Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 4

18th International Conference “Vibroengineering – 2014” in Guiyang, China, 7-10th November, 2014

November 2014, Pages (1-328), ISSN (Print) 2345-0533, ISSN (Online) 2538-8479

H. Kim, K. S. Park, D. H. Hwang
p. 1-5
PDF
Hongxiao Chao, Min Guo, Xiaoya Gao, Xiaojun Shao, Lina Hong
p. 6-10
PDF
Youning Tang, Qian Sun, Zhenbang Lv, Jinhao Qiu
p. 11-16
PDF
Xing Zongyi, Chen Yuejian, Qing Yong
p. 17-22
PDF
Hongjie Yuan, Qian Huang, Fei Wang
p. 23-28
PDF
Zhengminqing Li, Hongshang Chen, Jiansong Chen, Rupeng Zhu
p. 29-33
PDF
Fei Wu, Gui Rong Liu, Guangyao Li, Aiguo Cheng, Zhicheng He
p. 34-39
PDF
Xu Fei, Li Chuanri, Jiang Tongmin, Kjell Ahlin
p. 40-45
PDF
Yan Tingfei, Xiang Shuhong, Shen Zhiqiang, Zhang Jungang, Liu Mo
p. 46-50
PDF
Dongjiang Han, Jinfu Yang, Changting Chen, Changliang Tang, Jiamin Geng
p. 51-56
PDF
Yan Song, Jun Yao, Jingyue Yang
p. 57-62
PDF
Zhou Jie, Yao Jun, Su Quan, Hu Honghua
p. 63-68
PDF
Chen Changting, Yang Jinfu, Han Dongjiang, Tang Changliang
p. 69-74
PDF
Bin Yang, Li-Bo Cao, Ning Chen, Kwong-Ming Tse, Heow-Pueh Lee
p. 75-79
PDF
Song Chao, Zhao Haina, Liu Chuang, Lang Guanqing, Huang Xiaokai
p. 80-85
PDF
Zhang Minjie, Xiang Shuhong
p. 86-90
PDF
Bian Jichao, Fu Zhongguang, Yang Jinfu
p. 91-96
PDF
Ying Wu, Yu Mo, Na Tang, Congxin Shan
p. 97-100
PDF
Qiu Lei, Yuan Shenfang, Liu Bin
p. 101-106
PDF
Xu Chao, Wang Dong
p. 107-112
PDF
Chen Changting, Yang Jinfu, Han Dongjiang, Tang Changliang
p. 113-118
PDF
Jianshe Kang, Xinghui Zhang, Hongzhi Teng, Jianmin Zhao
p. 119-124
PDF
Yicun Xie, Shichao Fan, Yanjing Yang
p. 125-130
PDF
Linhan Guo, Jianwen Xin, Rui Kang, Yi Yang
p. 131-136
PDF
Le Liu, Xiao-Yang Li, Tong-Min Jiang
p. 137-142
PDF
Xuewen Miao, Guangyao Cai, Tian He
p. 143-148
PDF
Pengke Liu, Xiaojun Shao, Hongxiao Chao, Baoyuan Wang
p. 149-154
PDF
Shuyun Chen, Qiang Chen, Xiaoya Gao, Yingjun Wang
p. 155-159
PDF
Li Sha, Xie Hongsheng, Mei Han
p. 160-163
PDF
Chen Yudi, Wang Yanrong
p. 164-169
PDF
Jianyao Yao, Tao Lin, G. R. Liu, C.-L. Chen
p. 170-175
PDF
Haiping Li, Jianmin Zhao, Xinghui Zhang
p. 176-181
PDF
Mei-Hui Wang, Chuan Lu, Dong Zhou, J. Y. Yao, Xi Liu, Chen Lu
p. 182-187
PDF
Chao Wang, Zili Wang, Jian Ma, Hang Yuan
p. 188-193
PDF
Yu Ding, Jian Ma, Ye Tian
p. 194-199
PDF
Zihan Chen, Hang Yuan
p. 200-205
PDF
Qingzhu Liu, Yujie Cheng
p. 206-210
PDF
Yu Lin Jiang, Yuan Xun Shao
p. 211-216
PDF
Ruifeng Yang, Jianshe Kang, Xinghui Zhang, Haiping Li
p. 217-222
PDF
Hong Mei Liu, Chen Lu, Ji Chang Zhang
p. 223-228
PDF
Shan Jiang, Wei Zhang
p. 229-234
PDF
Dengjiang Wang, Jingjing He, Weifang Zhang
p. 235-240
PDF
Tu Meixia, Lv Chuan, Dong Zhou, Wang Mei-hui
p. 241-246
PDF
Hong Mei Liu, Xuan Wang
p. 247-252
PDF
Tang Changliang, Yang Jinfu, Han Dongjiang, Chen Changting, Hao Long, Lei Huan
p. 253-258
PDF
Xiankun Zhang, Xiaoyang Li
p. 259-264
PDF
Jingfu Wang, Ruiying Li, Xiang Li, Ning Huang
p. 265-270
PDF
Huo Lin, Fei Simiao, Lv Chuan, Wang Zili
p. 271-276
PDF
Chuanliang Zhang, Wei Dai, Yu Zhao
p. 277-282
PDF
Guangrui Wen, Xiaoni Dong, Henghui Zhang
p. 283-287
PDF
Xiuhong Hao, Hongfei Zhang, Jialei Su
p. 288-293
PDF
Zhiqi Guo, Chuan Lv
p. 294-299
PDF
Wang Zhiling, Yuan Shenfang, Qiu Lei, Liu Bin
p. 300-305
PDF
Tao Xu, Yong Liu, Ailing Pei
p. 306-311
PDF
Xianglong Ni, Jianmin Zhao, Xinghui Zhang, Zhe Wang
p. 312-317
PDF
H. Kim, D. H. Hwang, S. W. Baek, H. J. Yoo, C. Jang, J. Jin
p. 318-323
PDF
Wang Zhaobing, Qing Xinlin, Liu Zhifang, Wang Yi
p. 324-328
PDF