Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 17

31st International Conference on Vibroengineering in Dubai, United Arab Emirates, April 20-22nd 2018

April 2018, Pages (1-146), ISSN (Print) 2345-0533, ISSN (Online) 2538-8479

Mechanical vibrations and applications
Guntis Strautmanis, Mareks Mezitis, Valentina Strautmane, Alexander Gorbenko
p. 1-6
PDF
Yuan Chen, Ru Peng Zhu, Zai Chun Feng, Guang Hu Jin, Wei Zhang
p. 7-12
PDF
B. Yousefi, M. R. Esfahani, M. R. Tavakkolizadeh
p. 13-18
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Tong Zhang, Xue Liu, Ruochen Qin, Chen Lu, Jian Ma
p. 19-24
PDF
Yukun Chen, Qi Gao, Xiaobo Su, Chenchen Yu
p. 25-30
PDF
Seismic engineering and applications
Hassan Rezazadeh, Fereidoun Amini
p. 31-36
PDF
Di Liu, Huai Chen
p. 37-41
PDF
Bahareh Mohammadi-Haji, Alireza Ardakani
p. 42-47
PDF
Huajun Ma, Xiyin Zhang
p. 48-52
PDF
Davood Sedaghat Shaygan, Rasoul Nodeh Farahoni, Alireza Lork, Gholamreza Abdollahzadeh
p. 53-56
PDF
Babak Sinaeefar, Mahmoud Bayat, Mahboubeh Pirizadeh
p. 57-61
PDF
Modal analysis and applications
Zhang Wei, An Lu Ling, Xu Yi Geng, Wu Xiu Ping, Gao Guo Qiang
p. 62-66
PDF
Vibration in transportation engineering
Azadeh Ghahremani, Hamid Khaloozadeh, Peyman Ghahremani
p. 67-72
PDF
Flow induced structural vibrations
Hengtao Shu, Hongwei Yuan
p. 73-78
PDF
Oscillations in electrical engineering
Lei Zuo
p. 79-84
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Gaoquan Gu, Jing Zhang
p. 85-89
PDF
Amir Esmael Forouhid
p. 90-94
PDF
Marek Płaczek, Andrzej Wróbel, Mateusz Czechowski, Andrzej Baier
p. 95-100
PDF
Yanchao Li, Zhihong Liu, Guangqing Lu, Chuijie Yi, Zunmin Liu
p. 101-106
PDF
Measurements in engineering
Mehmet Sefa Orak, Turgut Ozturk
p. 107-111
PDF
Mathematical models in engineering
Jin Xing Liu, Shi Hong Xu, Jin Song Gao, Yi Qin Yuan
p. 112-117
PDF
Zhicheng He, Xiaokun Leng, Fusheng Zha
p. 118-123
PDF
A. M. Gouskov, M. A. Guskov, Ding Dyk Tung, G. Panovko
p. 124-129
PDF
Yi Zhang, Yuanhong Hua
p. 130-136
PDF
Yu Song Sun, Sui Hua Zhou, Xiao Bing Zhang, Ya Li Xiang
p. 137-141
PDF
Jun Ye Li, Wen Qing Meng, Bin Yu Wang, Hua Xiong, Xin Ming Zhang, Ji Kun Hou
p. 142-146
PDF