Mechanical vibrations and applications
2295. Lei-an Zhang, Li-ming Tao, Xiu-ting Wei, Xue-mei Huang
p. 1-13
PDF
2296. Fazl e Ahad, Dongyan Shi, Zarnab Hina
p. 14-27
PDF
2297. Jie Yao, Jianjun Chang, Decai Li
p. 28-37
PDF
2298. Algimantas Barakauskas, Rimantas Barauskas, Albinas Kasparaitis, Saulius Kaušinis, Aurimas Jakštas
p. 38-48
PDF
2299. Huan Wang, Dongye Sun, Datong Qin
p. 49-60
PDF
2300. Xiaobin Fan, Yong Zang, Ke Jin, Ping’an Wang
p. 61-74
PDF
2301. Tomasz Haniszewski
p. 75-86
PDF
2302. Jie Meng, Dagang Sun
p. 87-99
PDF
2303. Zhiqiang Song, Yunhe Liu
p. 100-110
PDF
2304. Ming Yan, Hong-quan Liu
p. 111-124
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
2305. Mohammad Heidari, Stanford Shateyi
p. 125-137
PDF
2306. Hongkai Jiang, Fuan Wang, Haidong Shao, Haizhou Zhang
p. 138-149
PDF
2307. Mariusz Czajkowski, Błażej Bartoszewicz, Zbigniew Kulesza
p. 150-159
PDF
2308. Hongyu Cui, Ming Hong, Yuanying Qiao, Yumei Yin
p. 160-175
PDF
2309. Azeddine Ratni, Chemseddine Rahmoune, Djamel Benazzouz
p. 176-188
PDF
2310. Guofu Luo, Hongchao Wang, Xiaoyun Gong, Wenliao Du
p. 189-203
PDF
2311. Seyed Rohollah Hoseini Vaez, Tahere Arefzade
p. 204-213
PDF
2312. Vesna Damnjanović, Predrag Jovančić, Snežana Aleksandrović
p. 214-222
PDF
2313. Peng Wang, Taiyong Wang
p. 223-236
PDF
2314. Chi Ma, Taibin Wang, Xingming Xiao, Yuqiang Jiang
p. 237-245
PDF
2315. V. Khalkar, S. Ramachandran
p. 246-259
PDF
2316. Feng Ding, Xiang Li, Jinxiu Qu
p. 260-275
PDF
2317. Bo Zhao, Han Zhu, Yue Yin, Shuai Mei
p. 276-289
PDF
Vibration generation and control
2318. Hui Xiao, Guolai Yang, Jianli Ge
p. 290-301
PDF
2319. Haibin Li, Jijian Hu, Yatao Shi, Shuang Liu
p. 302-313
PDF
2320. Shi-Yuan Han, Cheng-Hui Zhang, Yue-Hui Chen, Xiao-Fang Zhong
p. 314-327
PDF
2321. Yougang Sun, Wanli Li, Junqi Xu, Haiyan Qiang, Chen Chen
p. 328-342
PDF
2322. Chih-Ta Yen, Jen-Fa Huang, Guan-Jie Huang
p. 343-354
PDF
Seismic engineering and applications
2323. Ju Oh, Jin Ho Kim
p. 355-362
PDF
2324. Pu Yuan, Ying Xu, Zhitao Zheng
p. 363-375
PDF
2325. Hongye Jiang, Taolong Xu, Dongye Zhao
p. 376-393
PDF
2326. V. Bahreini, T. Mahdi, M. M. Najafizadeh
p. 394-408
PDF
2327. Anna Sołtys, Józef Pyra, Jan Winzer
p. 409-418
PDF
2328. Lei Zhang, Hailong Zhao, Tiecheng Wang, Qingwei Chen
p. 419-433
PDF
2329. Zhaoyu Wang, Nan Zhang, Qi Li, Xiaohui Chen
p. 434-446
PDF
2330. Wei-Chih Su, Chiung-Shiann Huang
p. 447-457
PDF
2331. Wen-Yi Hung, Chung-Jung Lee, Phu Duc Tran
p. 458-467
PDF
Modal analysis and applications
2332. Qingsi Cheng, Guolai Yang, Chen Lin, Jianli Ge, Quanzhao Sun
p. 468-476
PDF
Vibration in transportation engineering
2333. Hao Xu, Hong-song Lin, Ping Wang, Hua Yan
p. 477-486
PDF
2334. Rafał Melnik, Seweryn Koziak
p. 487-501
PDF
2335. Zhiliang Cao, Tong Guo, Zhiqiang Zhang
p. 502-519
PDF
2336. Thien M. Vo, Tam M. Nguyen, An N. Chau, Hoang C. Nguyen
p. 520-538
PDF
2337. Zbigniew Dąbrowski, Bogumił Chiliński
p. 539-548
PDF
Flow induced structural vibrations
2338. Houlin Liu, Kaikai Luo, Xianfang Wu, Huilong Chen, Kai Wang
p. 549-562
PDF
2339. Hucan Hou, Yongxue Zhang, Zhenlin Li, Yuan Zhang
p. 563-576
PDF
Oscillations in biomedical engineering
2340. Meng Yang, Meng Wang, Jiaqing Hu
p. 577-591
PDF
2341. Hanmin Peng, Penghui Lu, Pancheng Zhu, Boping Yu
p. 592-603
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
2342. Mzaki Dakel, Jean-Jacques Sinou
p. 604-628
PDF
2343. Rui Zhu, Yanru Zhang, Jianxing Ren, Hongguang Li, Qingkai Han
p. 629-640
PDF
Oscillations in electrical engineering
2344. Hui Li, Xiaofeng Liu, Lin Bo
p. 641-656
PDF
2345. Chin-Chia Liu
p. 657-664
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
2346. Ya-hui Wang, Jian-ting Wang, Liu-qiang Fu
p. 665-677
PDF
2347. Ming Lv, Dong-er Xu, Hua He
p. 678-689
PDF
2348. Linbang Shen, Zhigang Chu, Yang Yang, Guangjian Wang
p. 690-698
PDF
2349. Hsiao Mun Lee, Kian Meng Lim, Heow Pueh Lee
p. 699-706
PDF
2350. He-xuan Hu, Xue-jiao Gong, Chun-lai Shi, Bang-wen Shi
p. 707-723
PDF