Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 2

16th International Conference “Vibroengineering – 2013” in Hainan Island, China, 22-24th November, 2013

November 2013, Pages (1-174), ISSN (Print) 2345-0533, ISSN (Online) 2538-8479

Hongliang Yao, Qi Xu, Zhaohui Ren, Bangchun Wen
p. 1-6
PDF
I. Kliziene, S. Sipaviciene, G. Cizauskas, V. Linonis
p. 7-11
PDF
Chen Lu, Hang Yuan
p. 12-16
PDF
Qingsi Cheng, Guolai Yang, Jia Lu
p. 17-22
PDF
Jikun Bei, Chen Lu, Zili Wang
p. 23-28
PDF
H. Yan, Q. Chen, G. Yang, R. Xu, M. Wang
p. 29-34
PDF
R. Xu, Q. Chen, G. Yang, H. Yang
p. 35-40
PDF
Zhipeng Wang, Chen Lu, Zili Wang
p. 41-46
PDF
Zhipeng Wang, Chen Lu, Zili Wang, Jian Ma
p. 47-52
PDF
Chen Lu, Yujie Cheng, Zhipeng Wang, Jikun Bei
p. 53-58
PDF
Chen Lu, Jiameng Hu, Hongmei Liu, Jing Wang
p. 59-64
PDF
Chen Lu, Tieying Li
p. 65-69
PDF
Chih-Chieh Liu, Chinghua Hung, Huaiching Chien
p. 70-73
PDF
Chen Lu, Jian Ma
p. 74-79
PDF
Hongmei Liu, Xuan Wang, Chen Lu
p. 80-85
PDF
L. Muñoz, A. Polanco
p. 86-91
PDF
Wen Hsiang Hsieh, Guan-Heng Lin, Chia-Heng Tsai
p. 92-97
PDF
Hao Zhao
p. 98-102
PDF
J. S. Kang, X. H. Zhang, E. Bechhoefer, H. Z. Teng
p. 103-108
PDF
R. Šakalys, A. Palevičius, G. Janušas
p. 109-112
PDF
Yi-Chang Wu, Wan-Tsun Tseng, Pei-Li Tsai
p. 113-116
PDF
P. Dohnálek, P. Gajdoš, T. Peterek, V. Snášel
p. 117-122
PDF
Deqiang He, Qiyang Liu, Hao Lei
p. 123-128
PDF
Bin Chen, Liwen Wang
p. 129-134
PDF
Q. Yang, H. G. Wang, S. J. Li
p. 135-140
PDF
Hongyuan Zhang, Dawei Xu
p. 141-145
PDF
Xiequan Liu, Cheng Chen, Xinhua Ni
p. 146-151
PDF
Xinhua Ni, Yunwei Fukaya, Long Zhang
p. 152-157
PDF
Fanliao Wang, Xiangfang Li, Gary Couples, Mingchuan Wang, Yiqun Zhang, Jingjing Zhao
p. 158-163
PDF
Liang Zhao, Mingshi Chen, Qing Wu
p. 164-169
PDF
Yaohua Deng, Sicheng Chen, Jiayuan Chen, Hui Chen, Liming Wu
p. 170-174
PDF