916. Liangmin Li, Guangrui Wen, Jingyan Ren, Xiaoni Dong
p. 1-8
PDF
917. Qingguo Fei, Dong Jiang, Dahai Zhang, Xiaolin Han
p. 9-22
PDF
918. Guoyuan Zhang, Junchao Wei, Haizhou Huang, Miao Zhou
p. 23-36
PDF
919. Ye Xia, Haiying Ma, Dan Su
p. 37-45
PDF
920. Tian He, Denghong Xiao, Xiandong Liu, Yingchun Shan
p. 46-64
PDF
921. V. Royzman, S. Petrashchuk, I. Kovtun, A. Lokoshchenko
p. 65-71
PDF
922. Masashi Okada, Shigeki Toyama
p. 72-76
PDF
923. Yeonsoo Park, Dae-Hung Kang
p. 77-89
PDF
924. Kuo Jao Huang, Ching Ya Su
p. 90-99
PDF
925. R. Bansevičius, S. Navickaitė, V. Jūrėnas, G. Kulvietis, I. Tumasonienė
p. 100-105
PDF
926. Andrzej Grzadziela, Łukasz Muslewski
p. 106-113
PDF
927. Arkadiusz Mystkowski, Rafał Jastrzębski
p. 114-123
PDF
928. Jin Bong Kim, Hee-Chang Eun
p. 124-131
PDF
929. K. Prabu, J. Jancirani, Dennie John, B. Arun
p. 132-138
PDF
930. Yongming Feng, Jianyuan Yang, Weidong Chen
p. 139-151
PDF
931. Andrzej Puchalski, Iwona Komorska
p. 152-158
PDF
932. S. Baskutis
p. 159-164
PDF
933. S. Toyama, T. Kaga, Y. Furukawa
p. 165-168
PDF
934. Xiaocong He
p. 169-175
PDF
935. D. Bačinskas, Z. Kamaitis, A. Kilikevičius
p. 176-184
PDF
936. Jing Wang, Qing Zhang, Guanghua Xu
p. 185-195
PDF
937. Aliaksandra Karabko, Egidijus Dragašius
p. 196-203
PDF
938. Li Yang, Zhou Li
p. 204-213
PDF
939. Feng Wang, Xinwei Wang, Zhaohui Feng
p. 214-222
PDF
940. Y. Oner, I. Senol, N. Bekiroglu, E. Aycicek
p. 223-232
PDF
941. A. Bogorosh, N. Višniakov, J. Novickij, A. Bubulis, V. Roizman
p. 233-238
PDF
942. Ramutis Bansevičius, Asta Drukteinienė, Genadijus Kulvietis, Vytautas Bakanauskas
p. 239-246
PDF
943. Qingguo Fei, Dong Jiang, Xiaolin Han, Shaoqing Wu
p. 247-253
PDF
944. Eun-Taik Lee, Kijong Kim, Hee-Chang Eun
p. 254-264
PDF
945. S. Polukoshko, O. Kononova, I. Schukin, R. Smirnova
p. 265-270
PDF
946. V. Gonca, S. Polukoshko, J. Shvab, A. Boiko
p. 271-279
PDF
947. Wojciech Sochacki
p. 280-290
PDF
948. Dovilė Karalienė, Zenonas Navickas, Agnė Slapšinskaitė, Alfonsas Vainoras
p. 291-301
PDF
949. Jiandong Guo, Pinqi Xia, Yanguo Song
p. 302-312
PDF
950. Lin Liang, Dan Liu, Guangrui Wen, Guanghua Xu, Yizhuo Zhang
p. 313-325
PDF
951. Yu Zhao, Shilong Wang, Jie Zhou, Chuan Li, Cheng Cheng
p. 326-339
PDF
952. Canchang Liu, Jinhao Qiu, Huiyu Sun, Zaihua Wang, Hongli Ji
p. 340-354
PDF
953. Andrzej Katunin
p. 355-363
PDF
954. Mohammad Sheibani, Ali Akbar Akbari
p. 364-373
PDF
955. Ji-Hyun Choi, Je-Hoon Kim, Byoung-Duk Lim, Jin-Ho Kim
p. 374-382
PDF
956. Lihua Zou, Kai Huang, Yu Rao, Run Guo, Zhixu Xu
p. 383-394
PDF
957. Bin Yan, Ye Xia, Xiuli Du
p. 395-405
PDF
958. Hui Ma, Jing Huang, Suyan Zhang, Heqiang Niu
p. 406-418
PDF
959. Marijonas Bogdevičius, Jolanta Janutėnienė, Kęstutis Jonikas, Eleonora Guseinovienė, Mindaugas Drakšas
p. 419-427
PDF
960. Giedrė Taletavičienė, Kęstutis Ramanauskas, Gediminas Jaruševičius, Alfonsas Vainoras
p. 428-437
PDF
961. Atta Oveisi, Mohammad Gudarzi, Mohammad Mahdi Mohammadi, Alireza Doosthoseini
p. 438-449
PDF
962. Iwona Komorska, Andrzej Puchalski
p. 450-458
PDF
963. Mohammad Reza Asadi Asad Abad, Hojat Ahmadi, Ashkan Moosavian, Meghdad Khazaee, Mohammad Ranjbar Kohan, Masoud Mohammadi
p. 459-463
PDF
964. Zhi-Hong Liu, He-Ye Xiao
p. 464-476
PDF
965. Jing Wang, Qing Zhang, Yizhuo Zhang, Guanghua Xu
p. 477-487
PDF
966. Xiao-Tao Li, Guan Xu, Jian-Fang Liu, Ramesh K. Agarwal, Hai Jiang, Timothy J. Wray
p. 488-495
PDF
967. Vidas Raudonis, Arūnas Lipnickas, Agnė Paulauskaitė – Tarasevičienė, Lionginas Paulauskas, Algimantas Balčius, Saulius Paulauskas
p. 496-507
PDF
Boris Artiomiev
p. 508-509
PDF
p. 510-510
PDF
p. 511-511
PDF