Mechanical vibrations and applications
1819. Su Chen, Xiaojun Li, Hong Zhang, Guoxing Chen, Aiwen Liu, Xiuli Du
p. 4057-4068
PDF
1820. Tomasz Matyja, Boguslaw Lazarz
p. 4069-4077
PDF
1821. Huiqun Yuan, Tianyu Zhao, Wenjun Yang, Honggang Pan
p. 4078-4095
PDF
1822. Xiulong Chen, Xiaoxia Liang, Yu Deng, Qing Wang
p. 4096-4111
PDF
1823. Piotr Kohut, Krzysztof Kurc, Dariusz Szybicki, Witold Cioch, Rafal Burdzik
p. 4112-4121
PDF
1824. Yangfang Wu, Qianqian Lu, Chunlin Xia
p. 4122-4133
PDF
1825. Gwi-Nam Kim, Sun-Chul Huh, Sung-Gu Hwang, Yong-Gil Jung, Jang-Hwan Hyun, Hee-Sung Yoon
p. 4134-4141
PDF
1826. Martynas Vaidelys, Sandra Aleksiene, Jurate Ragulskiene
p. 4142-4152
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
1827. Andrzej Katunin, Angelika Wronkowicz
p. 4153-4163
PDF
1828. Yang Feng, Xiaodiao Huang, Rongjing Hong, Jie Chen
p. 4164-4179
PDF
1829. Mingyue Yu, Guangyi Jiang, Wei Wang
p. 4180-4192
PDF
1830. Le Liu, Xiao-Yang Li, Wei Zhang, Tong-Min Jiang
p. 4193-4210
PDF
1831. Xiao Chen, Yang Gao, Chenlong Wang
p. 4211-4218
PDF
1832. Xiaofeng Li, Meng He, Limin Jia, Yong Qin
p. 4219-4230
PDF
1833. Chao Jiang, Jicheng Liu, Hongli Zhang, Kunju Shi
p. 4231-4247
PDF
1834. Karol Listewnik, Grzegorz Grzeczka, Maciej Klaczynski, Witold Cioch
p. 4248-4258
PDF
1835. Gintare Vaideliene, Jonas Valantinas
p. 4259-4267
PDF
1836. Robert Kostek, Bogdan Landowski, Lukasz Muslewski
p. 4268-4278
PDF
1837. Iwona Komorska, Andrzej Puchalski
p. 4279-4288
PDF
Vibration generation and control
1838. Dan Sun, Shuang Wang, Yanting Ai, Hailun Zhou, Keming Wang
p. 4289-4300
PDF
1839. Alexander M. Gouskov, Sergey A. Voronov, Ilya I. Ivanov, Igor A. Kiselev, Vadim V. Novikov
p. 4301-4312
PDF
Seismic engineering
1840. Mahdi Eghbali, Gholamreza Ghodrati Amiri, Morteza Raissi Dehkordi
p. 4313-4324
PDF
1841. Jianghai Chen, Wenbin Gu, Jianqing Liu, Zhenxiong Wang, Ming Lu, Yuxin Pan
p. 4325-4335
PDF
1842. Zhenning Ba, Jianwen Liang
p. 4336-4353
PDF
1843. Peng-xian Fan, Ming-yang Wang, Cheng Chu, Hai-yang Ma
p. 4354-4365
PDF
1844. Bong-Ho Cho, Sung-Gul Hong, Tae-Hyu Ha, Dae-Jin Kim
p. 4366-4376
PDF
Modal analysis
1845. Jintao Gu, Meiping Sheng, Zhiwei Guo, Hanbei Guo
p. 4377-4389
PDF
1846. Guang-qing Lu, Ke Fang, Dong-mei Pang
p. 4390-4403
PDF
1847. Yongsheng Ren, Yuhuan Zhang, Xingqi Zhang
p. 4404-4420
PDF
Vibration in transportation engineering
1848. Jiaqi Cai, Hong Nie, Ming Zhang, Fei Feng
p. 4421-4431
PDF
1849. Cheng Lin, Wei Liu, Hongbin Ren
p. 4432-4444
PDF
1850. Kun Qian, Jie Liang, Yin-han Gao
p. 4445-4457
PDF
1851. Junhui Luo, Linchang Miao, Renjue Li, Wenbo Shi, Yinan Chen, Bo Yan
p. 4458-4468
PDF
1852. Lukasz Konieczny, Rafal Burdzik, Jan Warczek, Piotr Czech, Grzegorz Wojnar, Jakub Mlynczak
p. 4469-4477
PDF
Flow induced structural vibrations
1853. Yifei Gao, Zongjin Ren, Zhenyuan Jia, Wanting Dai, Zhongtian Xiang
p. 4478-4489
PDF
1854. Algimantas Fedaravicius, Sigitas Kilikevicius, Arvydas Survila
p. 4490-4495
PDF
1855. Xingyu Gong, Caijun Xue, Jiangbo Xu
p. 4496-4506
PDF
1856. Yang Li, Li Zhou, Bingcai Yang
p. 4507-4516
PDF
Oscillations in biomedical engineering
1857. Hayan T. Madhloom, Sameem Abdul Kareem, Hany Ariffin
p. 4517-4532
PDF
1858. Liang Zong, Yi Guo, Wencai Du, Yong Bai
p. 4533-4544
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
1859. Nader Mohammadi, Mehrdad Nasirshoaibi
p. 4545-4559
PDF
1860. Shihua Zhou, Guiqiu Song, Mengnan Sun, Zhaohui Ren
p. 4560-4574
PDF
1861. Guohua Cao, Jinjie Wang, Zhencai Zhu, Yandong Wang, Weihong Peng
p. 4575-4588
PDF
1862. Shenghong Li, Jiancheng Wu
p. 4589-4602
PDF
Oscillations in electrical engineering
1863. Zhongcai Qiu, Jian Xiao, Song Wang
p. 4603-4617
PDF
Acoustics, noise control and engineering applications
1864. Robertas Mikalauskas, Vitalijus Volkovas
p. 4618-4624
PDF
1865. Xiao-zheng Xie
p. 4625-4639
PDF
1866. Zbigniew Dabrowski, Jacek Dziurdz
p. 4640-4647
PDF