Mechanical vibrations and applications
2875. Chun Cheng, Shunming Li, Yong Wang
p. 1566-1578
PDF
2876. Zohreh Sadat Haghayeghi, Mohammad Javad Ketabdari
p. 1579-1587
PDF
2877. Qingbo Yu, Guolai Yang, Quanzhao Sun
p. 1588-1602
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
2878. Rahmoune Chemseddine, Merainani Boualem, Benazzouz Djamel, Fedala Semchedine
p. 1603-1618
PDF
2879. Guangbin Wang, Yinghang He, Xiaoyang Du, Long Li, Wenhui Deng
p. 1619-1631
PDF
2880. Guangdong Yang, Gaohui Wang, Wenbo Lu, Peng Yan, Ming Chen
p. 1632-1651
PDF
2881. Baoping Shang, Zhiqiang Guo, Hongchao Wang
p. 1652-1666
PDF
2882. Andrzej Puchalski, Iwona Komorska
p. 1667-1675
PDF
2883. Wenjun Yang, Mingxuan Liang, Lei Wang, Huiqun Yuan
p. 1676-1690
PDF
2884. Juan Wen, Hongli Gao
p. 1691-1707
PDF
2885. Peiman Davari Dolatabadi, Karen Khanlari, Mohsen Ghafory Ashtiany, Mahmood Hosseini
p. 1708-1719
PDF
Vibration generation and control
2886. Arun Bhosale, Arul Anderson, P. Suhas Deshmukh
p. 1720-1732
PDF
2887. Tao Hou, Qiang Zhang, Hongxia Niu
p. 1733-1747
PDF
Seismic engineering and applications
2888. Zhiwu Yu, Haiyan Li, Biao Wei, Lizhong Jiang, Jianfeng Mao
p. 1748-1760
PDF
2889. Jiang Chen, Feng Xiong, Qi Ge
p. 1761-1773
PDF
2890. N. Mahdavi, A. A. Tasnimi
p. 1774-1782
PDF
2891. Mehran Hassanzadeh, Masoud Hajialilue Bonab, Akbar A. Javadi
p. 1783-1796
PDF
2892. Yongqing Zeng, Haibo Li, Xiang Xia, Yaqun Liu, Hong Zuo, Jinlin Jiang
p. 1797-1813
PDF
2893. Yi Shi, Shengshan Pan, Chunguang Liu, Shuli Fan
p. 1814-1827
PDF
Vibration in transportation engineering
2894. Li Ping Zhang, Dong Liang Gong
p. 1828-1849
PDF
2895. Mariusz Kostrzewski
p. 1850-1866
PDF
Flow induced structural vibrations
2896. Dongliang Chu, Qing He, Li Li
p. 1867-1877
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
2897. Yan Xia, Yi Wan, Xichang Liang
p. 1878-1896
PDF
Oscillations in electrical engineering
2898. C. S. Subash Kumar, V. Gopalakrishnan
p. 1897-1906
PDF
Fractional dynamics and applications
2899. Chi Xu, Yu Jin, Jingtong Na
p. 1907-1918
PDF