Mechanical vibrations and applications
1575. Jie Wang, Shougen Zhao, Dafang Wu
p. 1051-1070
PDF
1576. Yaojung Shiao, Wen-Hwar Kuo, Quang-Anh Nguyen, Chao-Wei Lai
p. 1071-1078
PDF
1577. Yuyang He, Xiaoxiong Jin
p. 1079-1089
PDF
1578. Congying Deng, Liang Heng, Qin Yin, Lijun Lin, Guofu Yin
p. 1090-1104
PDF
1579. Zhitao Zheng, Ying Xu, Jianghui Dong, Qi Zong, Liping Wang
p. 1105-1119
PDF
1580. Xiuhong Hao, Xuejun Zhu, Hongfei Zhang
p. 1120-1132
PDF
1581. Gen Ge, Zheng Chao Yun, Wen Di Zhang
p. 1133-1141
PDF
1582. Houlin Liu, Jian Ding, Hanwei Dai, Minggao Tan
p. 1142-1156
PDF
1583. Tao He, Xin-Quan Ye, Yang Zhao
p. 1157-1168
PDF
Fault diagnosis based on vibration signal analysis
1584. C. Rajeswari, B. Sathiyabhama, S. Devendiran, K. Manivannan
p. 1169-1187
PDF
1585. Yongbo Li, Minqiang Xu, Yu Wei, Wenhu Huang
p. 1188-1202
PDF
1586. Mellel Nacim, Ouali Mohammed, Dougdag Mourad, Mohamedi Brahim
p. 1203-1217
PDF
1587. Lei Qiu, Bin Liu, Shenfang Yuan, Qiao Bao
p. 1218-1231
PDF
1588. Kun-Nan Chen, Wen-Der Ueng, Yunn-Lin Hwang
p. 1232-1241
PDF
1589. Jakub Obuchowski, Radoslaw Zimroz, Agnieszka Wylomanska
p. 1242-1252
PDF
1590. Xinpeng Zhang, Niaoqing Hu, Lei Hu, Ling Chen
p. 1253-1265
PDF
1591. Xianglong Ni, Jianmin Zhao, Guangyan Wang, Hongzhi Teng
p. 1266-1285
PDF
1592. Tomasz Figlus
p. 1286-1294
PDF
1593. Xingqing Wang, Yanfeng Li, Ting Rui, Huijie Zhu, Jianchao Fei
p. 1295-1308
PDF
1594. Lukasz Muslewski, Michal Pajak, Andrzej Grzadziela, Janusz Musial
p. 1309-1316
PDF
1595. S. S. Kourehli
p. 1317-1325
PDF
1596. Jiedi Sun, Qiyang Xiao, Jiangtao Wen, Yiguang Yang
p. 1326-1340
PDF
1597. Yu Guo, Xing Wu, Jing Na, Rong-Fong Fung
p. 1341-1350
PDF
Vibration generation and control
1598. Zhizheng Wu, Mingshuang Huang, Jingtao Lei, Mei Liu
p. 1351-1362
PDF
Seismic engineering
1599. Sadegh Etedali, Mohammad Ali Irandegani
p. 1363-1371
PDF
1600. Wei-Ting Lin, Yuan-Chieh Wu, Meng-Hsiu Hsieh, Chin-Cheng Huang
p. 1372-1381
PDF
1601. Masoud Zabihi Samani, Fereidoun Amini
p. 1382-1400
PDF
1602. Xin-liang Jiang, Yang Han
p. 1401-1412
PDF
1603. Iau-Teh Wang
p. 1413-1423
PDF
Modal analysis
1604. Amir Ali Tabatabai Adnani, Roohollah Talebitooti, Mehdi Morovati
p. 1424-1435
PDF
Vibration in transportation engineering
1605. Maciej Kozlowski, Wlodzimierz Choromanski, Jerzy Kowara
p. 1436-1451
PDF
1606. Meng-tian Yue, Hong Li, Xin Zhou
p. 1452-1463
PDF
1607. Hongbin Ren, Yuzhuang Zhao, Sizhong Chen, Gang Liu
p. 1464-1475
PDF
1608. Ting-wei Ji, Yin-zhu Wang, Yan Xu, Shuai Zhang
p. 1476-1487
PDF
1609. Y. J. Wang, Y. X. Mao, A. Q. Hu
p. 1488-1498
PDF
1610. Yahui Wang
p. 1499-1509
PDF
Oscillations in biomedical engineering
1611. Jung-Ge Tseng, Bo-Wun Huang, Ke Tien Yen, Yu-Xian Qiu
p. 1510-1517
PDF
1612. Cheung-Hwa Hsu, Wu-Chiao Shih, Ha-Hai Vu
p. 1518-1525
PDF
1613. Shan Jia, Xingsong Wang, Xinliang Lu, Jigang Xu, Yali Han
p. 1526-1540
PDF
1614. Jae Yong Lee, Ki Bum Lee, Jin Ho Kim
p. 1541-1549
PDF
Chaos, nonlinear dynamics and applications
1615. ShaoLin Qiu, LaiBin Zhang, JiaShun Hu, Yu Jiang
p. 1550-1559
PDF
1616. S. Q. Wu, S. S. Law
p. 1560-1577
PDF