Journal of Vibroengineering, Vol. 23, Issue 7

November 2021, Pages (1476-1693), ISSN (Print) 1392-8716, ISSN (Online) 2538-8460

Mechanical vibrations and applications
Haiping Wu, Kai Chai
p. 1476-1491
PDF
Maik Wolf, Mathias Rudolph, Olfa Kanoun
p. 1492-1507
PDF
Omar Outassafte, Ahmed Adri, Yassine El Khouddar, Said Rifai, Rhali Benamar
p. 1508-1523
PDF
Ilya Lyan, Grigory Panovko, Alexander Shokhin
p. 1524-1534
PDF
Rongrong Peng
p. 1535-1548
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
Aleksey Nesterenko, Maxim Nesterenko
p. 1549-1562
PDF
Xiaojiao Gu, Xiaoying Ma
p. 1563-1577
PDF
Xiangdong Ge, Mingyue Yu, Baodong Qiao, Zhongyan An
p. 1578-1590
PDF
Vibration generation and control
Ngoc Pham Van Bach, Quan Dam Hai, Thanh Bui Trung
p. 1591-1601
PDF
Seismic engineering and applications
Yongqing Zeng, Haibo Li, Xiang Xia, Shouchun Deng, Renjie Wu, Xiaohong Liu
p. 1602-1620
PDF
Yongjun Ni, Changshun Hao, Yanzhou Xu
p. 1621-1639
PDF
Ke Man, Xiaoli Liu, Zhifei Song
p. 1640-1651
PDF
Modal analysis and applications
Xuchu Jiang, Hu Zhang, Ying Li, Biao Zhang
p. 1652-1662
PDF
Vibration in transportation engineering
Yan Zhou, Pengfei Yang, Kai Zhang
p. 1663-1679
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
Zhipeng Li, Huajie Zou, Jinghao Li, Hejuan Chen
p. 1680-1693
PDF