Mechanical vibrations and applications
2698. Atul, Vinayak Ranjan, Nand Kishore Singh
p. 5657-5667
PDF
2699. Chiyu Hao, Guangbin Feng, Huagang Sun, Haiping Li
p. 5668-5678
PDF
2700. Chongyi Gao, Guojun Du, Rui Li, Xiaoqiang Guo
p. 5679-5690
PDF
2701. Lubomír Drápal, Pavel Novotný
p. 5691-5701
PDF
2702. Xiaorui Fu, Lizhong Xu
p. 5702-5718
PDF
2703. Zhenqian Wang, Chusheng Liu, Jida Wu, Haishen Jiang, Baocheng Song, Yuemin Zhao
p. 5719-5734
PDF
2704. Qiong Wu, Hanjun Gao, Yidu Zhang, Long Chen
p. 5735-5745
PDF
2705. Meijiao Qu, Guo Chen, Junfei Tai
p. 5746-5757
PDF
2706. Lev I. Mogilevich, Victor S. Popov, Dmitry V. Kondratov, Lev N. Rabinskiy
p. 5758-5766
PDF
2707. Chuanhai Chen, Zhaojun Yang, Jialong He, Hailong Tian, Shizheng Li, Dongliang Wang
p. 5767-5779
PDF
2708. En Wei Chen, Jun Wang, Kai Zhong, Yimin Lu, Haozheng Wei
p. 5780-5795
PDF
2709. Yang Liu, Ju Qian Zhang, Qiang Ma, Cheng Dong Liu, Bang Chun Wen
p. 5796-5809
PDF
2710. Long Qing Zou, Gui Juan Chen, Qian Zou, Hai Yang Zhao
p. 5810-5824
PDF
2711. Artem Gerasimenko, Mikhail Guskov, Alexander Gouskov, Philippe Lorong, Alexander Shokhin
p. 5825-5841
PDF
2712. Congfang Hu, Cheng’gong Shen, Ruitao Peng, Rui Chen
p. 5842-5857
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
2713. Junfa Leng, Shuangxi Jing, Chenxu Luo, Zhiyang Wang
p. 5858-5873
PDF
2714. Hai Xu, Ling Li Cui, De Guang Shang, Yong Gang Xu
p. 5874-5891
PDF
2715. Sarken D. Kapayeva, Marek J. Bergander, Anatoli Vakhguelt, Serik I. Khairaliyev
p. 5892-5907
PDF
2716. Xin Liu, Yunxian Jia, Zewen He, Lei Sun
p. 5908-5919
PDF
2717. Dong Liu, Hongtao Zeng, Zhihuai Xiao, Lihong Peng, O. P. Malik
p. 5920-5931
PDF
2718. Peiming Shi, Kai Liang, Dongying Han, Ying Zhang
p. 5932-5946
PDF
2719. Hongtao Xue, Man Wang, Zhongxing Li, Peng Chen
p. 5947-5959
PDF
2720. Xin Lu, Junhong Zhang, Liang Ma, Jiewei Lin, Jun Wang, Jie Wang, Huwei Dai
p. 5960-5977
PDF
2721. Weibo Yang, Shenfang Yuan, Jian Chen
p. 5978-5991
PDF
2722. Hongchao Wang, Fang Hao
p. 5992-6006
PDF
2723. Yan Liu, Jindong Wang, Ying Li, Haiyang Zhao, Shuxin Chen
p. 6007-6020
PDF
2724. Fan Jiang, Zhencai Zhu, Wei Li, Shixiong Xia, Gongbo Zhou
p. 6021-6035
PDF
Vibration generation and control
2725. Humin Lei, Tao Liu, Deng Li, Jikun Ye
p. 6036-6048
PDF
2726. Bian Gong, Xuexun Guo, Lin Xu, Zhigang Fang
p. 6049-6064
PDF
2727. Jin Qiu Zhang, Jun Yao, Ming Mei Zhao, Xin Li
p. 6065-6078
PDF
2728. Zhaolun Liu, Jiahao Jiang, Peng Li, Guixiang Pan, Bin Liu
p. 6079-6093
PDF
