Mechanical vibrations and applications
2403. Changcheng Deng, Deqiang Mu, Yuan An, Yong Yan, Zongxuan Li
p. 1465-1478
PDF
2404. Huiduan Zhang, Hongliang Zhou
p. 1479-1493
PDF
2405. Hiroyuki Yaguchi, Shun Sakuma
p. 1494-1508
PDF
2406. Liuyuan Su, Zhuo Meng, Yujing Zhang, Yize Sun
p. 1509-1523
PDF
2407. Fei Wang, Gui-Huo Luo, Xi-Guan Yang, Hai-Tao Cui
p. 1524-1545
PDF
2408. Xiaojun Xia, Zhongming Xu, Zhifei Zhang, Yansong He
p. 1546-1556
PDF
2409. Yang Zhang, Zhaobo Chen, Yinghou Jiao, Xiaoyu Wang
p. 1557-1568
PDF
2410. Xiaochan Liu, Yong Zang, Zhiying Gao, Lingqiang Zeng
p. 1569-1584
PDF
2411. Xin Liao, Jianrun Zhang, Xiyan Xu, Cheng Zhang
p. 1585-1596
PDF
2412. Tiejun Tao, Shuai Huang, Liansheng Liu
p. 1597-1612
PDF
2413. Lin Li, Luyang Tan, Kong Lin, Dong Wang
p. 1613-1623
PDF
2414. P. Wang, Y. F. Wang, M. Y. Gao, Y. Wang
p. 1624-1640
PDF
2415. He Ye Xiao, Zhi Jun Zhao, Bai Bing Chen, Hui Ping Zhang
p. 1641-1652
PDF
2416. Linjing Xiao, Sen Zhang
p. 1653-1664
PDF
2417. Ruohong Zhao, An Xu, Weixing Sun, Xiaohua Lan
p. 1665-1679
PDF
2418. Kai Cui, Ting-ting Zhao, Hong-ye Gou
p. 1680-1696
PDF
2419. Min Wu, Shengbo Yang, Wen Bao, Jinfu Yang
p. 1697-1708
PDF
2420. K. Ragulskis, A. Bubulis, D. Mažeika, R. Kandrotaitė-Janutienė, L. Ragulskis, A. Bartkus
p. 1709-1717
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
2421. Juan Xu, Jianjun Zhang, Chunyu Sun, Jianghui Dong
p. 1718-1731
PDF
2422. Wang Kai, Zhang Zixu, Jiang Linglin, Liu Houlin, Li Yu
p. 1732-1744
PDF
2423. Xuejun Chen, Yongming Yang, Ning Yang
p. 1745-1758
PDF
2424. Aijun Hu, Ling Xiang, Nan Gao
p. 1759-1770
PDF
2425. Xinya Chen, Zhen Chen
p. 1771-1781
PDF
2426. Zhixing Li, Boqiang Shi
p. 1782-1792
PDF
2427. Xin Liu, Yunxian Jia, Zewen He, Jie Zhou
p. 1793-1808
PDF
2428. Hongchao Wang, Liwei Li, Xiaoyun Gong, Wenliao Du
p. 1809-1822
PDF
2429. X. G. Xu, H. X. Liu, S. L. Wang, Z. Y. Fan, L. J. Yang, S. T. Liu
p. 1823-1832
PDF
2430. Maciej Zawisza
p. 1833-1844
PDF
2431. M. S. Cao, X. Zhu, W. Xu, X. M. Li, H. Xu, E. Manoach
p. 1845-1853
PDF
Vibration generation and control
2432. Xinbao Zhang, Xingchen Gu
p. 1854-1866
PDF
2433. Sulan Li, Hong Bao, Congsi Wang
p. 1867-1881
PDF
2434. Shuaishuai Ge, Datong Qin, Minghui Hu, Yonggang Liu
p. 1882-1900
PDF
2435. Masoud Zabihi Samani, Mohammad Ghanooni-Bagha
p. 1901-1914
PDF
2436. Jun Liu, Haili Liao, Mingshui Li, Hanyu Mei
p. 1915-1929
PDF
2437. Ramutis Bansevičius, Sigita Navickaitė, Vytautas Jūrėnas, Dalius Mažeika, Aušra Žvironienė
p. 1930-1936
PDF
Seismic engineering and applications
2438. Xinrong Liu, Yongquan Liu, Yuming Lu, Xingwang Li, Peng Li
p. 1937-1961
PDF
2439. Da Hai Zhao, Yong Liu, Hong Nan Li
p. 1962-1979
PDF
2440. Xiaokun Chen, Haitao Li, Qiuhong Wang, Yutao Zhang, Yongfei Jin
p. 1980-2002
PDF
2441. Qian Zhang, Ergang Xiong, Xingwen Liang, Xiaoyu Miao
p. 2003-2018
PDF
2442. Kangning Dang, Yunhe Liu, Jingyi Zhang
p. 2019-2030
PDF
2443. Buhui Li, Pingzhou Cao, Dachang Zhang, Yong Guo
p. 2031-2042
PDF
2444. Xiaowei Zhai, Shibo Wu, Haitao Li, Kai Wang, Weigang Wang, Xianming Song
p. 2043-2062
PDF
2445. Hongxin Sun, Yifan Luo, Xiuyong Wang, Lei Zuo
p. 2063-2079
PDF
2446. Hosein Naderpour, Amir Ezzodin, Ali Kheyroddin, Gholamreza Ghodrati Amiri
p. 2080-2089
PDF
Vibration in transportation engineering
2447. Ke Shang, Xiandong Liu, Emmanuel Moureh-Ledig
p. 2090-2105
PDF
2448. Ling-bo Wang, Pei-wen Jiang
p. 2106-2125
PDF
Flow induced structural vibrations
2449. Songtao Hu, Weifeng Huang, Xiangfeng Liu, Yuming Wang
p. 2126-2141
PDF
2450. Donglin Zou, Jianbo Zhang, Na Ta, Zhushi Rao
p. 2142-2152
PDF
2451. Li-Shi Wang, Zhuang Wang, Yu-Chun Li
p. 2153-2163
PDF
Oscillations in biomedical engineering
2452. Xiaohao Li, Tao Shen
p. 2164-2173
PDF
2453. Piotr Kowalski, Jacek Zając
p. 2174-2179
PDF
2454. J. Celiesiute, A. Gaurilcikas, M. Gedgaudaite, S. Paskauskas, K. Jariene, D. Vaitkiene
p. 2180-2187
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
2455. Shuang Liu, Yatao Shi, Yunpeng Zhang, Meng Zong
p. 2188-2201
PDF
2456. Shuyong Liu, Jiang Jian, Pan Su, Jiechang Wu, Ye Liu, Yuan Fang
p. 2202-2223
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
2457. Hsiao Mun Lee, Kian Meng Lim, Heow Pueh Lee
p. 2224-2233
PDF
2458. Yan-lei Xu, Xiao-shan Huang, Long-tu Zhu, Dong-yan Huang
p. 2234-2246
PDF
2459. Fenghui Dong
p. 2247-2261
PDF
2460. Wei-te Lu, Yan Wang, Chun-qin Zhang
p. 2262-2279
PDF
2461. Jun Lan, Jaeoh Han
p. 2280-2293
PDF
2462.
p. 2294-2294
PDF