Yunn-Lin Hwang, Wen-Hsiang Hsieh
PDF
817. Tai-Ping Chang
p. 944-950
PDF
818. Pilkee Kim, Jeehyun Jung, Jongwon Seok
p. 951-960
PDF
819. Tai-Ping Chang
p. 961-968
PDF
820. Jie Li Fan, Wei Ping Huang
p. 969-976
PDF
821. Wu Xue-min, Huang Wei-ping
p. 977-983
PDF
822. Fushun Liu, Zhengshou Chen, Wei Li
p. 984-993
PDF
823. Wei-Hsin Gau, Kun-Nan Chen, Yunn-Lin Hwang
p. 994-1001
PDF
824. Juhwan Choi, Seong Su Kim, Sungsoo Rhim, Jin Hwan Choi
p. 1002-1010
PDF
825. Sam-Young Noh, Sang-Yun Lee
p. 1011-1020
PDF
826. Wei-Ting Lin, Meng-Hsiu Hsieh, Yuan-Chieh Wu, Chin-Cheng Huang
p. 1021-1030
PDF
827. Iau-Teh Wang, Chin-Yu Lee
p. 1031-1040
PDF
828. Changhwan Jang, Hyoseob Kim, Sokhwan Choi, Jinho Kim
p. 1041-1051
PDF
829. Qiang Chen, Minzhuo Wang, Hao Yan, Haonan Ye, Guolai Yang
p. 1052-1058
PDF
830. Zhi-Wen Zhu, Wen-Ya Xie, Jia Xu
p. 1059-1067
PDF
831. Yo-Wei Chang, Wen-Yeau Chang, Yao-Jung Shiao
p. 1068-1075
PDF
832. Weijing Niu, Nianmei Zhang, Xiaopeng Yan, Guitong Yang
p. 1076-1084
PDF
833. Sheam-Chyun Lin, Fu-Sheng Chuang, Harki Apri Yanto
p. 1085-1095
PDF
834. Ki-Youl Baek, Dae-Jin Kim, Junbok Lee
p. 1096-1103
PDF
835. Lee Yeong Huei, Tan Cher Siang, Mahmood Tahir, Shahrin Mohammad
p. 1104-1112
PDF
836. Tzu-Kang Lin, Yen-Po Wang, Ming-Chih Huang, Chen-An Tsai
p. 1113-1121
PDF
837. Yaojung Shiao, Ly Vinh Dat
p. 1122-1131
PDF
838. Hua-Wei Chi, Pey-Shey Wu, Kamiru Chen, Yue-Hua Jhuo, Hung-Yun Wu
p. 1132-1140
PDF
839. Ying-Chung Chen, Chung-Hao Kang, Siu-Tong Choi
p. 1141-1150
PDF
840. Jiri Kala, Vlastislav Salajka, Petr Hradil
p. 1151-1159
PDF
841. K. Ramesh, T. Alwarsamy, S. Jayabal
p. 1160-1175
PDF
842. Qingguo Fei, Xiaolin Han
p. 1176-1186
PDF
843. Chunling Xu, Xinwei Wang
p. 1187-1199
PDF
844. Jian-Cheng Cai, Da-Tong Qi
p. 1200-1214
PDF
845. R. Bansevičius, I. Grybas, G. Janušas, A. Lazauskas, K. Malinauskas
p. 1215-1219
PDF
846. Giedrius Janušas, Audrius Jutas, Arvydas Palevičius, Darius Žižys, Arvydas Barila
p. 1220-1226
PDF
847. A. Senkus, E. Jotautienė
p. 1227-1232
PDF
848. H. Askari, D. Younesian, Z. Saadatnia, E. Esmailzadeh
p. 1233-1245
PDF
849. Domantas Bručas, Ramutis Bansevičius, Aurelijus Domeika, Vidmantas Tomkus, Vytautas Bakanauskas
p. 1246-1251
PDF
850. Liu Long, Ang Haisong, Ge Xun
p. 1252-1262
PDF
851. D. Sonmez, S. Seker, M. Gokasan
p. 1263-1277
PDF
852. Hongrui Cao, Tomas Holkup, Xuefeng Chen, Zhengjia He
p. 1278-1291
PDF
853. Kiran D. Mali, Pravin M. Singru
p. 1292-1298
PDF
854. K. Bousson
p. 1299-1305
PDF
855. K. Ragulskis, R. Vasiliauskas, L. Patašienė, A. Fedaravičius
p. 1306-1312
PDF
856. Guangrui Wen, Xiaoni Dong, Yuhe Liao, Tingting Wu
p. 1313-1326
PDF
857. Rui Li, Li Zhou, Jann N. Yang
p. 1327-1341
PDF
858. F. Mustapha, K. D. Mohd Aris, N. A. Wardi, M. T. H. Sultan, A. Shahrjerdi
p. 1342-1353
PDF
859. Bashir Behjat, Amir Afkar, Ali Banan-Nojavani, Amin Paykani
p. 1354-1361
PDF
860. Qingguo Fei, Jifeng Ding, Xiaolin Han, Dong Jiang
p. 1362-1369
PDF
861. M. R. Tabeshpour
p. 1370-1377
PDF
862. Kang Hou, Hanxu Sun, Qingxuan Jia
p. 1378-1389
PDF
863. M. Andrikaitis, A. Fedaravičius
p. 1390-1398
PDF
864. Amin Ghadami, Ameneh Maghsoodi, Hamid Reza Mirdamadi
p. 1399-1412
PDF
865. R. Maskeliūnas, P. Paškevičius, B. Spruogis, L. Zubavičius
p. 1413-1416
PDF
866. V. Royzman, A. Goroshko
p. 1417-1424
PDF
867. E. Korobko, V. Bilyk, A. Bubulis, E. Dragašius
p. 1425-1434
PDF
868. R. Daukševičius, I. Milašauskaitė, V. Ostaševičius, V. Jurėnas, S. Mikuckytė
p. 1435-1443
PDF
869. R. Bansevičius, E. Dragašius, D. Mažeika, V. Jūrėnas, I. Skiedraitė, A. Žvironas
p. 1444-1449
PDF