2729. Lihua Yang, Kai Su, Shuyong Liu, Haiping Wu, Haifeng Li
p. 6094-6104
PDF
2730. Shuai Wang, Zhaobo Chen, Yinghou Jiao, Xiaoxiang Liu
p. 6105-6121
PDF
2731. Tieshu Fan, Sina Hamzehlouia, Kamran Behdinan
p. 6122-6134
PDF
Seismic engineering and applications
2732. Ying Chen, Jian Huang, Wenxue Zhang, Yunkai Li
p. 6135-6151
PDF
2733. Wen Xie, Limin Sun
p. 6152-6169
PDF
2734. Alireza Faroughi, Mahmood Hosseini
p. 6170-6182
PDF
2735. Qingwen Li, Lu Chen, Lan Qiao
p. 6183-6197
PDF
2736. Changhui Gao, Qinyong Ma
p. 6198-6207
PDF
2737. Ju Oh, Jin Ho Kim, Seung Chul Han
p. 6208-6221
PDF
2738. Qiyun Qiao, Haipeng Wu, Wanlin Cao, Xiangyu Li, Weibiao Yang
p. 6222-6241
PDF
2739. Jian Guo Wang, Yu Tao Pang, Wan Cheng Yuan
p. 6242-6251
PDF
Modal analysis and applications
2740. Chi Ma, Lulu Zhang, Congwang Bao, Yuqiang Jiang, Xingming Xiao
p. 6252-6261
PDF
2741. Tianshu Zhang, Cheng Wang, Yiwen Zhang
p. 6262-6276
PDF
2742. Qingsi Cheng, Guolai Yang, Chencheng Yu, Quanzhao Sun
p. 6277-6287
PDF
2743. Dyi Cheng Chen, Ming Fei Chen, Jing Hao Kang, Chia Chun Lai
p. 6288-6300
PDF
Vibration in transportation engineering
2744. Yue Li, Qian Li, Qiqi Wu
p. 6301-6312
PDF
2745. Di Tan, Yanshou Wu, Fan Song
p. 6313-6327
PDF
2746. Hong Wu, Zhi-jian Zhou
p. 6328-6345
PDF
2747. Junqi Xu, Chen Chen, Dinggang Gao, Shihui Luo, Qingquan Qian
p. 6346-6362
PDF
Flow induced structural vibrations
2748. Yunlong Tang, Shipeng Li
p. 6363-6373
PDF
2749. Jian Qing Chen, Ke Chen, Xian Ming Chen
p. 6374-6389
PDF
Oscillations in biomedical engineering
2750. Yu Wang, Hong Mei Xue
p. 6390-6402
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
2751. Shenghong Li, Kangkang Wang
p. 6403-6412
PDF
Oscillations in electrical engineering
2752. Vladimir I. Erofeev, Anna V. Leontyeva, Igor S. Pavlov
p. 6413-6422
PDF
2753. Kumar Anubhav Tiwari, Armantas Ostreika, Jurate Platuziene
p. 6423-6432
PDF
2754. Sathish Kumar Shanmugam, Arumugam Senthilkumar
p. 6433-6454
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
2755. Yue Wang, Bi Feng Song, Wen Ping Song, Juan Ren
p. 6455-6470
PDF
2756. Jia Wei Tan, Bin Bai, Xiang Yu Xu, Xiao Lei Yang
p. 6471-6484
PDF
2757. Jie Li, Wei Xing Liu, Yu Zhu Zhang, Ling Zhang, Shan Shan Li
p. 6485-6501
PDF
2758. Ye-gang Chen, Xiang-hong Wang, Yao-ming Zhou
p. 6502-6518
PDF
Samir Khatir, Idir Belaidi, Roger Serra, Magd Abdel Wahab, Tawfiq Khatir
p. 6519-6519
PDF
Abdelwahhab Khatir, Mohamed Tehami, Samir Khatir, Magd Abdel Wahab
p. 6520-6520
PDF
Yun-Lai Zhou, Magd Abdel Wahab
p. 6521-6521
PDF