1313. Eduardo Rubio, Guillermo Ramírez
p. 2118-2122
PDF
1314. Sang-Kyu Rim, Hee-Chang Eun, Eun-Taik Lee
p. 2123-2129
PDF
1315. Emine Ayaz
p. 2130-2138
PDF
1316. Petras Petroškevicius, Darius Popovas, Eimuntas Kazimieras Paršeliunas, Dominykas Šlikas, Romuald Obuchovski, Rosita Birvydiene
p. 2139-2148
PDF
1317. Zheng-Yin Ding, Zhi-Yong Hao
p. 2149-2163
PDF
1318. Wen-Hsiang Hsieh, Ni-Ni Shih
p. 2164-2170
PDF
1319. Adam Kotowski
p. 2171-2177
PDF
1320. A. V. Goroshko, V. P. Royzman, A. Bubulis, K. Juzenas
p. 2178-2187
PDF
1321. Pan Fang, Qiming Yang, Yongjun Hou, Ye Chen
p. 2188-2204
PDF
1322. Jianshan Lu, Weidong Xie, Hongbo Zhou, Aijun Zhang
p. 2205-2215
PDF
1323. Feng Chen
p. 2216-2223
PDF
1324. Hai-Yan Zhu, Qing-You Liu, Teng Wang
p. 2224-2249
PDF
1325. Harun Šiljak, Abdulhamit Subasi
p. 2250-2255
PDF
1326. Li Jian, Gao Yongtao, Li Lijie, Du Xiaowei, Chen Yinping
p. 2256-2268
PDF
1327. Yongbo Li, Minqiang Xu, Yu Wei, Wenhu Huang
p. 2269-2286
PDF
1328. A. Kasparaitis, A. Kilikevicius, J. Vežys, V. Prokopovic
p. 2287-2296
PDF
1329. Yunn-Lin Hwang, Jung-Kuang Cheng
p. 2297-2304
PDF
1330. Dong Jiang, Peng Zhang, Qingguo Fei, Shaoqing Wu
p. 2305-2318
PDF
1331. Bin Yang, Ning Chen, Li-Bo Cao, Kwong-Ming Tse, Heow-Pueh Lee
p. 2319-2329
PDF
1332. Yangyi Xiao, Wankai Shi, Jing Luo, Liping Zou
p. 2330-2340
PDF
1333. Quanzhen Huang, Jun Luo, Hengyu Li, Xiaohua Wang
p. 2341-2354
PDF
1334. Bo-Wun Huang, Jung-Ge Tseng, You-Lian Ko
p. 2355-2362
PDF
1335. Dongjiang Han, Jinfu Yang, Changting Chen, Changliang Tang
p. 2363-2374
PDF
1336. Jin-Shuan Peng, Wei Li, Jun-Liang Liu
p. 2375-2384
PDF
1337. Heecheul Kim, Dae-Jin Kim, Min Sook Kim, Young Hak Lee
p. 2385-2393
PDF
1338. Qiang Han, Jianian Wen, Liangliang Lin, Junfeng Jia
p. 2394-2405
PDF
1339. Zhai Lulu, Gu Chaohua, Qin Daqing, Wang Le Qin
p. 2406-2417
PDF
1340. Yao Zhou, Dan Meng, Quanquan Guo
p. 2418-2425
PDF
1341. Xin Qiu, Qing Yang, Feng Wang
p. 2426-2437
PDF
1342. Ming-Chih Huang, Yen-Po Wang, Tzu-Kang Lin, Jer-Fu Wang
p. 2438-2447
PDF
1343. Lu Chen, Li Tieying, Liu Hongmei
p. 2448-2457
PDF
1344. Yiguo Xue, Shucai Li, Dunfu Zhang, Xiaojing Sun, Zheng Sun, Yiguo Nie
p. 2458-2473
PDF
1345. Hao Wang, Jiaojiao Ding, Bing Ma, Shuaibin Li
p. 2474-2483
PDF
1346. Canchang Liu, Shuchang Yue, Yingzi Xu
p. 2484-2493
PDF
1347. Fan Ran, Fang Yuanyuan, Han Yu, Xue Caijun, Wang Enzhen
p. 2494-2507
PDF
1348. Tung-Cheng Wang, Chin-Yu Lee, Iau-Teh Wang
p. 2508-2518
PDF
1349. Yuhong Long, Wenshang Li, Junliang Liu, Jie Cai, Zhansi Jiang
p. 2519-2526
PDF
1350. Yung-Sheng Liu, Tswn-Syau Tsay, Tasi-Chu Wang, Chi-Fan Liu
p. 2527-2535
PDF
1351. Yongsheng Ren, Jingmin Ma, Xingqi Zhang, Yanghang Liu
p. 2536-2544
PDF
1352. Andrzej Katunin
p. 2545-2551
PDF
1353. Linzhen Zhou, Jinglong Han, Guoyi Ji
p. 2552-2562
PDF
1354. Hongyuan Zhang, Jing Wu
p. 2563-2571
PDF
1355. Ing-Jr Ding, Chih-Ta Yen, Che-Wei Chang, He-Zhong Lin
p. 2572-2581
PDF
1356. Xiangyang Jin, Jianyuan Feng, Shangbin Du, Guixian Li, Yongqang Zhao
p. 2582-2592
PDF
1357. Haixia Wang, Xiandong Liu, Yingchun Shan, Tian He
p. 2593-2609
PDF
1358. Chaofeng Li, Houxin She, Shuhua Yang, Hexing Yu, Bangchun Wen
p. 2610-2623
PDF