Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 37

51st International JVE Conference, Dublin, Ireland, May 7-8, 2021

May 2021, Pages (1-92), ISSN (Print) 2345-0533, ISSN (Online) 2538-8479

Mechanical vibrations and applications
M. Devesh, R. Manigandan, Saayan Banerjee, Lenin Babu Mailan
p. 1-6
PDF
Modal analysis and applications
Oleksii Lanets, Oleksandr Kachur, Vitaliy Korendiy, Petro Dmyterko, Sergij Nikipchuk, Iryna Derevenko
p. 7-12
PDF
Neelam Choudhary, Elena Strelnikova
p. 13-18
PDF
Vibration in transportation engineering
Huan Yuan, Ruijun Zhu, Junwei Huang, Junjie Li, Chao Zou
p. 19-23
PDF
Jipeng Xie, Guolai Yang, Zhendong Zhao, Jianhua Ni
p. 24-29
PDF
Baoyou Wu, Tianyu Liu, Yongfei Ai, Qingjie Liu, Lizhong Song
p. 30-35
PDF
Fernando Malvezzi, Renato Maia Matarazzo Orsino, Konstantinos Dimitriou Stavropoulos
p. 36-41
PDF
Flow induced structural vibrations
Alexander G. Kuzmin
p. 42-46
PDF
Dynamics and oscillations in electrical and electronics engineering
Boya Peng, Wei Zhang, Xiangyu Lin, Hao Qiu
p. 47-53
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Ligui Xiong, Xingni Peng
p. 54-59
PDF
John Kennedy, Simone Garruccio, Kai Cussen
p. 60-65
PDF
Daniel Deery, John Kennedy
p. 66-71
PDF
Materials and measurements in engineering
He Yuanjun, Dong Yinfeng, Guo Feiyu, Li Yutong
p. 72-77
PDF
Mathematical models in engineering
Xingbin Chen, Xinhe Min, Nini Li, Wei Cao, Shunren Xiao, Guanting Du, Peng Zhang
p. 78-85
PDF
Dynamics of Smart and functionally graded materials
Xin Wang, Changxiao Zhao, Chong Ji, Xinghua Li, Mingshou Zhong, Huayuan Ma, Yun Gu
p. 86-92
PDF