Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 28

42nd International JVE Conference in Shanghai, China, October 19-21, 2019

October 2019, Pages (1-263), ISSN (Print) 2345-0533, ISSN (Online) 2538-8479

Mechanical vibrations and applications
Guntis Strautmanis, Mareks Mezitis, Valentina Strautmane, Alexander Gorbenko
p. 1-5
PDF
Dishan Huang, Peng Zong, Jingjun Gu
p. 6-11
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Ganggang Sha, Maosen Cao, Jingqiang Liu, Rohan Soman, Maciej Radzieński, Wiesław Ostachowicz
p. 12-17
PDF
Zhaoyang Wang, Hongchun Sun
p. 18-23
PDF
Xintao Zhou, Yahui Cui, Xiayi Liu, Longlong Li, Lihua Wang
p. 24-29
PDF
L. Cui, E. Manoach, W. Xu, L. X. Pan, M. S. Cao
p. 30-34
PDF
Jiechang Wu, Yannan Li, Shuyong Liu, Xuejiao Feng
p. 35-39
PDF
Q. Y. Wei, W. Xu, D. Novák, R. Pukl, D. Y. Li, M. S. Cao
p. 40-45
PDF
Vibration generation and control
Hanping Qiu, Yaoqi Feng, Shichao Fan, Xiaozhou Du, Wenbing Zhang
p. 46-51
PDF
Tao Gao, Chen Lu, Pu Chen, Meng Li, Mei Han
p. 52-57
PDF
Seismic engineering and applications
Xu Jiangbo, Yan Changgen, Bao Han, Yu Pengtao
p. 58-63
PDF
Tongfa Deng, Weibin Li, Ruiwei Feng, Yi Wang
p. 64-68
PDF
Modal analysis and applications
Vladislav Malgin, Oļegs Jakovļevs, Jānis Vība
p. 69-74
PDF
Vibration in transportation engineering
Renqiang Jiao, Vanliem Nguyen
p. 75-80
PDF
Rong Guo, Ziwei Zhou
p. 81-86
PDF
Flow induced structural vibrations
Shuai Huang, Yuejun Lyu, Yanju Peng, Haijun Sha
p. 87-92
PDF
Biomechanics and biomedical engineering
Desheng Li, Na Deng, Xu Chen
p. 93-98
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
Wencong Fu, Chan Wang, Peng Xu, Yuanhong Dan
p. 99-104
PDF
Dynamics and oscillations in electrical and electronics engineering
Zi-Xuan Li, Guo-Lai Yang, Lei Li
p. 105-110
PDF
Yumeng Fan, Guolai Yang
p. 111-117
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Can Gong, Renqiang Jiao, Vanliem Nguyen
p. 118-123
PDF
Zhipeng Li, Hejuan Chen
p. 124-129
PDF
Rong Guo, Tiantian Mi
p. 130-135
PDF
Materials and measurements in engineering
Baoyuan Wang, Qiang Lei, Dongying Wang
p. 136-141
PDF
Qiang Lei, Junlong Ren, Hongyi Ren, Hongxiao Chao, Wenbin Du
p. 142-147
PDF
Yingpeng Yang, Xiao Chen
p. 148-153
PDF
Shili Li, Hongxiao Chao, Dongying Wang, Junlong Ren
p. 154-159
PDF
Wenbin Du, Hongxiao Chao, Qiang Lei, Junlong Ren, Dongyin Wang
p. 160-164
PDF
Mathematical models in engineering
Qi Wu, Yinfeng Dong, Jianli Rao
p. 165-170
PDF
Jianli Rao, Yinfeng Dong, Qi Wu
p. 171-176
PDF
Lei Li, Guo-Lai Yang, Zi-Xuan Li
p. 177-182
PDF
Cheng Zhang, Jian-run Zhang
p. 183-188
PDF
Fengjie Xu, Guolai Yang
p. 189-194
PDF
Chen Liu, Yongjun Ni
p. 195-200
PDF
Xianbing Wu
p. 201-205
PDF
Zhenxuan Yu, Junshun Liang, Shuo Jiang, Shixin Li, Chao Zou
p. 206-210
PDF
Lijia Chen, Guihuo Luo, Jiaqi Han, Xi Kuang, Nan Zheng, Xuemin Liao
p. 211-216
PDF
Haohong Li, Shuyang Liu, Qiuwei Shan, Liangliang Zhang, Bo Wu
p. 217-222
PDF
Zhijun Ni, Cong Zhang, Liangliang Zhang, Lianjie Liu
p. 223-229
PDF
System dynamics in manufacturing system modeling
Xiaolei Li, Mingjun Chen
p. 230-235
PDF
Si Li, Zhengminqing Li, Xin Tang, Wenlin Zhu, Meijun Liao
p. 236-240
PDF
Huanchao Lv, Zhengminqing Li, Wenlin Zhu, Xin Tang, Jie Gao, Rupeng Zhu
p. 241-245
PDF
Nan Zheng, Gui-Huo Luo, Xi Kuang, Li-Jia Chen, Xue-Min Liao
p. 246-251
PDF
Xue-Min Liao, Gui-Huo Luo, Zhao-Jun Feng, Li-Jia Chen, Nan Zheng
p. 252-257
PDF
Elhaj A. I. Ahmed, Li Shusen, Wasim M. K. Helal, Abdelrahman I. A. Eisa
p. 258-263
PDF