hui Li
p. 265-270
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Wei Zhan, Cheng Wang
p. 271-277
PDF
Jun Bo Su, Cheng Min Wang, Yu Jie Xiao
p. 278-282
PDF
Jibin Liu, Haifeng Lv, Yannan Han, Jing Zhao
p. 283-287
PDF
Qing Ji, Jin Fang Cheng
p. 288-293
PDF
Mathematical models in engineering
Yu Chen Yao
p. 294-299
PDF
Bashir Osman, Haitao Zhu
p. 300-305
PDF
Peng Li, Yuxiang Li, Wei Dang
p. 306-312
PDF
Jun Ye Li, Wen Qing Meng, Xiang Zang, Xin Ming Zhang
p. 313-317
PDF
Jun Ye Li, Xiang Zang, Wen Qing Meng, Xin Ming Zhang
p. 318-323
PDF
Min Guo, Xin Cao, Chaowei Li, Rui Gao, Shili Li, Wenbin Du
p. 324-327
PDF
Martynas Vaidelys, Lu Chen, Yujie Cheng, Gintare Vaideliene
p. 328-333
PDF
Yaguo Lei, Delong Wang, Zongyao Liu, Xiao Yang
p. 334-339
PDF
Linjie Kan, Jianguo Zhang, Qian Wang
p. 340-346
PDF
Measurements in engineering
Baoyuan Wang, Chunmao Ma, Diao Yang, Hongxiao Chao, Pengfei Zhang
p. 347-352
PDF
Baoyuan Wang, Jun Liu, Gang Heng
p. 353-357
PDF
Chi Xu, Yu Jin, Duli Yu
p. 358-363
PDF
Guangqing Lu, Rimas Maskeliunas, Sandra Aleksiene, Wenbin Peng
p. 364-367
PDF
Chenxu Luo, Shuangxi Jing, Jinle Yuan, Piao Sheng, Lan Chen
p. 368-373
PDF
Weifang Zhang, Wei Wei, Bo Jin, Xiaobei Liang, Meng Zhang
p. 374-378
PDF
Jade Vande Kamp
p. 379-381
PDF
p. 382-385
PDF