1124. Abdelhalim Ebaid, Shaher Momani, Shih-Hsiang Chang, Mona D. Aljoufi
p. 1-14
PDF
1125. Ahmad Nicknam, Afshin Hosseini, Hamed Hamidi Jamnani, Mohammad Ali Barkhordari
p. 15-30
PDF
1126. Zhang Limei, Chen Wujun, Dong Shilin
p. 31-41
PDF
1127. Yansheng Li, Hanxu Sun, Yanheng Zhang, Ming Chu, Qingxuan Jia, Xiaojuan Lan
p. 42-56
PDF
1128. Bo Wang, Shulin Liu, Hongli Zhang, Chao Jiang
p. 57-69
PDF
1129. Zhang Su-xia, Liu Xi-jun, Xu Long-xu, Hou Shu-jun
p. 70-77
PDF
1130. Dan Sun, Yanting Ai, Wanfu Zhang, Jiangang Yang
p. 78-89
PDF
1131. Hongtao Li, Wentie Niu, Dawei Zhang, Yanling Tian, Shengli Fu
p. 90-102
PDF
1132. Liu Xiaohui, Liu Songyong, Cui Xinxia, Tang Ping
p. 103-115
PDF
1133. Chuan Li, Daewoong Hong, Kwang-Ho Kwon, Jaehwa Jeong
p. 116-125
PDF
1134. Weiguo Zhao, Liying Wang, Linming Zhao
p. 126-133
PDF
1135. Yansheng Li, Yanheng Zhang, Hanxu Sun, Haiyang Dong, Shunli Zhao
p. 134-146
PDF
1136. Eun-Taik Lee, Hee-Chang Eun
p. 147-155
PDF
1137. Yun Haiwei, Han Jinglong, Huang Lili
p. 156-173
PDF
1138. Jingjun Zhang, Bin Yan, Ruizhen Gao, Guoguang Li, Huimin Xue
p. 174-182
PDF
1139. Zhengchao Xie, Xinjian Xue, Pak-kin Wong
p. 183-194
PDF
1140. Zheng Lu, Hailin Yao, Jie Liu, Zhi Hu
p. 195-209
PDF
1141. T. Real, J. Montrós, L. Montalbán, C. Zamorano, J. I. Real
p. 210-224
PDF
1142. Leszek Gardyński, Paweł Lonkwic
p. 225-230
PDF
1143. Huiying Wang, Jian Cai, Jing Zhou
p. 231-239
PDF
1144. Li Liang, He Qing, Zheng Mian
p. 240-255
PDF
1145. Ming Foong Soong, Rahizar Ramli, Wan Nor Liza Wan Mahadi
p. 256-265
PDF
1146. Xiao-Hui Wei, Cheng-Long Liu, Xiao-Chen Song, Hong Nie, Yi-Zhou Shao
p. 266-274
PDF
1147. Fei Feng, Hong Nie, Ming Zhang, Yiming Peng
p. 275-291
PDF
1148. Jiang Hongxiang, Du Changlong, Liu Songyong, Gao Kuidong
p. 292-302
PDF
1149. Jiang Hongkai, Wang Han, Zhou Yong
p. 303-311
PDF
1150. Hong Xu, Kuan-Jun Zhu, Bin Liu, Cao-Lan Liu, Jia-Lun Yang
p. 312-323
PDF
1151. Rafał Burdzik
p. 324-333
PDF
1152. A. Nicknam, M. A. Barkhordari, H. Hamidi Jamnani, A. Hosseini
p. 334-340
PDF
1153. Shijie Zheng, Xiaohua Liang, Hongtao Wang, Deli Fan
p. 341-350
PDF
1154. Yongxiang Li, Lihong Jin, Wenquan Shen, Liwen Nan, Youjia Zhao
p. 351-359
PDF
1155. Xiaocong He, Yanfang Ding, Huiyan Yang, Baoying Xing
p. 360-368
PDF
1156. Bassam Harb
p. 369-377
PDF
1157. F. Majdič, M. Kalin
p. 378-388
PDF
1158. Dongyan Shi, Xianjie Shi, Wen L. Li, Qingshan Wang
p. 389-398
PDF
1159. Jinbao Chen, Hong Nie, Zemei Zhang, Lichun Li
p. 399-406
PDF
1160. Jing Wang, Yingying Wu, Hao Qu, Guanghua Xu
p. 407-413
PDF
1161. Linfeng Deng, Rongzhen Zhao
p. 414-433
PDF
1162. Jin-Bong Kim, Eun-Taik Lee, Hee-Chang Eun
p. 434-446
PDF
1163. Zhu Ming, Mao Kuanmin, Li Bin, Xiao Weiwei
p. 447-463
PDF
1164. Xiao Chen, Yang Gao, Lisuo Bao
p. 464-476
PDF
1165. Xiaoming Yuan, Xiuhong Hao, Bing Du, Lijie Zhang
p. 477-486
PDF
1166. Han Xiao, Jianzhong Zhou, Jian Xiao, Wenlong Fu, Xin Xia, Weibo Zhang
p. 487-498
PDF
1167. Yu Jiang, Jingping Wu, Chengqiang Zong
p. 499-512
PDF
1168. Rui Xu, Qiang Chen, Guolai Yang, Hao Yan
p. 513-521
PDF
1169. Zhu Congyun, Jiang Chunying, Yang Shufeng, Li Xiaojuan, Huang Qibai
p. 522-532
PDF
1170. Guo Qing Jing, Qi Luo, Zijie Wang, Chuantao Yin
p. 533-544
PDF